Services - 14145-2018

12/01/2018    S8    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Wolin: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2018/S 008-014145

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Wolin
REGON 811685510
ul. Zamkowa 23
Wolin
72-510
Poland
Contact person: Urząd Miejski w Wolinie
Telephone: +48 913261322
E-mail: sekretariat@gminwolin.pl
Fax: +48 913261429
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.gminawolin.pl

Address of the buyer profile: http://www.bip.wolin.pl/zamowienia.dhtml

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy wolin i ich transport do stacji przeładunkowej odpadów w świnoujściu, w 2018 r

Reference number: ZP.271.17.2017.HP
II.1.2)Main CPV code
90000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wolin i ich transporcie do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu, funkcjonującej w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Słajsinie dla regionu zachodniego w 2018 r. Realizacja usługi obejmuje miejscowości: Wolin, Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Dramino, Gogolice, Jagienki, Jagniątkowa, Jaromierz, Jarzębowo Karnocice, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łojszyno, Łuskowo, Mierzęcin, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Ostromice, Parłowo, Parłówko Piaski Wielkie, Płocin, Rabiąż, Recław, Rekowo, Rzeczyn, Sierosław, Siniechowo, Skoszewo, Strzegowo, Sułomino, Świętouść, Troszyn, Troszynek, Unin, Warnowo, Wartowo, Wiejkowo, Wiejkówko, Wisełka, Zagórze, Zastań, Żółwino. Szacunkowa ilość odpadów 3722 Mg.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 676 940.06 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
90511000
90512000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Teren Gminy Wolin.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i gromadzonych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują mieszkańcy, oraz z terenów ogólnodostępnych jak ulice i place.

2. Zamawiający podaje niżej prognozowane rodzaje i ilości odpadów do odbioru i transportu w okresie obowiązywania umowy tj. od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.

Rodzaje odpadów do odbioru: 1) Zmieszane odpady komunalne-kod 200301- 3038 Mg, 2) Tworzywa sztuczne, metal opakowania wielomateriałowe –kod 150106- 141 Mg, 3) Szkło-kod 150107 – 110 Mg,

4) Odpady biodegradowalne- kod 200201 – 248 Mg, 5) Papier –kod 150101 – 39 Mg, 6) Odpady wielkogabarytowe-kod 200307 – 146 Mg

Szacunkową masę odpadów przewidzianych do odbioru w okresie trwania umowy określa się na poziomie 3722 Mg.

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Promowanie Ekologicznego Zbierania Odpadów / Weighting: 36 %
Quality criterion - Name: Emisja Spalin Pojazdów Według Normy Powyżej Euro 4 tj. Euro 5 i Euro 6 / Weighting: 4 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 204-420943
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Remondis Szczecin sp. z o.o
REGON 810452985
ul. Janiny Smoleńskiej ps 'Jachna"35
Szczecin
71-005 Szczecin
Poland
Telephone: +48 913214870
E-mail: swinoujscie@remondis.pl
Fax: +48 913214870
NUTS code: PL42

Internet address: www.remondis-szczecin.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 676 940.06 PLN
Lowest offer: 1 786 783.32 PLN / Highest offer: 1 786 783.32 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/01/2018