Szolgáltatások - 138385-2016

21/04/2016    S78

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2016/S 078-138385

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 053-088016)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK23596
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998334
Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016 kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a benne foglalt rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás a „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016” kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a stratégiában foglalt rendezvények megvalósítása, valamint média kommunikációs kampány lebonyolítása tárgyában.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/04/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 053-088016

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4)
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A szolgáltatások megrendelésére közvetlen megrendelések útján kerül sor a keretösszeg erejéig a Vállalkozási Keretmegállapodásban szabályozott módon.

Helyesen:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A szolgáltatások megrendelésére a Megrendelő (Ajánlatkérő) konzultációra történő felhívását követően a Vállalkozó (Ajánlattevő) egyedi ajánlata alapján kerül sor a keretösszeg erejéig a Vállalkozási Keretmegállapodásban szabályozott módon.

Szakasz száma: III.2.2)
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:

Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az adott közvetlen megrendelés szerződésszerű teljesítését, a teljesítés igazolását követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A nyertes ajánlattevő, az adott közvetlen megrendelés során elvégzett feladatairól kiállított számláját az ajánlatkérő által a közvetlen megrendelés teljesítését követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be az ajánlatkérő részére kísérőlevéllel együtt. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő az adott teljesítés tekintetében jogosult.

Helyesen:

Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az adott Megrendelés szerződésszerű teljesítését, a teljesítés igazolását követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A nyertes ajánlattevő, az adott Megrendelés során elvégzett feladatairól kiállított számláját az ajánlatkérő által a Megrendelés teljesítését követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be az ajánlatkérő részére kísérőlevéllel együtt. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő az adott teljesítés tekintetében jogosult.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen módosítással egyidejűleg a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetet módosította, amelynek módosított, egységes szerkezetű változata – az érdeklődő gazdasági szereplőknek történt megküldés mellett – közzétételre került a Közbeszerzési Adatbázisban is.