Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 142357-2020

24/03/2020    S59

Magyarország-Sopron: Vasútépítés

2020/S 059-142357

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 039-093281)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vas Erzsébet
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Telefon: +36 12245813
Fax: +36 12245878
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR000019152020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szombathely – Kőszeg vasútvonal korszerűsítés kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 039-093281

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1.) A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3)M2 p-jában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek az alábbi jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

B) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal;

A jelen felhívás II.2.5.) 3. pontjában szereplő értékelési feltétel szerint megajánlott szakember:

A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet SZKV (1.1) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosítvánnyal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint szakértő szerepeljen.

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig az előírt szakmai jogosultsággal nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg a Kbt.54.§ (6) bekezdés b) p. alapján.

2.) A szerződéskötés feltétele, hogy a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközzel, berendezéssel, műszaki-technikai felszereltséggel, azok tulajdon- vagy bérleti jogával AT rendelkezzen, azok rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja:

1 db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 80 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 2 darab kocsiból álló önürítős vasúti szalagsoros szerelvény

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig a fenti műszaki-technikai felszereltséggel nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bek b) p. alapján.

3.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az AK MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 sz. fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

4.) Felhívás IV.2.6) esetében 15hónap=450 nap, tekintettel a Kbt.81.§(11) bek-re; a II.2.7)p. szerinti „Munkanapokban kifejezett időtartam” naptári napban értendő.

5.) AK az AT pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6.) Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).

8.) Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill.-adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12) szerint. Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni Kbt 41/A§Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja AK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015.Kr 7.§ szerinti-korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált-EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

Folytatás a VI.4.3) pontban

Helyesen:

1.) A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3)M2 p-jában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek az alábbi jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

B) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal;

A jelen felhívás II.2.5.) 3. pontjában szereplő értékelési feltétel szerint megajánlott szakember:

A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet SZKV (1.1) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosítvánnyal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint szakértő szerepeljen.

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig az előírt szakmai jogosultsággal nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg a Kbt.54.§ (6) bekezdés b) p. alapján.

2.) A szerződéskötés feltétele, hogy a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközzel, berendezéssel, műszaki-technikai felszereltséggel, azok tulajdon- vagy bérleti jogával AT rendelkezzen, azok rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja:

1 db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 80 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 2 darab kocsiból álló önürítős vasúti szalagsoros szerelvény

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig a fenti műszaki-technikai felszereltséggel nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bek b) p. alapján.

3.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az AK MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 sz. fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

4.) Felhívás IV.2.6) esetében 15 hónap=450 nap, tekintettel a Kbt.81.§(11) bek-re; a II.2.7)p. szerinti „Munkanapokban kifejezett időtartam” naptári napban értendő.

5.) AK az AT pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ATjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6.) Az ajánlatadáshoz szükséges valamennyi további információt a KD tartalmazza.

7.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).

8.) Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill.-adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12) szerint. Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni Kbt 41/A§Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja AK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015.Kr 7.§ szerinti-korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált-EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

Folytatás a VI.4.3) pontban

VII.2)További információk:

Az eredeti hirdetmény (2020/S 039-093281) VI.3) pont 6. pontja az 1.sz. korrigendum keretében kerül módosításra.