Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 144228-2017

15/04/2017    S75    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Spanyolország-Alicante: Integrált kommunikációs szolgáltatások a szellemi tulajdon értékével és a szellemi tulajdonjog megsértése által okozott károkkal kapcsolatos uniós szemléletformálás céljából (2 tétel)

2017/S 075-144228

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala
Nemzeti azonosító szám: V-03965324
Postai cím: Avenida de Europa, 4
Város: Alicante (Alicante)
NUTS-kód: ES521
Postai irányítószám: 03008
Ország: Spanyolország
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2373
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Integrált kommunikációs szolgáltatások a szellemi tulajdon értékével és a szellemi tulajdonjog megsértése által okozott károkkal kapcsolatos uniós szemléletformálás céljából (2 tétel).

Hivatkozási szám: AO/004/17.
II.1.2)Fő CPV-kód
79416000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A felhívás célja információs és kommunikációs kampányok megtervezésére, végrehajtására és nyomon követésére irányuló keretszerződés biztosítása az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala és nevezetesen a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja számára, a következő célból:

— a szellemi tulajdon értéke megértésének javítása, beleértve az ipari tulajdonjogokat (védjegyek, tervek, szabadalmak, földrajzi megjelölések, növényfajta-oltalmi jogok), a szerzői jogokat és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokat,

— a szellemi tulajdonjogok megsértése hatókörével és hatásaival kapcsolatos szemléletformálás és azok megértésének javítása,

— a célközönség e témákkal kapcsolatos tudása/ismeretei hiányosságainak orvoslása, és a végső soron hosszú távon a hamisítással és a kalózkodással kapcsolatos viselkedésének megváltoztatása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Médiakapcsolatok és médiakampányok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341400
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES521
A teljesítés fő helyszíne:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tétel a médiakapcsolatok támogatását, nyomon követését és hatásának mérését, médiavásárlást és reklámot foglal magában. A tétel által célzott média a hagyományos média (audiovizuális és online média, általános és szaksajtó), valamint a közösségi média. Magában foglalja médiatevékenységek tervezését, végrehajtását, koordinációját és értékelését/mérését, valamint lefedettség elérését.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Közönségkapcsolati és kommunikációs kampányok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES521
A teljesítés fő helyszíne:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tétel dizájn- és művészeti munkákat, szövegírást és szerkesztést, audiovizuális és grafikai termékeket, valamint PR tevékenységeket, elektronikus kommunikációt, kampányokkal kapcsolatos marketinget foglal magában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/05/2017
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Minden pályázó maximum 2-2 képviselőt küldhet. A Hivatallal a +34 965138500 faxszámon vagy a procurement@euipo.europa.eu e-mail címen közölni kell a képviselők nevét és személyazonosító okmányuk számát 19.5.2017 napig.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

A pályázati dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket, módosításokat vagy a válaszokra adott kérdéseket a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2017