Szolgáltatások - 14569-2022

11/01/2022    S7

Magyarország-Budapest: Postai kézbesítési szolgáltatás

2022/S 007-014569

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780795
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmnext.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13899893242
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780795
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmhalozat.hu/gaz
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780795
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmhalozat.hu/edgaz
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Otthon Plusz Zrt
Nemzeti azonosító szám: 25016916241
Postai cím: Árpád fejedelem Útja 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780795
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmotthonplusz.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13804495205
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31 Észak-Magyarország
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780795
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmemaszhalozat.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13937856206
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780795
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmhalozat.hu/edgaz
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Postai kézbesítési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001143092021
II.1.2)Fő CPV-kód
64121100 Postai kézbesítési szolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés keretében az MVM Vállalkozáscsoport részére postai kézbesítési szolgáltatás nyújtása az alábbi részek szerint:

1. rész: nem nyomon követett küldemény kézbesítése

2. rész: nyomon követett küldemény kézbesítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 127 979 337.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nem nyomon követett küldemény kézbesítése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
64121100 Postai kézbesítési szolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Vállalkozáscsoport részére nem nyomon követett küldemény kézbesítési szolgáltatás Magyarország területén vállalkozási keretszerződés keretében.

Szolgáltatásnyújtás leírása:

Ajánlattevő vállalja az alábbiakat:

A kézbesítésre átvett küldemények 97%-át 5 munkanapos statisztikai átfutási idő vállalásával juttatja el a címzettek címére (a statisztikai átfutási idő alapján a nyertes Ajánlattevő törekszik arra, hogy a felvett küldeményeket a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíti vagy megkísérli azok kézbesítését).

Ajánlattevő a fentiek szerint vállalja a kézbesítésre átvett küldemények eljuttatását a címzettek postaládájába.

Ellenőrzési feladatok: A kézbesítés szabályszerűségének folyamatos figyelemmel kísérése (helyszíni és utólagos ellenőrzések lefolytatása). Fogyasztói panaszok kivizsgálása 30 napon belül, ennek eredményéről az Ajánlatkérő részére írásos jegyzőkönyv készítése.

Amennyiben a reklamáció vagy panasz kivizsgálására a 30 napos időt a nyertes ajánlattevő nem tudja biztosítani, ennek tényéről írásban értesíti az Ajánlatkérőt, megjelölve a vizsgálat eredményének várható időpontját, ami nem lehet több, mint a reklamáció vagy panasz átadását követő 60 nap.

Egyéb feladatok: A kézbesíthetetlen küldemények összegyűjtése, és lehetőség szerint 10 munkanapon belül Ajánlatkérő részére visszajuttatja. A vonalkódos küldeményazonosítóval és elektronikus feladójegyzékkel vagy azzal egyenértékű dokumentummal rendelkező, nem könyvelt levél kategória kapcsán elektronikus visszajelzés küldése Ajánlatkérő részére.

Ajánlattevőnek kijelölt kapcsolattartót kell biztosítania Ajánlatkérő részére, aki egy személyben tartja a kapcsolatot Ajánlatkérő kijelölt munkatársával a szerződés teljesítését érintő valamennyi felmerülő kérdés tekintetében.

Keretmennyiség:

35 437 217 darab küldemény/év.

Ajánlatkérő a fenti megadott mennyiségektől 15%-kal eltérhet.

Ajánlatkérő a megadott alapmennyiség (1. rész: 35 437 217 darab küldemény/év) 85%-ának lehívására vállal kötelezettséget.

A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Tételes visszajelzés a vonalkódos küldeményazonosító nélküli küldemények kézbesítésről a kézbesítéstől vagy kézbesítési kísérlettől számított 72 órán belül (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés hatályba lépésének dátuma legkorábban: 2022. január 01. napja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomon követett küldemény kézbesítése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
64121100 Postai kézbesítési szolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy:

Az MVM Vállalkozáscsoport részére nyomon követett küldemény kézbesítési szolgáltatás Magyarország területen vállalkozási keretszerződés keretében.

Szolgáltatásnyújtás leírása: Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által átadott könyvelt küldemények felvétele, kézbesítésének megkísérlése. Sikeres kézbesítés esetén a küldemények átvételét az erre szolgáló okiraton Ajánlattevő írásban vagy más bizonyítható módon elismerteti a jogosult átvevővel, vagy a kézbesítést jogszabályból következő eltérő rendelkezés alkalmazása esetén a saját technológiája szerint igazolja. Az átvételről visszaérkező okiratot Ajánlattevő az Ajánlatkérő kérésére elektronikus formában, adatbázisba rendezetten biztosítja az Ajánlatkérő részére.

