We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 143166-2022

Submission deadline has been amended by:  204302-2022
18/03/2022    S55

Czechia-Ostrava: Professional services for the gas industry

2022/S 055-143166

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
National registration number: 45193665
Postal address: 28. října 1235/169
Town: Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 70900
Country: Czechia
Contact person: VIA Consult a.s., Mgr. Ondřej Steinbauer
E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Telephone: +420 731130295
Internet address(es):
Main address: https://www.smvak.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/smvak
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/smvak
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/smvak
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Akciová společnost
I.5)Main activity
Other activity: Vodárenství

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dodávka materiálu a komponent, zajištění elektroinstalace a mechanické montáže prototypu předúpravy bioplynu v testovací lokalitě ČOV Karviná, Česká republika (2022)“

II.1.2)Main CPV code
76100000 Professional services for the gas industry
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a služeb pro realizaci výzkumného projektu „SCALIBUR“ G.A. 817788 a výzkumného projektu „REWAISE“ G.A. 869496.

Cílem procesu je obohacování vygenerovaného bioplynu a odstraňování nečistot, především sulfanu, pomocí udržitelného a ekonomicky rentabilního systému na získávání biometanu s hodnotami slučitelnými s jeho používáním jako pohonné hmoty.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 180 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1 - Dodávka absorpční kolony 2 ks + nádrž na odstraňování sulfanu 1 ks

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42514000 Machinery and apparatus for filtering or purifying gases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Čistírna odpadních vod Karviná (blíže viz. projektová dokumentace).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem je dodávka nádob. Blíže je předmět plnění specifikován v příloze č. 4 ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 560 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadavatel informuje o tom, že předmět plnění veřejné zakázky bude spolufinancován z dotačních prostředků EU v rámci dotačního programu Horizon 2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2 - Rafinační kontejner, vč. elektrické instalace a řídicího systému zařízení pro obohacování bioplynu a odstraňování nečistot

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42514300 Filtering apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Čistírna odpadních vod Karviná (blíže viz. projektová dokumentace).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem je dodávka filtrační/rafinační jednotky v kontejnerovém provedení včetně elektroinstalace a naprogramování řídicí jednotky a napojení na monitorování. Blíže je předmět plnění specifikován v přílohách č. 4, 5 a 7 ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 400 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadavatel informuje o tom, že předmět plnění veřejné zakázky bude spolufinancován z dotačních prostředků EU v rámci dotačního programu Horizon 2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 3 - Mechanická montáž zařízení na obohacování bioplynu a odstraňování nečistot vč. dodávky instalačního materiálu a komponent

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45333000 Gas-fitting installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Čistírna odpadních vod Karviná (blíže viz. projektová dokumentace).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem jsou mechanické, plynařské montážní práce a revize vč. dodávky a instalace dmychadla a analyzátoru bioplynu. Blíže je předmět plnění specifikován v příloze č. 4, 5 a 6 ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 600 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadavatel informuje o tom, že předmět plnění veřejné zakázky bude spolufinancován z dotačních prostředků EU v rámci dotačního programu Horizon 2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 4 - Stavební a instalatérské práce v rámci projektu vč. dodávky ponorného čerpadla

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45262600 Miscellaneous special-trade construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Čistírna odpadních vod Karviná (blíže viz. projektová dokumentace).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem je zajištění stavební připravenosti a přípojek do místa instalace zařízení pro obohacování bioplynu a odstraňování nečistot. Blíže je předmět plnění specifikován v přílohách č. 4, 5 a 6 ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 620 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadavatel informuje o tom, že předmět plnění veřejné zakázky bude spolufinancován z dotačních prostředků EU v rámci dotačního programu Horizon 2020.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - viz §77, odst. 1 ZZVZ

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Spanish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 12:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022