Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 145265-2020

26/03/2020    S61    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Operating theatre devices and instruments

2020/S 061-145265

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
National registration number: 124243848
Postal address: Šiltnamių g. 29
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-04130
Country: Lithuania
Contact person: Valentina Moroz
E-mail: valentina.moroz@rvul.lt
Telephone: +370 52362005
Fax: +370 52168984

Internet address(es):

Main address: http://www.rvul.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6081

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=504549
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=504549&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Artroskopinės įrangos komplektas (Nr. 4871)

II.1.2)Main CPV code
33162000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1 komplektas

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

1 komplektas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis numato remtis, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) pirkėjas, uždelsęs sumokėti sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja, pardavėjui pareikalavus, mokėti pardavėjui 0,04 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną;

2) pardavėjas, uždelsęs pristatyti sutarties reikalavimus atitinkančias prekes ir (arba) įvykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutarties 1.1 punkte, sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais, per 15 kalendorinių dienų nuo pirkėjo pareikalavimo moka pirkėjui baudą:

2.1) pažeidęs terminą ne ilgiau kaip 5 darbo dienas – 2 proc. baudą nuo sutarties vertės su PVM;

2.2) pažeidęs terminą ilgiau kaip 5 darbo dienas – 5 proc. baudą nuo sutarties vertės su PVM;

3) pardavėjas, uždelsęs įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, moka pirkėjui 0,04 proc. delspinigius nuo sutarties vertės su PVM;

4) pirkėjui nutraukus sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, pardavėjas įsipareigoja sumokėti pirkėjui 10 proc. dydžio netesybas (baudą) nuo sutarties vertės su PVM.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2020
Local time: 11:45
Place:

Šiltnamių g. 29, Vilnius, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Viešųjų pirkimų skyrius, C105 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2020