Alapfeladatok: Ajánlattevőnek vállalni kell a könyvelt küldemények felvételét az általa megjelölt telephelyén, szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, kézbesítőpontra történő szállítását; a küldemények kézbesítését; a kézbesíthetetlen küldemények kezelését; elektronikus adatállomány készítését; az állományok elektronikus átadását.

A kézbesítésre átvett könyvelt küldeményeket a szolgáltató hálózatából, illetve személyes felügyelete alól az átvételre jogosult személy részére történő átadással kell kézbesítenie, vagy a kézbesítést jogszabályból következő eltérő rendelkezés alkalmazása esetén saját technológiája szerint kell igazolnia.

Ajánlattevő a kézbesítés tényét írásban vagy jogszabályból következő eltérő rendelkezés alkalmazása esetén saját technológiája szerint igazolja. A kézbesítést a jogosult átvevővel az erre szolgáló okiraton vagy annak digitalizált változatán, vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával - bizonyítható módon - rögzíti.

Tértivevény többletszolgáltatás igénybevétele esetén Ajánlattevőnek a kézbesítés napját, valamint a jogosult átvevő nevét és aláírását rögzítő okiratot - aláírás hiányában pedig az átvevő igazolására alkalmas okmány típusát és számát vagy erre irányuló szerződés esetén annak digitalizált változatát Ajánlatkérő részére vissza kell juttatnia.

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szolgáltatás nyújtását úgy szervezi és működteti, hogy a feladott könyvelt küldeményeket a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX tv (továbbiakban: Ptv.) 35 § (3) és (5) bekezdése szerint kézbesítse vagy megkísérelje azok kézbesítését.

Ellenőrzési feladatok:

A kézbesítés szabályszerűségének folyamatos figyelemmel kísérése (helyszíni és utólagos ellenőrzések lefolytatása).

Fogyasztói panaszok kivizsgálása 30 napon belül, ennek eredményéről az Ajánlatkérő részére írásos jegyzőkönyv készítése.

Amennyiben a reklamáció vagy panasz kivizsgálására az 30 napos időt a nyertes ajánlattevő nem tudja biztosítani, ennek tényéről írásban értesíti az ajánlatkérőt, megjelölve a vizsgálat eredményének várható időpontját, ami nem lehet több, mint a reklamáció vagy panasz átadását követő 60 nap.

Egyéb feladatok: A kézbesíthetetlen küldemények összegyűjtése, rendszerezése, azok kézbesíthetetlenségi jelöléssel való ellátása, és lehetőség szerint Ajánlattevő a kézbesíthetetlen küldeményeket a sikertelen kézbesítést követő 10 munkanapon belül Ajánlatkérő részére visszajuttatja.

Ajánlattevőnek a fenti feladatokra kijelölt kapcsolattartót kell biztosítania Ajánlatkérő részére, aki egy személyben tartja a kapcsolatot Ajánlatkérő kijelölt munkatársával a szerződés teljesítését érintő valamennyi felmerülő kérdés tekintetében.

Keretmennyiség:

1 767 206 küldemény/év.

Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől 15%-kal eltérhet.

Ajánlatkérő a megadott alapmennyiség (2. rész: 1 767 206 küldemény/év) 85%-ának lehívására vállal kötelezettséget.

A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alapmennyiség (1 767 206 db) feletti rendelések után biztosított kedvezmény mértéke (min 0%- értékelt max 15%) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés hatályba lépésének dátuma legkorábban: 2022. január 01. napja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 188-490219
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nem nyomon követett küldemény kézbesítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím: http://www.posta.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 977 993 064.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 293 275 369.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő által átadott nem nyomonkövetett küldemények kézbesítése

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Nyomon követett küldemény kézbesítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím: http://www.posta.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 337 213 327.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 834 703 968.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő által átadott nyomonkövetett küldemények kézbesítése

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész: Nyertes ajánlattevő adószáma: 10901232-2-44 (44/2015.(XI.2.) MvM rendelet 18.§ b) pont)

2. rész: Nyertes ajánlattevő adószáma: 10901232-2-44 (44/2015.(XI.2.) MvM rendelet 18.§ b) pont)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/01/2022