Supplies - 141376-2021

22/03/2021    S56

Slovakia-Bardejov: Medical equipments

2021/S 056-141376

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 046-115049)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
National registration number: 36167908
Postal address: Sv. Jakuba
Town: Bardejov
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 085 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.nsp-bardejov.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8300

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotnícke vybavenie

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky zariadení:

— defibrilátor prenosný 4 ks

— externý kardiostimulátor 1 ks

— transportný pulzoxymeter 4 ks

— nebulizátor, zvlhčovač s prietokomerom a spotrebným materiálom 6 ks

— resuscitačný vozík s vybavením: def. + inf. + transp. ventilátor + ambuvak + ručná odsávačka 2 ks

— servoventilátor na umelú ventiláciu pľúc 6 ks

— transportný ventilátor 2 ks

— chirurgická odsávačka elektrická 3 ks

— odsávačka penumatická 9 komplet

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 046-115049

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 05/04/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 20/04/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 05/04/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 20/04/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: