Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 142907-2020

Submission deadline has been amended by:  218917-2020
25/03/2020    S60

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 060-142907

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@nofnkft.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nof.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000192422020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000192422020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Múzeum negyed kialakítása III.

Hivatkozási szám: EKR000192422020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Sopron Fő téri Storno ház, Tábornok ház és Fabricius ház összekapcsolásával múzeum negyed kialakítása"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39000000 Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek
42416000 Liftek, vedres emelők, mozgólépcsők és mozgójárdák
42521000 Füstelszívó berendezés
45223500 Vasbeton szerkezet
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45261310 Bádogosmunka
45262500 Kőműves és falazási munka
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45410000 Vakolás
45422000 Ácsipari szerelési munka
45430000 Padló- és falburkolás
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron, Fő tér 6. – Fabricius ház, Helyrajzi száma: 192,193.; Sopron, Fő tér 7. – Tábornok ház, Helyrajzi

Száma: 196.; Sopron, Fő tér 8. – Storno ház, Helyrajzi száma: 197.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezéssel érintett ingatlanok alapadatai: Címe: Sopron, Fő tér 6. - Fabricius ház Helyrajzi száma: 192,193 Területe: 339m2+

339m2 =678m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége: műemléki védettség, törzsszám: 3118 Címe: Sopron, Fő tér 7. -

Tábornok ház Helyrajzi száma: 196 Területe: 792 m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége: műemléki védettség, törzsszám:

3119 Címe: Sopron, Fő tér 8. - Storno ház Helyrajzi száma: 197 Területe: 744 m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége:

Műemléki védettség, törzsszám: 3120 Az épületekben a kisebb szerkezeti beavatkozásokon kívül a belső burkolatok, vakolatok újulnak

Meg. Az épületek egybenyitásával faláttörésekre, a közlekedési terek átalakítására kerül sor. A korábban lakásokat magában foglaló

Tábornokház esetén szükséges a múzeumi funkció szerinti belső térrendszer átalakítása. Az épületek szerkezeti munkái között

Szerepel a Fabricius ház új vasbeton pincelépcső építése, boltozatváll megerősítése, az épület padlásfödémjének megerősítése. A

Tábornok háznál új pince rész és liftakna és acélszerkezetű lift kerül kialakításra. Az udvar lefedése 188 m2 alapterületű térhálós

Acélszerkezet kialakításával történik. A Tábornok - ház belső udvar - kapualj csatlakozásnál a szabadon maradó falpillér megerősítésre

Szorul. A lakótoronyban új vasbeton lépcső készül. Az épületek egyes területein a tűzvédelmi tervfejezetben meghatározottakkal

Összhangban mesterséges hő- és füstmentesítés kialakítása válik szükségessé. Az épületegyüttes ellátására a meglévő használati víz

Csatlakozó vezetékek a Fabricius és Stornó-házak tekintetében alkalmasak. A Tábornok-háznál új bekötővezetéket kell kialakítani.

Erősáramú szempontból az épületek betáplálása épületenként kerültek kialakításra - ez a továbbiak során is megmarad, és a funkció

Bővítések szerint a szükséges mértékben bővülni fog. Gyengeáramú hálózat szempontjából (tűzjelző, riasztó, kamera) az épületeket

Önálló egységként, de az egészet egy hálózatként kell kezelni, mely biztosítja a rendszer mobilitását. A Tábornok-ház esetén a teljes

Villamos hálózat megújításra kerül. A Fabricius Házban fűtés korszerűsítés, és a teljes elektromos rendszer felújítása fog megtörténni.

A Soproni Múzeumnegyed projekt megvalósítása során a belső átjárók összekapcsolásával az önállóan megközelíthető és feltárható

Három Fő téri épület köztéri megjelenése továbbra is önálló karakterű marad. A tervezett látványkonyha helyén új vasbeton födém

Készül. Az újonnan kialakított fogadótér a Tábornok-ház fedett belső udvara az új főbejárat a Tábornok-ház Fő téri kapuzata lesz. A

Fogadótérhez fognak kapcsolódni a különböző látogatóbarát kiszolgáló funkciók jegypénztár, információs pult, vizes blokkok,

Akadálymentes mosdó, babaszoba, ruhatár, shop, kávézó. A fogadótéri lift fogja biztosítani a mind a három épület vendégtereinek

Akadálymentes megközelíthetőségét. Kortárs módon kerül megújításra a Tábornok-ház kert felőli szárnyában a lebegő csigalépcsős

Lakótorony, és ehhez kapcsolódik a második emeleti lovagterem. A múzeumi terekben és közlekedőkben az infokommunikációs

Eszközökkel lehet az egyéni tárlatlátogatás lehetőségét biztosítani. A felújítással érintett összes alapterület: 2 080 m2. Az eljárás

Részeként a közönségforgalmi terek mobiliáinak, beépített bútorainak beszerzése is megvalósul. A leszállítandó mobiliák

Specifikációját a Műszaki Leírás tartalmazza. A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (

Melynek része a Műszaki Leírás, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetés és az engedélyek) tartalmazza.

Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának

Egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű

Termékekkel történő ajánlattételt is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.4) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció I.: Fabricius ház belső udvar felújítás: utólagos falszigetelés (37 m2), vakolatjavítás, homlokzat színezés (297 m2),

nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák, loggia burkolatok cseréje, loggia lépcső burkolása (67 db/elem kőkeret és lépcső), kő lábazat javítása (16 fm), orsófal építése, loggia elektromos munkák, lakatos munkák, kapualja teljes körű felújítása (az alapcsomagba tartozik: az udvar térburkolat felújítása, az új pincelépcsőhöz tartozó egyedi ajtó, a raktárhoz

Tartozó új lépcsőfokok, az F0.02 helyiségbe vezető új üvegajtó)

Opció II.: Utcai homlokzatok rekonstrukciója: utólagos falszigetelés (44 m2), vakolatjavítás, homlokzat színezés (773 m2),

nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák (75 db/elem kőkeret, kőoszlop és kődísz), kő lábazat javítása (16 fm)

lakatos munkák (a fa kapuk rekonstrukciója, a kapuk kő kereteinek javítása, a kapuk új fém béllete, a Tábornok ház földszinti osztópárkányig tartó felújítása, a Tábornok ház felirat "cégérének" elkészítésé az alap csomagba tartozik)

Opció III.: Hátsó udvari homlokzatok

Rekonstrukciója: utólagos falszigetelés, vakolatjavítás, falazat javítás (170 m2), nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák (24 db/elem kőkeret és kőablak), lakatos munkák (az alap csomagba tartozik a Tábornok ház függő kerti kijárati ajtajának cseréje)

Opció IV.: Stornó ház belső udvar felújítás: utólagos

Falszigetelés (44 m2), vakolatjavítás, homlokzat színezés (408 m2), nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák (37 db/elem kőkeret, kőpárkány és lépcső), kő lábazat javítása (25,5 fm), lakatos munkák, az udvar térburkolatának javítása/felújítása, a kapualj teljes körű felújítása az ott található nyílászárókkal együtt.

Opció V.: Stornó ház belső felújítása (603 m2 festés, 178 m2 padlóburkolat, 181 m lábazat, 14 db kőkeret), eredeti terveink szerint: földszinti szociális blokk, könyvtárak, irodák, közlekedők, hő és füstelvezetés, tűzjelző hálózat, teljes elektromos rendszer, teljes gépészet, udvarburkolat részleges felújítása (37 m2), kő lábazat javítása. Alap kiépítésben a főlépcsőt̋ melletti elektromos strangot az 1., 2. emeleten kiépítjük. (falon kívül, gk. elburkolás)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2016-00016 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)-ben rögzített kizáró okok fennállnak. A Kbt.74.§(1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt.69.§(2)-nek megfelelően, az EEKD - EKR elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R.4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV, vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Közös AT-k, valamint az AIRSZ képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Utólagos igazolás: AK a Kbt.69.§(4)-ben foglaltak alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően - hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R.8. §-a szerint kell a Magyarországon letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.§(1)k)kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, felhasználhatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. Nem kérhetők igazolások, ha AK a Kbt.69.§(11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az R. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, amelyek elérhetőségét a GSZ-eknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára az R. előírja. A Kbt.64.§-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell - EKR űrlap kitöltésével - nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni. Az előírt kizáró okok igazolási módja tekintetében irányadó az R.1.§-a, 8-16.§-a. AK előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

VI.3.4. folyt.: 7. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok

Részét képező ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva be kell nyújtania (az árazott

Költségvetés .xls vagy .xlsx formátumú verzióban is benyújtandó). 8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr.

