Építési beruházás - 145801-2019

29/03/2019    S63

Magyarország-Budapest: Sportcsarnok építése

2019/S 063-145801

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK25363
Postai cím: Hollandi út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Balázs
E-mail: gal.balazs.mbaa@gmail.com
Telefon: +36 707771863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszguru.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212225 Sportcsarnok építése
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45212190 Árnyékolószerkezet
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212213 Sportpálya-felfestési munkák
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45212230 Öltözőtermek berendezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1213 Budapest XXI., Hollandi út 8. Hrsz.: 206124.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése az alábbiak szerint:

Az épület beépített alapterülete: 2 125 m2.

Az épület nettó szintterülete: 4 111,62 m2.

A látszóbeton (és nyersbeton) felületének m érete: (Látszóbeton minőségű felületek: 307,98 m2, Látszódó nyersbeton felületek:

1 308,14 m2) 1 616,12 m2.

A lemezalapozással kapcso latos információk: A padló 20 cm vastag 2 rétegben vasalt vasbeton lemezként készül. A padlót víznyomás nem terheli, alatta aljzatbeton valamint tömörített kavics ágyazat készül. A kavicságyazat vastagságát a durva földmunkatükör elkészülte után kell meghatározni, mert az ágyazat tetején az elvárt E2 > 95 MN/m2 és Trq=95 % értékeket el kell érni.

A vákuum kutas talajvízszint süllyesztéssel kapcsolatos információk: A talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozási munkák elvégzéséhez szükséges a talajvízszint süllyesztése. A leásás 50 cm-nél mélyebben hatol az aktuális és várható talajvízszint alá, így a víztelenítést vákuumos talajvízszint süllyesztéssel lehet elvégezni. A talajvízszint süllyesztést az Ajánlatkérő által biztosított szakági kiviteli terv alapján, fokozott figyelemmel kell végezni a munkaárok acélkalodás, vagy szádfalas megtámasztása mellett.

Szilárd burkolatú út és/vagy parko ló összterülete: (Térkővel burkolt felületek: 2 690 m2 Aszfaltozott felületek: 4 128 m2) 6818 m2.

Vasb eton tartószerkezet (előregyártott kehelynyak, pillér, gerenda, körüreges födémpallók, lelátó elem: 790 m3; monolit

Vasbeton szerkezetek — kútalap, fal, pillér, födém, lépcső, liftakna, gépalap: 2 150 m3) összesen: 2 940 m3.

A küzdőtér, vagy birkózószőnyeg fogadására is alkalmas pályaszerkezettel kapcsolatos információk: Földszi nt — süllyesztett kialakítású, PVC-vel burkolt, úsztatott önterülő cementesztrich aljzat. Emelet — pontelasztikus sport PVC-vel burkolt önterülő

cemetesztrich aljzat.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 562
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 062-136549

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés a «Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése» tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Postai cím: Attila u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 199 399 156.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) pontjában rögzített időtartamok naptári napban értendőek.

A jelen hirdetmény V.2.4), valamint VII.1.6) és VII.2.3) pontjaiban rögzített összegek tartalmazzák az opciós tételek ellenértékének-, valamint a tartalékkeret összegét is.

Az eredeti szerződés szerinti ellenérték tartalékkeret nélkül nettó 1 999 453 778 HUF + ÁFA; a szerződésmódosítást követően nettó 2 226 031 293 HUF + ÁFA.

A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141.§ (2) bekezdése (az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelvének 72. cikkének (2) bekezdése, melyre tekintettel a jelen hirdetmény VII.2.2. pontja nem releváns)

A szerződésmódosítás aláírására 28.2.2019. napján került sor.

A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosításban foglaltakkal egyetértenek és hozzájárulnak a hirdetmény közzétételéhez.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/03/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212225 Sportcsarnok építése
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45212190 Árnyékolószerkezet
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212213 Sportpálya-felfestési munkák
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45212230 Öltözőtermek berendezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
09331000 Napelemek
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1213 Budapest XXI., Hollandi út 8. Hrsz.: 206124.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése az alábbiak szerint:

Az épület beépített alapterülete: 2 125 m2

Az épület nettó szintterülete: 4 111,62 m2.

A látszóbeton (és nyersbeton) felületének mérete: (Látszóbeton minőségű felületek: 307,98 m2, Látszódó nyersbeton felületek:

1 308,14 m2) 1 616,12 m2.

A lemezalapozással kapcsolatos információk: A padló 20 cm vastag két rétegben vasalt vasbeton lemezként készül. A padlót víznyomás nem terheli, alatta aljzatbeton valamint tömörített kavics ágyazat készül. A kavicságyazat vastagságát a durva földmunkatükör elkészülte után kell meghatározni, mert az ágyazat tetején az elvárt E2 > 95 MN/m2 és Trq=95 % értékeket el kell érni.

A vákuum kutas talajvízszint süllyesztéssel kapcsolatos információk: A talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozás munkák elvégzéséhez szükséges a talajvízszint süllyesztése. A leásás 50 cm-nél mélyebben hatol az aktuális és várható talajvízszint alá, így a víztelenítést vákuumos talajvízszint süllyesztéssel lehet elvégezni. A talajvízszint süllyesztést az Ajánlatkérő által biztosított szakági kiviteli terv alapján, fokozott figyelemmel kell végezni a munkaárok acélkalodás, vagy szádfalas megtámasztása mellett.

