The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 141185-2020

24/03/2020    S59

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések

2020/S 059-141185

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás Lucia Eszter
E-mail: titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.semmelweis.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

COVID tesztek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000281302020
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Antitest-alapú gyorsteszt – igény 100 000 db

PCR-alapú teszt és izoláló kit – 30 000 db

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 392 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Antitest-alapú gyorsteszt

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Antitest-alapú gyorsteszt – igény 100 000 db

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PCR-alapú teszt

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

PCR-alapú teszt és izoláló kit – 30 000 db

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, tekintettel arra, hogy MAGYARORSZÁG Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, melynek oka az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19). A veszélyhelyzet okának és következményeinek elhárítása ill. csökkentése érdekében MAGYARORSZÁG Kormánya több további kormányrendelettel további intézkedéseket vezetett be. Ezen kötelezettségek, illetve az 1997. évi CLIV. törvényben és kapcsolódó jogszabályokban foglalt feladatok ellátása érdekében szükséges további árubeszerzések azonnali végrehajtása.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Semmelweis Egyetemet jelölte ki a védekezéshez és megelőzéshez elengedhetetlenül szükséges áruk beszerzésére.

A jelen szerződés közvetett tárgyát képező áruk beszerzése a fentiek okán halasztást nem tűr, így a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárástípusok határidejei nem tarthatók be. Figyelemmel arra, hogy a rendkívüli sürgősség oka az Ajánlatkérő által nem volt előre látható (sem a veszélyhelyzet elrendelése, sem a fertőzés terjedésének jellemzői), továbbá figyelemmel arra, hogy az Ajánlatkérő a fenti körülmények felmerülését követően haladéktalanul intézkedett a tárgyi eljárás megindításáról, így a Kbt. 98. § (2) bek. e) pontjában foglalt valamennyi feltétel megvalósult, így a jelen szerződéshez vezető eljárás jogszerűen került a tárgyi eljárástípusban lefolytatásra.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Antitest-alapú gyorsteszt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98376405
Postai cím: Szentmihályi Út 171. III.em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: v.eva.1968@gmail.com
Telefon: +36 309019010
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 690 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

PCR-alapú teszt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_57185136
Postai cím: Péterhegyi út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tender@kromat.hu
Telefon: +36 12482110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 702 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. rész: CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.), adószáma: 23462098-2-42

2. rész: „KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. (1112 Budapest, Péterhegyi út 98.), adószáma: 11802428-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020