Építési beruházás - 137044-2022

16/03/2022    S53

Magyarország-Paks: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 053-137044

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sóthy Tímea
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506525
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Tartalék Vezetési Pont építése

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új Tartalék Vezetési Pont építése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Gesztenyés út, Hrsz.: 5122/222.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Tartalék Vezetési Pont (TVP) a Paksi Atomerőműben kialakuló nukleáris és hagyományos veszélyhelyzetek kezelésére kialakított, tartalék értékelői és irányítói létesítmény, mely az erőmű területén található Védett Vezetési Pont (VVP) használhatatlansága (részleges, vagy teljes funkciósérülés, megközelíthetetlenség, stb.) esetén, a helyszíntől földrajzilag elkülönített helyen biztosítja a hatékony beavatkozást és funkcióját tekintve egyenértékű a VVP-vel.

Az új TVP egy kétszintes, lapostetős épület egy föld feletti operatív beavatkozásra és egy föld alatti, veszélyhelyzet kezelésre kialakított vezetési szinttel. Az épület teljes tartószerkezete földrengésálló, a föld alatti szintjén MSZ 4798-1:2004 szerinti XV3(H) vízzárósági osztálynak megfelelő, mintegy 1600 m3 össztérfogatú, vízzáró vasbeton falakkal és 80 cm vastagságú lemezalappal készül.

Az operatív szint hasznos alapterülete 1 104,8 m2 ; vészhelyzeti szint hasznos alapterülete: 1400,7 m2.

A létesítmény részben gáztömör kialakítású, szűrt szellőztetés biztosításával készül. A szellőztető rendszer ABOS3 besorolású, légszállítása összesen 30 000 m3/h, a radioaktív szennyeződés szűrésén túl további általános biológiai és vegyi szennyeződések szűrésére is alkalmas (RBV védelem).

A létesítmény vezetési szintjén balesethelyzet esetén lehetséges az elzárkózás, mely időszak alatt a szűrt szellőzés üzemel. A működéshez szükséges feltételeket folyamatosan, minimum 72 órán keresztül külső segítség nélkül, azon túl pedig külső segítséggel hosszú távon is biztosítani kell. Ennek feltételeként a reduncia érdekében az épületben 2 db 220 kW teljesítményű dízelgenerátor és 2 db nagy teljesítményű (10 és 40 kVA) szünetmentes áramforrás kerül telepítésre. Az épület villamos ellátását ABOS4 besorolású, 1 db 400A névleges gyűjtősín áramú főelosztó és 21 db 16-200 A közötti gyűjtősín áramú kisfeszültségű elosztó biztosítja.

A tervezett épület elégséges műszerezéssel és eszközökkel rendelkezik a veszélyhelyzet során szükséges beavatkozások irányítására, valamint a veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezeti egységekkel, helyszínekkel és a telephelyen kívüli veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezetekkel, valamint az atomerőművel történő kommunikációra. Ennek biztosítására az épületben sugárzás ellenőrző rendszer, tűzjelző és oltásvezérlő rendszer, gázzal oltó rendszer, biztonságtechnikai (beléptető, video megfigyelő, riasztó-behatolás jelző) rendszer, telefon és rádió adó-vevő rendszerek, média rendszer, informatikai és adatátviteli (rádió, mikrohullámú, optikai) rendszerek és technológiai vezérlő rendszerek is készülnek. Az adatátviteli rendszerek antennáinak 20 m magas acél rácsos szerkezetű torony épül a TVP épülete mellett és 6,5 m magas acél antennatartó szerkezet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. I. kiépítés lokalizációs torony tetején.

Az épület közúti és gyalogos megközelítéséhez 1475 m2 aszfaltozott utat és 307 m2 térburkolatot is el kell készíteni.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 20/09/2018
Befejezés: 14/10/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 191-432653

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Tartalék Vezetési Pont építése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511250
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 653 999 907.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A módosítás dátuma:

2022.03.04.

A módosítás jogszabályi alapja:

A szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-ában és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) b) pontjában foglaltaknak, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Gesztenyés út, Hrsz.: 5122/222.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Tartalék Vezetési Pont (TVP) a Paksi Atomerőműben kialakuló nukleáris és hagyományos veszélyhelyzetek kezelésére kialakított, tartalék értékelői és irányítói létesítmény, mely az erőmű területén található Védett Vezetési Pont (VVP) használhatatlansága (részleges, vagy teljes funkciósérülés, megközelíthetetlenség, stb.) esetén, a helyszíntől földrajzilag elkülönített helyen biztosítja a hatékony beavatkozást és funkcióját tekintve egyenértékű a VVP-vel.

