We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 145871-2022

21/03/2022    S56

Lithuania-Vilnius: Electricity

2022/S 056-145871

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
National registration number: 302496128
Postal address: Savanorių pr. 231
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-02300
Country: Lithuania
Contact person: Tomas Tarabilda
E-mail: tomas.tarabilda@ftmc.lt
Telephone: +370 52649361
Internet address(es):
Main address: http://www.ftmc.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/15683
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=626018
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=626018&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Moksliniai tyrimai

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Elektros energijos pirkimas (FTMC pirkimo Nr. P719-ž2022)

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkama elektros energija. Objektai ir perkamas kiekis pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Perkama elektros energija. Objektai ir perkamas elektros energijos kiekis pateikti specialioseiose pirkimo sąlygose

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Likus ne mažiau nei 2 mėn. iki 6 mėn. laikotarpio pabaigos, bet kuri šalis turi teisę oficialiu raštu išreikšti valią nepratęsti sutarties. Nesant šalių prieštaravimų, elektros energijos pardavimo laikotarpis be papildomų rašytinių sutikimų prasitęsia vis naujiems 6 mėn. laikotarpiams, tačiau ne ilgiau nei bendram 36 mėn. elektros energijos pardavimo terminui

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), pakeičiantį kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų. Pašalinimo pagrindai nurodyti EBVPD formoje pateiktoje kartu su pirkimo dokumentais.

Reikalavimas dėl teisės vertis veikla: Tiekėjas turi turėti teisę parduoti elektros energiją. Detaliau - specialiosios pirkimo sąlygose

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas - 3000 € bauda.

Dėl apmokėjimo: PVM sąskaita faktūra už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį per ataskaitinį laikotarpį (1 mėnesį), turi būti pateikiama perkančiajai organizacijai iki sekančio mėnesio 10 (dešimtos) dienos imtinai. Tiekėjui apmokama už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją, pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą iki poataskaitinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos (jei poataskaitinio mėnesio paskutinė diena yra ne darbo diena, už suvartotą elektros energiją sumokama po jos einančią darbo dieną)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022