Mezősi-Keszericze Andrea (00830) 9. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok a közbeszerzési dokumentumban

Kerülnek felsorolásra. 10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. -

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) pontját. 12. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel segítése érdekében 2020. április 2. napján 11:00

Órai kezdettel, a 9400 Sopron, Fő tér 6-7-8. alatti címen helyszíni bejárást tart. Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg jelen közbeszerzési eljárást, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet mértéke nem teljes mértékben áll rendelkezésre a becsült értékhez viszonyítva. AK legkésőbb a közbeszerzési eljárás lezárásig rendelkezik a fedezet rendelkezésre állásának fennállásáról. Érték. módszer: 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) (Mely tartalmazza az opciókat és az alapmennyiség, illetve az opciók tartalékkeretét) - fordított arányosítás [Az összesített nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (

Tizedesjegy nélkül)]. 2. Többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) - egyenes arányosítás [A többletjótállás időtartamát egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)]. 3. Az M.2.1.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) - egyenes arányosítás [Az M.2.1.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalatát hónapban egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)] 4. Az M.2.2.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) - egyenes arányosítás [Az M.2.2.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalatát hónapban egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)]. 5. Az M.2.3.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) - egyenes arányosítás [Az M.2.3.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalatát hónapban egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)] 6. Az M.2.4.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) - egyenes arányosítás [Az M.2.4.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalatát hónapban egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)]. A pontszámok alsó és felső határa: 0-100. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M.1., M.2.1.,M.2.2.,M.2.3. pont, M.2.4. pont. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára, mely alapján AK abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben AT által a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban AT nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.2.2) pont folyt.: A szerződéses ellenérték finanszírozása során hazai forrás bevonása is lehetséges.

VI.3. pont folyt.: A szerződés mellékötelezettségei: 5 % mértékű teljesítési biztosíték biztosítása, 5 % mértékű jólteljesítési biztosíték, Késedelmi kötbér: 0,5%/nap, de legfeljebb 30 % mértékéig, Meghiúsulási kötbér: 30 % mérték, előleg visszafizetési biztosíték: 5 %.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás: A Kbt.67.§(1) szerinti AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek; AK az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az EEKD IV. rész „alfa” pontjának kitöltését. Irányadó: R.1.§(1), (7) és 3.§. Utólagos igazolás: AT a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, AF-ben előírt saját nyilatkozatait, igazolásait AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be; Közös AT-k, valamint AIRSZ képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek)nek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a VSZ teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a teljesítés időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A dokumentumok a Kbt.47.§(2) szerint nyújtandók be, irányadó a Kbt.65.§(12) és a Kbt.69.§(11a), valamint az R.24.§(1).

M.1. A R. 21. § (2) bekezdés a) alapján AT-nek ismertetnie kell az AF feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (építési munkák és/vagy épület felújítás) szerinti építési beruházásait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont ÉV/HÓ/NAP-ban megadva), a szerződést kötő másik fél megnevezése, referencia igazolás esetén a referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége, az építési beruházás tárgya és mennyisége (m2), teljesítés helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Irányadó: Kbt.65.§(1)b) (6)-(9), az R.1.§(7),21/A. §-a, 22.§(1)a)-b) és 22.§(5).

M.1.: AT egy vagy több referenciával is megfelelhet.

M.2. Az R.21.§(2)b) alapján azon szakemberek megnevezése, végzettsége, és/vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetése, akiket (közös) AT be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1.-M.2.4. szerinti szakemberek többlettapasztalata értékelési szempont, AT-nek ajánlata részeként be kell nyújtania ezen szakemberekre vonatkozó nyilatkozatát a 2-4. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A Kbt.69.§(4) szerinti felhívásra csatolandó: a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, szakmai tapasztalatára és a (2-4. részszempont szerinti) értékelés körében megajánlott többlettapasztalatára vonatkozó adatokkal, olyan részletezettséggel (év/hónap bontásban), hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés és az értékelés körében tett megajánlás teljesülése; a végzettséget/képzettséget igazoló oklevél (diploma) másolata; saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

M.2.1.-M.2.4.: AK a szakemberek közti átfedést biztosítja jelen eljárás során. M.2.1.-M2.4.: Amennyiben a szakember rendelkezik az alkalmassági előírásban megjelölt jogosultsággal, az önéletrajzban szükséges feltüntetni a jogosultság megszerzésének dátumát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X.30) Korm. határozat 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján

A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap), szerződésszerűen teljesített legalább egy darab

Közbeszerzés tárgya szerinti műemlékkel kapcsolatos (építési munkák és/vagy épület felújítás) építési beruházás referenciával, amely

Min. nettó 1500 m2 alapterületű épület építési munkáira és/vagy épület felújítására és/vagy kivitelezésére vonatkozik. Az előírt

Referencia több szerződéssel is igazolható. Ajánlatkérő olyan referenciát fogad el, mely esetében a teljesítés ténylegesen (

Átadás-átvétellel) megvalósult, és a teljesített (átvett) építési beruházás teljesítésének záró időpontja az eljárást megindító felhívás

Feladásától visszaszámított öt évbe (60 hónapba) tartozó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (

2a) bekezdés a) pontjára, melyben foglaltak szerint amennyiben a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő öt év

Teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési

Beruházásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia

Követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 34. § (4) bek

. alapján, ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt

Az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni. Ajánlatkérő a referenciakövetelmény több

Szerződéssel történő igazolását is elfogadja. Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15.

Pontja szerinti fogalom értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján

Miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel:

M.2.1) 1 fő műemléki rész szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki rész szakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.2) 1 fő kőszobrász-restaurátor szakemberrel, aki szakképzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI.20.) Korm.

Rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység

Végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4)

Bekezdés].

M.2.3) 1 fő villamosmérnök (vagy azzal egyenértékű végzettségű), szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata

Alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki

Vezetői szakterületek 5. pont építményvillamossági szakterület MV-ÉV jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai

Nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.4) 1 fő gépészmérnök (vagy azzal egyenértékű végzettségű), szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pont építménygépészeti szakterület MV-ÉG jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek. A szakemberek közötti átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet a GINOP 7.1.1-15 „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” projektből és szükség esetén AK saját forrásából (önerejéből) biztosított. AK a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ánák megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít ( biztosítékadási kötelezettség mellett). A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. AK a jelen eljárás során 10 % mértékű tartalékkeretet biztosít. AT – amennyiben igényel előleget – 1 db előlegszámla, kéthavonta jogosult a teljesítéssel értékarányos részszámla, illetve 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az előlegszámla a végszámlából kerül levonásra. Kötelező jótállás mértéke 36 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/04/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/04/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot

Ért.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) bekezdés tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

III.2.2.) pont folyt.: Teljesítés százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során

Elkészített, beépített, a műszaki ellenőrök által elfogadott építőipari teljesítmény általános forgalmi adó nélkül számított

Ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden esetben a

Teljesítésigazolás ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor; a számla értéke a tényleges teljesítéssel arányos

Mértékű. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadók. Az előleg a végszámlában

Kerül elszámolásra. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott részszámla és végszámla alapján

Átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdése szerint, a helyesen

Kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe,

Úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm.

Rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,

Hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval

Kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás legfeljebb 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet

Ki. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. A finanszírozás módja utófinanszírozás. Az

Ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a kivitelezési szerződés tervezete tartalmazza.

2.) 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus

Közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. 2.) Ajánlatkérő

A közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR

Rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat

Megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3.) Az

EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel

, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. 41. §-a tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en

Keresztül küld meg ajánlattevők részére. 4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési

Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az

Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi

Határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg. 5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési

Dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6.) Az

Ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 7.)

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/

2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.3. folyt.: Az ajánlathoz csatolni kell:-

Felolvasólap (elektronikus űrlap formájában) - nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap); - kitöltött

(EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap); - az ajánlatot aláíró(k),

Kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat

Esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; - elektronikus űrlapon tett nyilatkozat

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges

Nyilatkozat is csatolandó; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő

Illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; - azon

Alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt.67.§(4)

Bekezdésére vonatkozóan; - ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, amelyben meg kell

Jelölnie: - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)alvállalkozót kíván

Igénybe venni; - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; - szakmai

Ajánlatot a kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint - további, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott,Kbt. szerinti

Nyilatkozatokat;

1.A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi

Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 47.§ (2)

Bekezdésére figyelemmel. 2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az AT-nek meg kell jelölni (közös

Ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell nyilatkozni): a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az

Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert

Alvállalkozókat. 3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére

Jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű

Másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére

Feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 4.

Alkalmazandó a 321/2015. Korm.rend. 13. §-a. 5. A jólteljesítési, teljesítési és előleg-visszafiz. biztosíték határidőre történő

Nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyil. a biztosítékokról a közbeszerzési

Eljárásban nem kérhető. 6. AT az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés

Időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.

§-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű), melynek mértéke

Legalább 50 millió Ft/káresemény és legalább 250 millió Ft/év (szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként

Értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020