Szolgáltatások - 144652-2020

25/03/2020    S60    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Pénzbehajtási szolgáltatások

2020/S 060-144652

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major György
E-mail: major.gyorgy@nkm.energy
Telefon: +36 204440896
Fax: +36 14771117

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nkmenergia.hu/

A felhasználói oldal címe: https://www.ekr.gov.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Követeléskezelés, ügyfél azonosítás, adatfrissítés

Hivatkozási szám: EKR001089952019
II.1.2)Fő CPV-kód
79940000 Pénzbehajtási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komplex követeléskezelési tevékenység ellátása, ügyfél azonosítás, adatfrissítés, követeléskezelési ügyfélszolgálat, továbbá magánnyomozási tevékenység biztosítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 518 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72300000 Adatkezelési szolgáltatások
72313000 Adatrögzítési szolgáltatások
79720000 Nyomozási szolgáltatások
79940000 Pénzbehajtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG egész területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatásnyújtás leírása:

Követeléskezelés:

Az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő kintlévőségének hatékony csökkentése érdekében a következő feladatokat kell a tevékenység részeként megvalósítania:

— fizetési felszólítások kiküldése (ügyfelenként kötelezően minimum 2 db)

— SMS küldése (rendelkezésre álló telefonszám esetén, ügyfelenként kötelezően minimum 2 db)

— követeléskezelési kimenő hívások indítás (felszólításra sem fizető ügyfelenként kötelezően minimum 2 db),

— elérhetetlen ügyfelek felkutatása, személyes felkeresése (a kezelésre átadott adósok 10 %-ban),

— elérhetetlen vállalati ügyfelek esetén telefonszám és lakcímkutatás a nyilvános adatbázisokban,

— az Ajánlatkérők folyamatos (havi rendszerességű) tájékoztatása az ügyek állásáról a kezelési idő alatt,

— követeléskezelési telefonos és személyes ügyfélszolgálat biztosítása munkanapokon 8–17 óráig.

Mennyiség:

Havi mennyiség: 10 000 db ügyféltartozás/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet)

Teljes mennyiség: 480 000 db ügyféltartozás /48 hó

A részletes műszaki tartalom a kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban kerül meghatározásra.

Ügyféladat frissítés:

Az Ajánlattevő munkatársainak személyesen kell felkeresnie a megadott fogyasztási címeket, mely felkeresések során egyeztetéseket kell lefolytatni a címen élő fogyasztókkal, bizonyos esetekben a fogyasztók képviselőivel. Az egyeztetések alkalmával egy, az adatok beszerzésére irányuló, az adatvédelmi szabályozásnak megfelelő személyes azonosítási adatlapon szükséges dokumentálni az azonosítást és az adatfrissítést, valamint elvégezni a szükséges tájékoztatást. Az ügyfél által aláírt adatlapokat és azok adattartalmát a tevékenységet ellátónak elektronikus formában (MS Excel – .xls vagy xlsx, Acrobat Reader – .pdf) kell átadnia az Ajánlatkérő részére az azonosítások ütemében, havi rendszerességgel.

Mennyiség:

5 000 db adatfrissítés/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet)

Teljes mennyiség: 240 000 db adatfrissítés/48 hó

Magánnyomozás:

40 db magánnyomozás/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet)

A teljes mennyiség: 1 920 db magánnyomozás/48 hó

A részletes műszaki tartalom a kiegészítő Közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Befolyt összegek utáni sikerdíj mértéke (%) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M.2. pont szerinti szakember többlettapasztalata (0–60 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása esetén (II.2.7) pont):

Követeléskezelés:

Havi mennyiség: 10 000 db ügyféltartozás/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet)

Teljes mennyiség: 240 000 db ügyféltartozás/24 hó

Ügyféladat frissítés:

5 000 db adatfrissítés/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet)

Teljes mennyiség: 120 000 db adatfrissítés/24 hó

Magánnyomozás:

40 db magánnyomozás/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet)

A teljes mennyiség: 960 db magánnyomozás/24 hó

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 215-528708
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Követeléskezelés, ügyfél azonosítás, adatfrissítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EX-ID Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83485624
Postai cím: Árboc utca 6. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ex-id@ex-id.hu
Telefon: +36 13730654

Internetcím: http://www.ex-id.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 518 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: EX-ID Zrt. (1133 Budapest, Árboc utca 6. 1. em.) – adószám: 23946862-2-41

Ajánlattevők:

1. EX-ID Zrt. (1133 Budapest, Árboc utca 6. 1. em.) – adószám: 23946862-2-41

2. Energy-Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1026 Budapest, Felhévízi utca 6.) – adószám: 11895518-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020