Az új TVP egy kétszintes, lapostetős épület egy föld feletti operatív beavatkozásra és egy föld alatti, veszélyhelyzet kezelésre kialakított vezetési szinttel. Az épület teljes tartószerkezete földrengésálló, a föld alatti szintjén MSZ 4798-1:2004 szerinti XV3(H) vízzárósági osztálynak megfelelő, mintegy 1600 m3 össztérfogatú, vízzáró vasbeton falakkal és 80 cm vastagságú lemezalappal készül.

Az operatív szint hasznos alapterülete 1 104,8 m2 ; vészhelyzeti szint hasznos alapterülete: 1400,7 m2.

A létesítmény részben gáztömör kialakítású, szűrt szellőztetés biztosításával készül. A szellőztető rendszer ABOS3 besorolású, légszállítása összesen 30 000 m3/h, a radioaktív szennyeződés szűrésén túl további általános biológiai és vegyi szennyeződések szűrésére is alkalmas (RBV védelem).

A létesítmény vezetési szintjén balesethelyzet esetén lehetséges az elzárkózás, mely időszak alatt a szűrt szellőzés üzemel. A működéshez szükséges feltételeket folyamatosan, minimum 72 órán keresztül külső segítség nélkül, azon túl pedig külső segítséggel hosszú távon is biztosítani kell. Ennek feltételeként a reduncia érdekében az épületben 2 db 220 kW teljesítményű dízelgenerátor és 2 db nagy teljesítményű (10 és 40 kVA) szünetmentes áramforrás kerül telepítésre. Az épület villamos ellátását ABOS4 besorolású, 1 db 400A névleges gyűjtősín áramú főelosztó és 21 db 16-200 A közötti gyűjtősín áramú kisfeszültségű elosztó biztosítja.

A tervezett épület elégséges műszerezéssel és eszközökkel rendelkezik a veszélyhelyzet során szükséges beavatkozások irányítására, valamint a veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezeti egységekkel, helyszínekkel és a telephelyen kívüli veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezetekkel, valamint az atomerőművel történő kommunikációra. Ennek biztosítására az épületben sugárzás ellenőrző rendszer, tűzjelző és oltásvezérlő rendszer, gázzal oltó rendszer, biztonságtechnikai (beléptető, video megfigyelő, riasztó-behatolás jelző) rendszer, telefon és rádió adó-vevő rendszerek, média rendszer, informatikai és adatátviteli (rádió, mikrohullámú, optikai) rendszerek és technológiai vezérlő rendszerek is készülnek. Az adatátviteli rendszerek antennáinak 20 m magas acél rácsos szerkezetű torony épül a TVP épülete mellett és 6,5 m magas acél antennatartó szerkezet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. I. kiépítés lokalizációs torony tetején.

Az épület közúti és gyalogos megközelítéséhez 1475 m2 aszfaltozott utat és 307 m2 térburkolatot is el kell készíteni.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 20/09/2018
Befejezés: 31/07/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 814 674 896.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Zrt.
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@mmzrt.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511250
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés „3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE” pontjának 3.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1 Teljesítési véghatáridő: A Szerződés megkötését követő 1120. nap helyett 2022.07.31."

2. A Szerződés „4. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS” pontjának 4.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1 A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás teljes összege:

Az 1. sz. módosítás előtti összeg: 3 653 999 907,-Ft

Az 1. sz. módosítás összege: 160 674 989,-Ft

Az 1. sz. módosítás utáni összeg: 3 814 674 896,-Ft

A pótmunkák terjedelmét a jelen Módosítás 2. számú melléklete, a tételes költségvetéseket pedig a 3. számú melléklete tartalmazza."

3. A fenti pontokon túl az alábbi szerződéses pontok módosultak:

- 8. ÜTEMTERV, SZÁMLÁZÁS

- 13. KÖTBÉREK

- 9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A tervdokumentáció 2014-2016 között készült, figyelembe véve az akkori jogszabályi előírásokat, és a Megrendelői adatszolgáltatás szerinti aktuális állapotot. A tervek engedélyeztetése jelentős időt vett igénybe, a hatósági eljárás több mint egy évig tartott. A kivitelezés 2018-ban kezdődött meg. A végleges tervek kiadása és a kivitelezési munkák megkezdése között jelentős idő telt el, ezért a tervekben szereplő és a jelenlegi jogszabályi és műszaki színvonalnak megfelelő technológiai előírások közötti eltérések miatt további munkák merültek fel.

A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba azzal, hogy a Felek a Módosítás rendelkezéseit 2021.10.14. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 653 999 907.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 814 674 896.00 HUF