Supplies - 144722-2020

Display compact view

25/03/2020    S60

Czechia-Prague: Combat uniforms

2020/S 060-144722

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Česká republika - Ministerstvo obrany
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha
Postal code: 160 00
Country: Czechia
Contact person: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
For the attention of: Ing. Oldřich Štěpánek
E-mail: stepaneko@army.cz
Telephone: +420 973225176
Fax: +420 973225192

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.army.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Electronic access to information: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://nen.nipez.cz/

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Oděv ECWCS 2010
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Brno

NUTS code CZ064 Jihomoravský kraj

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným potiskem a blůz a kalhot ECWCS 2010 s béžovým potiskem podle výzev k poskytnutí plnění uzavřených na základě rámcových dohod v 1. čtvrtletí 2020.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

35812000 Combat uniforms, 18220000 Weatherproof clothing

II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 34 709 630,71 CZK
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Restricted
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
SpMO 5526-105/2019-1350
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2019/S 088-212204 of 7.5.2019

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2020/S 023-052226 of 3.2.2020

Section V: Award of contract

Lot No: 1 - Lot title: Oděv ECWCS 2010 se zeleným potiskem p.č. 1/2020 - Výzva k poskytnutí plnění č. 202210156
V.1)Date of contract award decision:
9.3.2020
V.2)Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 1
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Goldeck Textil GmbH
Postal address: Seebacherstraße 11-13
Town: Seeboden
Postal code: A-9871
Country: Austria

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Total final value of the contract:
Value: 30 952 802,71 CZK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
Lot No: 2 - Lot title: Oděv ECWCS 2010 s béžovým potiskem p.č. 1/2020 - Výzva k poskytnutí plnění č. 202210157
V.1)Date of contract award decision:
9.3.2020
V.2)Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 1
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Goldeck Textil GmbH
Postal address: Seebacherstraße 11-13
Town: Seeboden
Postal code: A-9871
Country: Austria

V.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 3 756 828,00 CZK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Souhrnné oznámení podle § 137 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smluv - výzev k poskytnutí plnění na základě rámcových dohod k nadlimitní VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Oděv ECWCS 2010" uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 5. 2019 pod ev. číslem 947551 za 1. čtvrtletí 2020.
Pozn. Systém neumožnil navázat tento formulář na již existující VZ pod ev. č. 947551.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz

VI.4)Date of dispatch of this notice:
20.3.2020