Services - 139274-2021

19/03/2021    S55

Sverige-Eskilstuna: Telefonväxeltjänster

2021/S 055-139274

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 035-086818)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Sörmland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0032
Postadress: Inköp
Ort: Eskilstuna
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 631 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Robin Åkerman
E-post: robin.akerman@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionsormland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Telefonisttjänster till Region Sörmland

Referensnummer: IN-IN21-0084
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64214200 Telefonväxeltjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Sörmland har beslutat om förnyad upphandling av telefonisttjänster. Upphandlingen syftar till att täcka Region Sörmlands behov av telefonitjänster helgfri vardag, lördag, söndag samt helgdagar för samtal till kontaktcenter alla dagar året om. Målet med denna tjänst är att leverantören säkerställer servicenivån vid övertagande av Region Sörmlands telefonväxel avseende bemötande, service och hantering av alla sorters samtal och sökningar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/03/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 035-086818

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/03/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 23/03/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/03/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 24/03/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: