TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 141245-2020

24/03/2020    S59

Magyarország-Budapest: Kézfertőtlenítő

2020/S 059-141245

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Dénes
E-mail: farkas.denes@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://semmelweis.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertőtlenítőszerek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000280992020
II.1.2)Fő CPV-kód
33741300 Kézfertőtlenítő
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fertőtlenítőszerek beszerzése veszélyhelyzet okának és következményeinek elhárítása ill. csökkentése érdekében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 388 344 400.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33741300 Kézfertőtlenítő
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.) mindenkori székhelyei vagy telephelyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fertőtlenítőszerek beszerzése veszélyhelyzet okának és következményeinek elhárítása ill. csökkentése érdekében az alábbi

Mennyiségben:

— 21 920 l Tisztító hatású folyékony szappan (1 000 ml)

— 4 800 l Tisztító hatású folyékony szappan (500 ml)

— 18 400 l

Fertőtlenítő hatású (egyfázisú) folyékony szappan (1 000ml)

— 6 480 l Fertőtlenítő hatású (egyfázisú) folyékony szappan) (500 ml)

— 43

200 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, folyékony állagú (oldat), sebészi bemosakodásra is alkalmas (1 000 ml)

— 17 200 l Alkoholos

Kézfertőtlenítőszer, folyékony állagú (oldat), sebészi bemosakodásra is alkalmas (500 ml)

— 11 040 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél

Állagú sebészi bemosakodásra is alkalmas (1 000 ml)

— 48 080 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél állagú sebészi bemosakodásra is

Alkalmas (500 ml)

— 19 200 l Alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél állagú 6000 emberre 3db/hét (50 ml)

— 22 400 l Alkohol tartalmú gyors

Felületfertőtlenítő spray aldehid mentes spray (1 000 ml)

— 6 400 l Alkohol tartalmú gyors felületfertőtlenítő spray aldehid mentes (5

000 ml)

— 16 000 l Aldehidmentes felületfertőtlenítő koncentrátum (5 000 ml)

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Kbt. 98.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti feltételek alátámasztása

— „az feltétlenül szükséges,”

A kézhigiénés termékek és fertőtlenítő szerek a járványügyi helyzettel kapcsolatos ellátásban feltétlenül szükségesek, mert anélkül a fentiek nem biztosíthatóak, így különösen szükség esetén emberéleteket menthet a rendelkezésre állásuk.

— „mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt”

A kézhigiénés termékek és fertőtlenítő szerek a vírus okozta szövődmények megelőzésében, életmentésben kiemelt szerepet játszanak, a meglévő készletek a terápiás egészségügyi szolgáltatások miatt nem átcsoportosíthatók. A járvány kialakulása, európai elterjedése, annak üteme nem volt előre látható körülmény, hiszen a WHO is csak a napokban minősítette világjárvánnyá az esetet, továbbá az egyes országok szinte egyszerre és azonnali hatállyal bevezetett intézkedések is a fentieket igazolják. Ennek okán ajánlatkérő sem volt olyan helyzetben, hogy előre lássa a kialakult járványügyi helyzetet.

— „a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak”.

Tekintettel az ajánlatkérő által kifejezetten igényelt folyamatos szállításra 4 hónapon keresztül, továbbá figyelemmel a nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás Kbt.-ben meghatározott minimális időszükségletére, ajánlatkérő központi ellenőrzési kötelezettségére és a Kbt. 131.§ (6) bekezdésének rendelkezéseire a beszerzési igény ezen eljárásfajták alkalmazásával jogszerűen nem kielégíthető.

— „a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból”.

Ajánlatkérő az előtte álló feladatokhoz meglévő készleteinek átcsoportosításával szükséges technikai forrást nem képes teremteni, a beszerzéshez szükséges anyagi forrás a 2020. március 14. napján kelt kijelölést megelőzően nem állt rendelkezésre, továbbá a járvány terjedése és annak sebessége előre nem volt megjósolható, így a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények vonatkozásában semmiféle mulasztás nem terheli, a beszerzést indokló körülmény kialakulásában semmilyen módon nem működött közre.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Fertőtlenítőszerek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72523184
Postai cím: Kenyérgyári út 17.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: czimer.krisztina@bradochem.hu
Telefon: +36 203582454
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 388 344 400.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Név: FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 17. Adószám: 11083023-2-06

Középvállalkozás

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020