Szolgáltatások - 144472-2020

25/03/2020    S60

Magyarország-Budapest: Taxiszolgáltatás

2020/S 060-144472

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koronczay Ildikó
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 17595144
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mtva.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása

II.1.2)Fő CPV-kód
60120000 Taxiszolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
60120000 Taxiszolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 2019. augusztus 21. napjáig tartó határozott időtartamra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében.

A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény.

A keretszerződés összege bruttó 500 000 000 Ft

A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződés megkötésétől 2019. augusztus 21. napjáig tartó határozott időtartam, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartam, amelyik esemény hamarabb bekövetkezik.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 064-120844

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés - A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása tárgyban

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 6x6 Taxi Kft.
Postai cím: Kondorosi út 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: richter.csaba@6x6taxi.hu
Telefon: +36 12355441
Fax: +36 12355404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 500 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A V.4.2) pontban kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a beszerzés végleges összértékeként a szerződés keretösszege került feltüntetésre azzal, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázás jellegéből következően csak bruttó összeg megjelölése lehetséges, ezért a megjelölt összeg nem nettó érték.

(AK jelzi, hogy a jelen hirdetmény VII.1.5.) pontjában a befejezés időpontja tervezett időpont, a szerződést a Felek szerződés megkötésétől határozatlan időtartamra kötik).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
60120000 Taxiszolgáltatás
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
60120000 Taxiszolgáltatás
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 2020. március 9. tartó határozott időtartamra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében.

A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény.

A keretszerződés összege nettó 549 500 000 Ft

A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződés megkötésétől határozatlan időtartam azzal, hogy Megrendelő a szerződést Vállalkozónak küldött egyoldalú nyilatkozatával 3 munkanapos felmondási határidővel megszüntetheti. A szolgáltatással kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/03/2017
Befejezés: 30/03/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 549 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 6x6 Taxi Kft.
Postai cím: Kondorosi út 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: richter.csaba@6x6taxi.hu
Telefon: +36 12355441
Fax: +36 12355404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Közbeszerzési Eljárás nyertese Vállalkozó lett, amelyre tekintettel a Felek 2017. március 22. napján vállalkozási keretszerződést kötöttek egymással, melyet Megrendelő 1769/2017 lajstromszámon tart nyilván (a továbbiakban: Szerződés). Felek rögzítik, hogy a Szerződés időbeli hatálya a Szerződés 18.1. pontjára tekintettel a Megrendelő által 2019. március 18. napján egyoldalúan meghosszabbításra került 5 (öt) hónappal, majd 2019. augusztus 16. napján a IV. számú szerződésmódosítás keretén belül 2019. december 21. napjáig, illetve az azonos tárgyban lefolytatandó új közbeszerzési eljárás eredményeképp kötött szerződés hatályba lépésének napjáig. Tekintettel az azonos tárgyban lefolytatandó új közbeszerzési eljárás elhúzódására a felek 2019. december 20. napjával aláírásra került V. számú szerződésmódosítás keretén belül 2020. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra a Felek közös megegyezéssel meghosszabbították a szerződést. Tekintettel az azonos tárgyban lefolytatandó új közbeszerzési eljárás további elhúzódására a felek 2020. február 28. napjával aláírásra került VI. számú szerződésmódosítás keretén belül 2020. március 9. napjáig tartó határozott időtartamra a Felek közös megegyezéssel meghosszabbították a szerződést.

Jelen szerződésmódosítás során a szerződésidőtartama a szerződés megkötésétől határozatlan időtartam azzal, hogy Megrendelő a szerződést Vállalkozónak küldött egyoldalú nyilatkozatával 3 munkanapos felmondási határidővel megszüntetheti.

A szerz.módosítás aláírása: 2020.3.9.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek szerint került sor azzal, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek a jelen szerződésmódosítás vonatkozásában teljesülnek, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem minősül lényeges módosításnak az egész időtartamhoz képest.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 500 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 549 500 000.00 HUF