Építési beruházás - 145766-2019

29/03/2019    S63

Magyarország-Kaposvár: Építési munkák

2019/S 063-145766

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 039-087232)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61885794
Postai cím: Nagy Imre tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bedegi Virág
E-mail: bedegi.virag@somogy.gov.hu
Telefon: +36 82502612
Fax: +36 82502603
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika

Hivatkozási szám: EKR000173292019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/03/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 039-087232

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 136.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.

Helyesen:

Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 28/03/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 15/04/2019
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 28/03/2019
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 15/04/2019
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő és bontás időpontján kívül, a műszaki leírást és az árazatlan költségvetést módosítja a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)–b) pontjainak és a Kbt. 55. § (3)–(4) és (6) bekezdéseinek megfelelően.