Services - 14214-2020

13/01/2020    S8

Sverige-KALMAR: Diverse kringtjänster för luftfart

2020/S 008-014214

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalmar kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0746
Postadress: Box 611
Ort: KALMAR
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 391 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Sverresdotter
E-post: anna.sverresdotter@kalmar.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kalmar.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalmar Airport AB
Nationellt registreringsnummer: 556715-8117
Postadress: Flygplatsvägen 32
Ort: Kalmar
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Land: Sverige
E-post: anders.adolfsson@suricata.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://kalmarolandairport.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköping Airport AB
Nationellt registreringsnummer: 556792-9905
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Land: Sverige
E-post: anders.adolfsson@suricata.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://jonkopingairport.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norrköping Airport AB
Nationellt registreringsnummer: 556721-6006
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Land: Sverige
E-post: anders.adolfsson@suricata.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://norrkopingairport.se/sv/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karlstad Airport AB
Nationellt registreringsnummer: 556804-6535
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Land: Eswatini
E-post: anders.adolfsson@suricata.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ksdarprt.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skellefteå City Airport AB
Nationellt registreringsnummer: 556510-8718
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
Land: Sverige
E-post: anders.adolfsson@suricata.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.skellefteaairport.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Flygverksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Flygtrafiktjänster, fem flygplatser

Referensnummer: 19/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63730000 Diverse kringtjänster för luftfart
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

I ett samarbete med nedan angivna flygplatser har Kalmar Öland Airport AB

(nedan kallad Beställaren) för avsikt att upphandla Flygtrafikstjänst till samtliga flygplatser.

* Kalmar Öland Airport AB

*Jönköping Airport AB

* Norrköping Airport AB

* Karlstad Airport AB

* Skellefteå City Airport AB

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 500 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63732000 Flygledartjänster
71311240 Flygplatsingenjörstjänster
71351600 Väderprognosticering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kalmar

Jönköping

Norrköping

Karlstad

Skellefteå

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I ett samarbete med nedan angivna flygplatser har Kalmar Öland Airport AB

(nedan kallad Beställaren) för avsikt att upphandla Flygtrafikstjänst till samtliga flygplatser.

* Kalmar Öland Airport AB

*Jönköping Airport AB

* Norrköping Airport AB

* Karlstad Airport AB

* Skellefteå City Airport AB

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 082-195228
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/06/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ACR Aviation Capacity Resources AB
Nationellt registreringsnummer: 556656-1204
Postadress: MAILBOX 500
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 111 73
Land: Sverige
E-post: ww@acr-sweden.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/01/2020