Árubeszerzések - 142748-2014

Normál nézet megjelenítése

26/04/2014    S82    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérőeszközök

2014/S 082-142748

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Diáksport Szövetség
Nemzeti azonosító szám: AK18054
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Címzett: dr. Sirály Katalin
E-mail: siraly.katalin@drsk.hu
Telefon: +36 17998334
Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mdsz.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: sport
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

38300000, 38410000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 227 560 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 231-400566 28.11.2013

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
20.1.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Rextra Kft.
Postai cím: Emőd u. 24.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 181 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 227 560 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt.
VI.2)További információk:
Ajánlattevők:
1. Rextra Kft., székhely: 1031 Budapest, Emőd u. 24.
2. Tenzi Mérlegtechnika Kft., székhely: 1029 Budapest, Nádor u. 25.
Nyertes ajánlattevő:
1. Rextra Kft., székhely: 1031 Budapest, Emőd u. 24.
Nyertes ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minősül.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
24.4.2014