Szilárd burkolatú út és/vagy parkoló összterülete: (Térkővel burkolt felületek: 2 704 m2 Aszfaltozott felületek: 4 128 m2) 6 832 m2.

Vasb eton tartószerkezet (előregyártott kehelynyak, pillér, gerenda, körüreges födémpallók, lelátó elem: 790 m3; monolit vasbeton szerkezetek — kútalap, fal, pillér, födém, lépcső, liftakna, gépalap: 2 150 m3) összesen: 2 940 m3.

A küzdőtér, vagy birkózószőnyeg fogadására is alkalmas pályaszerkezettel kapcsolatos információk: Földszi nt — süllyesztett kialakítású, PVC-vel burkolt, úsztatott önterülő cementesztrich aljzat. Emelet — pontelasztikus sport PVC-vel burkolt önterülő

Cemetesztrich aljzat. Gépészeti, elektromos, légtechnikai, energetikai módosítások eredményeképpen a gázberendezések egy részét levegő-vízhőszivattyús berendezések váltják ki. A tetőn 1x50 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre, illetve a parkoló területén további 1x50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésének előkészítése történik meg.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 562
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 448 634 422.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Postai cím: Attila u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Megrendelő a szerződésmódosítással érintett alapszerződést megelőző, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése során is célul tűzte ki, hogy a megvalósuló sportcsarnokot környezetbarát módon, alacsony energiafelhasználással és a megújuló energiatermelést biztosító korszerű technológiák bevetésével lehessen üzemeltetni. Ennek érdekében szerepeltek az alap generálkivitelezői szerződésben opciós tételek, ezzel biztosítva Megrendelőnek azt a lehetőséget, hogy a sikeres energetikai áttervezés eredményeként, az azzal érintett, az alternatív energia felhasználásával kiváltott, így szükségtelenné váló, alapvetően épületgépészeti, légtechnikai, és elektromos berendezések körét lehetőség legyen nem lehívni.

A szerződésmódosítás alapja a megújuló energiahasznosításra alapozó gépészeti, energetikai és automatika rendszer áttervezés műszaki kivitelezési tervdokumentációja, amely az eredeti kiviteli tervdokumentáció energetikai rendszerének áttervezését és ezen áttervezések által generált többlet (és elmaradó) műszaki tartalmakat valósítja meg.

A tervezett gázberendezések egy részét levegő-víz hőszivattyús berendezések váltják ki. A tervezett épület tetőfelületének és parkoló lefedésének hasznosításával, valamint napelemes rendszer beépítésével a tervezett elektromos fogyasztás jelentős részét kívánja biztosítani Megrendelő

A megújuló energia alkalmazásával az eredeti beruházási költségekből nem valósul meg a 3 db gázkazán és a hozzá kapcsolódó füstgázelvezetés és gáz közműfejlesztés, valamint a folyadékhűtők teljes költsége. Ezek helyére kerül be a megújuló energia.

Vállalkozó feladata a szerződésmódosítás következtében a szerződésmódosítás keretében módosított tervdokumentáció és műszaki leírás szerinti módosított műszaki tartalom megvalósítása.

Felek a kivitelezési szerződés részét képező árazott költségvetés egyes tételeit a jelen szerződésmódosítás alapján módosuló műszaki tartalomnak megfelelően, a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják. A szerződésmódosítás keretében történő műszaki tartalom módosulás eredményeként a kivitelezési szerződés VIII.2. pontjában rögzített vállalkozói díjat csökkentő, illetve növelő összegek figyelembevételével, azok együttes összegeként a kivitelezési szerződés VIII.2. pontja szerinti vállalkozói díj 226 577 515 HUF + ÁFA összeggel növekszik, ennek megfelelően a vállalkozó díj 2 226 031 293 HUF + ÁFA összegre módosul (tartalékkeretet nem tartalmazza). Ebből az összegből az eredeti szerződéses feltételek szerint nettó 61 351 691 HUF + ÁFA opciós tétel, így az opciós tételeket nem tartalmazó vállalkozói díj nettó 2 164 679 602 HUF + ÁFA (tartalékkeretet nem tartalmazza). Felek rögzítik, hogy sem az ellenértéket csökkentő tételek összege, sem az ellenértéket növelő tételek összege, sem az ellenértéket növelő és csökkentő tételek különbözetéből képzett összeg nem haladja meg sem a Kbt. 141. § (2) bekezdés a), sem annak b) pontjában meghatározott mértéket.

A szerződésmódosítás szerinti változásokat egységesen tartalmazó árazott költségvetés a szerződésmódosítás elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi. A Megrendelő műszaki ellenőre a szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező nyilatkozatával a műszaki tartalom változást megalapozottnak tekintette, és az ennek megfelelő műszaki tartalmat rögzítő árazott költségvetés megrendelői jóváhagyását javasolta.

Megrendelő a műszaki tartalom változást, és az ennek megfelelő műszaki tartalmat rögzítő egységes szerkezetű árazott költségvetést a műszaki ellenőr nyilatkozatára tekintettel elfogadta.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141.§ (2) bekezdése az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelvének 72. cikkének (2) bekezdése alapján, melyre tekintettel a jelen hirdetmény VII.2.2. pontja nem releváns.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 199 399 156.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 448 634 422.00 HUF