We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 140811-2022

18/03/2022    S55

Poland-Warsaw: Solar photovoltaic modules

2022/S 055-140811

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej
National registration number: 525-10-03-814
Postal address: ul. Kopernika 36/40
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-924
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Mondzielewski
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Telephone: +48 224210621
Fax: +48 224210633
Internet address(es):
Main address: www.cea.art.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/cea/ogloszenia-o-zamowieniach-2022
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Postępowanie 3/2022 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce

Reference number: FT.2601.3.2022.KM
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 25 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału opisanego w załączniku nr 7 do swz.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału zawartego w załączniku nr 7 do swz.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 283 050.62 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45315600 Low-voltage installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 11;

63-300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego;

64-500 Szamotuły, ul. 3 Maja 8;

95-100 Zgierz, ul. Sokołowska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 5 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i montowany na terenie nieruchomości zlokalizowanych pod n/w adresami:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole - 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 11;

b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie - 63-300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego 7;

c) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach - 64-500 Szamotuły, ul. 3 Maja 8;

d) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Sokołowska 2.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktażem użytkowników.

3. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

4. Przewidywany okres trwania umowy - od daty podpisania umowy (około 17.05.2022 roku) do dnia 15.07.2022 roku, tj. w ciągu 60 dni, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia na miejscu w placówce, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 596 029.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/07/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.03.01-00-0198/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45315600 Low-voltage installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

85-080 Bydgoszcz, ul. Andrzeja Szwalbego 1;

86-20 Chełmno, ul. Świętojerska 3;

62-200 Gniezno, ul. Mieszka I nr 20;

62-200 Gniezno, ul. Mieszka I nr 64;

61-736 Poznań, ul. Hejmowskiego 1.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 5 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i montowany na terenie nieruchomości zlokalizowanych pod n/w adresami:

a) Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy - 85-080 Bydgoszcz, ul. Andrzeja Szwalbego 1;

b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie - 86-20 Chełmno, ul. Świętojerska 3;

c) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie (budynek Mieszka I nr 20) - 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I nr 20;

d) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie (budynek Mieszka I nr 64) - 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I nr 64;

e) Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu - 61-736 Poznań, ul. Hejmowskiego 1.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktażem użytkowników.

3. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

4. Przewidywany okres trwania umowy - od dnia 01.06.2022 roku do dnia 30.07.2022 roku, tj. w ciągu 60 dni, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia na miejscu w placówce, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 661 351.66 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/07/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.03.01-00-0198/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45315600 Low-voltage installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

06-400 Ciechanów ul. Małgorzacka 16;

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 10;

09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 4;

16-300 Augustów ul. Wybickiego 1.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 4 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i montowany na terenie nieruchomości zlokalizowanych pod n/w adresami:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie - 06-400 Ciechanów ul. Małgorzacka 16;

b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku Warmińskim - 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 10;

c) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sierpcu - 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 4;

d) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie - 16-300 Augustów ul. Wybickiego 1.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktażem użytkowników.

3. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

4. Przewidywany okres trwania umowy - od dnia 15.06.2022 roku do dnia 14.08.2022 roku, tj. w ciągu 60 dni, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia na miejscu w placówce, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 613 427.22 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.03.01-00-0198/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45315600 Low-voltage installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11;

47-300 Krapkowice, ul. Krawiecka 1;

69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 142;

48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 2;

56-500 Syców ul. Waryńskiego 2 A

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 5 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i montowany na terenie nieruchomości zlokalizowanych pod n/w adresami:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie - 58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11;

b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach - 47-300 Krapkowice, ul. Krawiecka 1;

c) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach - 69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 142;

d) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach - 48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 2;

e) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie - 56-500 Syców ul. Waryńskiego 2 A.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktażem użytkowników.

3. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

4. Przewidywany okres trwania umowy - od dnia 15.07.2022 roku do dnia 13.09.2022 roku, tj. w ciągu 60 dni, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia na miejscu w placówce, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 519 625.95 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.03.01-00-0198/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45315600 Low-voltage installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

37-500 Jarosław, ul. Jezuicka 1;

32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 16;

32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 3 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i montowany na terenie nieruchomości zlokalizowanych pod n/w adresami:

a) Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu - 37-500 Jarosław, ul. Jezuicka 1;

b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach - 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 16;

c) Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu - 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktażem użytkowników.

3. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

4. Przewidywany okres trwania umowy - od dnia 15.08.2022 roku do dnia 14.10.2022 roku, tj. w ciągu 60 dni, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia na miejscu w placówce, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 295 181.13 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.03.01-00-0198/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45315600 Low-voltage installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

83-200 Starogard Gdański; ul. T. Kościuszki 28;

82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 12;

80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3;

84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 35.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 5 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i montowany na terenie nieruchomości zlokalizowanych pod n/w adresami:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim - 83-200 Starogard Gdański; ul. T. Kościuszki 28;

b) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (internat) - 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 12;

c) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku - 80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3;

d) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku - 84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 35.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktażem użytkowników.

3. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

4. Przewidywany okres trwania umowy - od dnia 01.09.2022 roku do dnia 30.10.2022 roku, tj. w ciągu 60 dni, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia na miejscu w placówce, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 597 435.46 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.03.01-00-0198/16

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu:

a) Część I - minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 2 instalacji każda po min. 5 kWp – w ramach jednego kontraktu (zamówienia),

b) Część II - minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 2 instalacji każda po min. 5 kWp – w ramach jednego kontraktu (zamówienia),

c) Część III - minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 2 instalacji każda po min. 5 kWp – w ramach jednego kontraktu (zamówienia),

d) Część IV - minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 2 instalacji każda po min. 5 kWp – w ramach jednego kontraktu (zamówienia),

e) Część V - minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 2 instalacji każda po min. 5 kWp – w ramach jednego kontraktu (zamówienia),

f) Część VI - minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 2 instalacji każda po min. 5 kWp – w ramach jednego kontraktu (zamówienia),

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Uwaga: W zakresie części I, II, III, IV, V i VI przedmiotu zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimalny poziom wymaganych standardów dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej - jak wyżej.

W celu udokumentowania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wykazu (sporządzonego według wzoru z załącznika nr 4 do swz) dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane – w celu wykazania spełniania warunki działu w postępowaniu określonego w §7 ust.1 pkt. 4) swz;

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

a) Część I - 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

b) Część II - 6.500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych),

c) Część III - 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

d) Część IV - 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

e) Część V - 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

f) Część VI - 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

przed upływem terminu składania ofert określonego w swz.

Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2022
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiającego - ul. Mikołaja Kopernika 36/40, pokój 412.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu.

2. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzającym dostęp do tych zasobów o którym mowa w §7 ust. 5 którego wzór stanowi załącznik nr 6 do swz – jeżeli ma zastosowanie;

2) Dokument wadium, o ile nie został wniesiony w pieniądzu, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 6 swz;

3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, przywołane w ust. 10 i 11 powyżej – jeżeli ma zastosowanie;

4) Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie;

5) Informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp, w sytuacji gdyby wybór prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT – jeżeli ma zastosowanie.

6) Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe - potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - wykaz przedmiotowych środków dowodowych został zawarty w §12 ust. 17 swz.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże w formie i trybie określonym w §8 swz Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do swz) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej.

Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w formie i trybie określonym w §8 swz oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415), tj. w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej wskazanych w §8 ust. 1 pkt 8.

W celu wykazania braku przesłanek powodujących wykluczenie z postępowania – na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wskazane w §2 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 ww. rozporządzenia.

Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne określone w § 4 ww. rozporządzenia. Forma oraz język składanych dokumentów została określona w §15 ww. rozporządzenia oraz w §8 swz.

Wymagane dokumenty – w formie i trybie określonym w §9 swz – powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. art. 118 ust. 4 ustawy, podwykonawców, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w §7 swz,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ustawy Pzp,

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust.1 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące wymagań wobec Wykonawców zawarto w swz dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

art. 515. (Termin wniesienia odwołania)

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2022