Szolgáltatások - 141979-2020

24/03/2020    S59

Magyarország-Budapest: Weboldal-tervezési szolgáltatások

2020/S 059-141979

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52063451
Postai cím: Schweidel utca 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartha Richárd
E-mail: bartha.richard@vbuzrt.hu
Telefon: +36 308223837
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vbuzrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: A Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Portál és honlap fejlesztés

Hivatkozási szám: EKR000183062020
II.1.2)Fő CPV-kód
72413000 Weboldal-tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Portál és honlap fejlesztés, az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő portál és honlap rendszerének (szoftver) megvalósítása. A szoftverrendszer célja, hogy a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.1.) hatálya alá tartozó beszerzési folyamatokat (közbeszerzési, védelmi és biztonsági beszerzési, valamint egyéb (pl.: nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti) beszerzési eljárások) a tervezéstől egészen a beszerzések teljesítésig teljes életciklusában az ügyintézésben lekövesse, támogassa.

A szoftverrendszer elsődleges célja a Korm.r.1.-ben meghatározott kommunikációs feladatok ellátása, azonban a rendszer kialakítása során figyelembe kell venni, hogy a Korm.r.1. esetleges módosítása során a Portál használata tekintetében új feladatok keletkezhetnek.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 64 500 166.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72413000 Weboldal-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1118 Budapest, Schweidel u. 2–4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő portál és honlap rendszerének (szoftver) megvalósítása. A szoftverrendszer célja, hogy a Korm. r.1. hatálya alá tartozó beszerzési folyamatokat (közbeszerzési, védelmi és biztonsági beszerzési, valamint egyéb (pl.: nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti) beszerzési eljárások) a tervezéstől egészen a beszerzések teljesítésig teljes életciklusában az ügyintézésben lekövesse, támogassa.

A szoftverrendszer elsődleges célja a Korm.r.1.-ben meghatározott kommunikációs feladatok ellátása, azonban a rendszer kialakítása során figyelembe kell venni, hogy a Korm.r. esetleges módosítása során a Portál használata tekintetében új feladatok keletkezhetnek. Ennek megfelelően a kialakításra kerülő rendszer legyen dinamikusan bővíthető és skálázható.

1. ütem: Általános szervezeti honlap és Portál regisztráció fejlesztés

2. ütem: Beszerzési igények kezelése (Portál)

3. ütem: Beszerzési tervek kezelése (Portál)

A részletes leírást és követelményrendszert a KKD 1. sz. melléklete (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2020 (III.5.) Korm rendelet 2. §-ával módosított Korm. r. 1. 15. § (4) bekezdése alapján a VBÜ létrejöttével, valamint a tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló beszerzési és közbeszerzési eljárások tekintetében a VBÜ - mint ajánlatkérő - a Korm. rendelet hatálybalépéstől számított 210. napig valamennyi beszerzés esetében jogosult a Vbt., illetve a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: VBÜ/2-30/2020
Elnevezés:

Portál és honlap fejlesztés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34836246
Postai cím: Salgótarjáni út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.csilla@hmei.hu
Telefon: +36 14312900
Fax: +36 12750967
Internetcím: http://www.hmei.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64 500 166.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Általános szervezeti honlap és Portál regisztráció fejlesztésének részfeladatai

Beszerzési igények kezelése funkció (Portál) kifejlesztésének részfeladatai

Beszerzési tervek kezelése funkció (Portál) kifejlesztésének részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti adatok:

1.) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (1101 Budapest, Salgótarjáni út 20., 10815135-2-51)

2.) Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.1., 12948901-2-41)

3.) DEF IT Informatikai Zrt. (t. (1146 Budapest, Hermina út 17. B torony, 3. emelet., 26303231-2-42)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020