Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 141245-2020

24/03/2020    S59

Magyarország-Budapest: Kézfertőtlenítő

2020/S 059-141245

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Dénes
E-mail: farkas.denes@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://semmelweis.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertőtlenítőszerek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000280992020
II.1.2)Fő CPV-kód
33741300 Kézfertőtlenítő
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fertőtlenítőszerek beszerzése veszélyhelyzet okának és következményeinek elhárítása ill. csökkentése érdekében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 388 344 400.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33741300 Kézfertőtlenítő
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.) mindenkori székhelyei vagy telephelyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fertőtlenítőszerek beszerzése veszélyhelyzet okának és következményeinek elhárítása ill. csökkentése érdekében az alábbi

Mennyiségben:

— 21 920 l Tisztító hatású folyékony szappan (1 000 ml)

— 4 800 l Tisztító hatású folyékony szappan (500 ml)

— 18 400 l

Fertőtlenítő hatású (egyfázisú) folyékony szappan (1 000ml)

— 6 480 l Fertőtlenítő hatású (egyfázisú) folyékony szappan) (500 ml)

— 43

200 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, folyékony állagú (oldat), sebészi bemosakodásra is alkalmas (1 000 ml)

— 17 200 l Alkoholos

Kézfertőtlenítőszer, folyékony állagú (oldat), sebészi bemosakodásra is alkalmas (500 ml)

— 11 040 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél

Állagú sebészi bemosakodásra is alkalmas (1 000 ml)

— 48 080 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél állagú sebészi bemosakodásra is

Alkalmas (500 ml)

— 19 200 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél állagú 6000 emberre 3db/hét (50 ml)

— 22 400 l Alkohol tartalmú gyors

Felületfertőtlenítő spray aldehid mentes spray (1 000 ml)

— 6 400 l Alkohol tartalmú gyors felületfertőtlenítő spray aldehid mentes (5

000 ml)

— 16 000 l Aldehidmentes felületfertőtlenítő koncentrátum (5 000 ml)

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Kbt. 98.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti feltételek alátámasztása

— „az feltétlenül szükséges,”

A kézhigiénés termékek és fertőtlenítő szerek a járványügyi helyzettel kapcsolatos ellátásban feltétlenül szükségesek, mert anélkül a fentiek nem biztosíthatóak, így különösen szükség esetén emberéleteket menthet a rendelkezésre állásuk.

— „mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt”

A kézhigiénés termékek és fertőtlenítő szerek a vírus okozta szövődmények megelőzésében, életmentésben kiemelt szerepet játszanak, a meglévő készletek a terápiás egészségügyi szolgáltatások miatt nem átcsoportosíthatók. A járvány kialakulása, európai elterjedése, annak üteme nem volt előre látható körülmény, hiszen a WHO is csak a napokban minősítette világjárvánnyá az esetet, továbbá az egyes országok szinte egyszerre és azonnali hatállyal bevezetett intézkedések is a fentieket igazolják. Ennek okán ajánlatkérő sem volt olyan helyzetben, hogy előre lássa a kialakult járványügyi helyzetet.

— „a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak”.

Tekintettel az ajánlatkérő által kifejezetten igényelt folyamatos szállításra 4 hónapon keresztül, továbbá figyelemmel a nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás Kbt.-ben meghatározott minimális időszükségletére, ajánlatkérő központi ellenőrzési kötelezettségére és a Kbt. 131.§ (6) bekezdésének rendelkezéseire a beszerzési igény ezen eljárásfajták alkalmazásával jogszerűen nem kielégíthető.

— „a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból”.

Ajánlatkérő az előtte álló feladatokhoz meglévő készleteinek átcsoportosításával szükséges technikai forrást nem képes teremteni, a beszerzéshez szükséges anyagi forrás a 2020. március 14. napján kelt kijelölést megelőzően nem állt rendelkezésre, továbbá a járvány terjedése és annak sebessége előre nem volt megjósolható, így a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények vonatkozásában semmiféle mulasztás nem terheli, a beszerzést indokló körülmény kialakulásában semmilyen módon nem működött közre.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Fertőtlenítőszerek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72523184
Postai cím: Kenyérgyári út 17.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: czimer.krisztina@bradochem.hu
Telefon: +36 203582454
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 388 344 400.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Név: FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 17. Adószám: 11083023-2-06

Középvállalkozás

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020