Szolgáltatások - 1398-2021

04/01/2021    S1

Magyarország-Budapest: Sportpálya-fenntartási szolgáltatások

2021/S 001-001398

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei út 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
E-mail: norbert.kovacs@mnsk.hu
Telefon: +36 18101600
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pályakarbantartási feladatok Puskás Aréna

Hivatkozási szám: EKR000288552020
II.1.2)Fő CPV-kód
77320000 Sportpálya-fenntartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás a Puskás Aréna pályakarbantartási feladatainak ellátására. A Puskás Aréna játékfelületének gondozása, megfelelő állapotban tartása, esztétikai megjelenésének és legalább UEFA 4-es kategóriájú minősítésének biztosítása.

A közb. elj. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az AK az AT által ajánlata keretében benyújtott Árazott Ktgvetésben foglalt ajánlati árak és a kertmegállapodásban rögzített feltételek alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 180 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77320000 Sportpálya-fenntartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Puskás Aréna, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Puskás Aréna pályafenntartási és kapcsolódó munkáinak ellátása a műszaki leírásban részletezettek szerint.

1. Pályamunkák:

1.1 Fűnyírás

1.2 Öntözés: Az öntözés mind időbeni, mind mennyiségbeli tervezése nyertes ajánlattevő (AT) feladata. Rendelkezésre állás mérkőzések során.

1.3 Pályaápolás: A pályaápolás feladatainak ütemezése, gyakoriságának tervezése a nyertes AT feladata. A feladatkörbe tartozó munkák: harmatlehúzás, felület tisztítása (boronálás), nyesedék kifújtatása, gyepszellőztetés, lyuggatás, topdressing; pályatakarás

1.4 Tápanyag utánpótlás: A tápanyag ellátás mind időbeni, mind mennyiségbeli tervezése a nyertes AT feladata. Tápok biztosítása.

1.5. Felülvetés: A felülvetés gyakoriságát és időpontját nyertes AT tervezi, figyelembe véve a gyep állapotát, sűrűségét, a pálya terhelését, időjárást. A gyep minőségének megőrzése érdekében évente minimálisan kétszeri alkalommal elvárt a felülvetés.

1.6 Növényvédelem: A növényvédelem eszközeit a nyertes AT-nek együttesen kell tervezni és biztosítani, megfelelő előrelátással.

1.6.1 Betegségek elleni védelem, vegyszeres védelem, a pálya gyepének rendszeres monitorozása, preventív védelemtervezés

1.6.2) UVC lámpázás

1.6.3) Nyári hőterhelés elleni védelem

1.7. Fotovoltaikus lámpák használata: Használatukat az árnyékos felületek, a gyep állapotának monitorozása, a kritikus területek elemzése, az analyzer adatainak az elemzése alapján a nyertes AT tervezi

1.8 Adatszolgáltatás a műszaki ügyelet részére a pályafűtés beállításaihoz.

2. Rendezvényekhez kapcsolódó további feladatok

2.1 Pályaterhelés egyeztetése

2.2.1) Labdarúgó mérkőzések előkészítése

A játéktér szabályzatoknak megfelelő vonalazása

Eszközök elhelyezése (kapuk, háló, szögletzászlók, gondoskodni a tartalék eszközökről

Bemelegítő zónák kijelölése, kispad ülések előkészítése, a pálya egyéb, a játékvezetést lehetővé tevő technikai feltételek előkészítése

Pályán kívüli reklámtáblák, perimeterek, média és kamera pozíciók elhelyezése.

Ügyelet biztosítása a technikai feltételek meghibásodásának azonnali javítására

2.2.2) mérkőzés utáni helyreállítás

Tartozékok eltávolítása

Gyep megtisztítása, a felület károsodásának felmérése, felületi hiányok eltüntetése

2.2.3) Egyéb rendezvények előkészítése és helyreállítás (pályaborítás)

A pálya védelmére 9 732 m2 nehéz teherbírásra (színpad építésre, kamion forgalomra is alkalmas) és 1 082 m2 közepes teherbírású gyep védelemhez szükséges eszközt az AK biztosít a nyertes AT részére.

A pálya védelmének építése és bontása, tisztítása és annak ellenőrzése (stadionon kívüli hasznosítás esetén is), raktározása a nyertes AT feladata.

2.3 A pályaápolást segítő infrastruktúrák működtetése (Öntöző rendszer, Pályafűtés, Fotovoltaikus lámpák, Stadion szellőztetés (ventilátorok), Csírátlanítás (UVC lámpa)

2.3.1) Analyzer, kamera és egyéb műszerek használata, épületfelügyelet

2.4 Pályaborítás részleges és teljes cseréje/felújítása

A pálya állapotának, minőségének folyamatos megőrzése elsődleges szempont. A grassmaster rendszerű pályafedést, amennyiben nem elégíti ki a műszaki leírásban részletezettek szerinti minőségi követelményeket, (pl. a borítást károsító egyéb rendezvények után) cserélni kell. Az élőfüves részeket évenként le kell marni és újra kell vetni.

3. A pálya minőségének értékelése és tartása

A mérésre használt eszközöket és a mért adatok körét, ill. a mérési gyakoriságot a műszaki leírás tartalmazza. A stadionban jelenleg használt mérési és diagnosztikai eszközökhöz kapcsolódó agronómusi támogatást a nyertes AT-nek igénybe kell vennie. A szolgáltatás tartalmáról és díjáról a műszaki leírás rendelkezik.

4. Dokumentálás

A pályán végzett munkákról a műszaki leírás szerinti követelményeknek megfelelően havi jelentést kell a megrendelő felé megküldeni.

A keretmegállapodás keretösszege: 180 000 000 HUF, melynek lehívására AK nem vállal kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1 minimumkövetelmény szerinti egyik szakembernek nemzetközi labdarúgó mérkőzéshez kapcsolódóan szerzett pályafenntartási és mérkőzés előkészítési többlettapasztalata (0-10 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ár értékelésiszempont a műszaki leírás 3.1, 3.3, 4. pontok szerinti és kapcsolódó dokumentálási feladatokra vonatkozó havi átalánydíj; a 3.2.1)-3.2.2) pont szerinti és kapcsolódó dokumentálási feladatokra vonatkozó eseti díj, a 3.2.3 pont szerinti és kapcsolódó dokumentálási feladatokra vonatkozó eseti díj és a 3.4. pont szerinti és kapcsolódó dokumentálási feladatokra vonatkozó eseti díj összege

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 129-316570
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Puskás Aréna pályakarbantartási feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garden Group Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94049691
Postai cím: Kálvária utca 4/A
Város: Solymár
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
E-mail: info@gardengroup.hu
Telefon: +36 706358099
Internetcím: http://www.gardengroup.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Pályakarbantartás; pályamester feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 23104356-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szeirnt

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2020