Supplies - 146016-2021

24/03/2021    S58

Poland-Zabrze: Protective and safety clothing

2021/S 058-146016

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
National registration number: 648-270-05-83
Postal address: Zamkowa 4
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-803
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Hendel
E-mail: ehendel@szpitalzabrze.pl
Telephone: +48 322776124
Internet address(es):
Main address: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej

Reference number: 1/UPN/21
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa Szczegółowy formularz ofertowo-cenowy będący załącznikiem nr 1 do SWZ. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, liczony od daty dostawy. Dostarczane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub normy równoważne potwierdzone certyfikatami oceny lub deklaracjami zgodności. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Szczegóły w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1. Kombinezony z ochraniaczami na buty

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

apteka szpitala, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Kombinezon ochronny medyczny wykonany z materiału zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa, chroniący przed czynnikami infekcyjnymi, niebezpiecznymi cząstkami i pyłami. Kategoria ochrony – kategoria III, typ 5/6.

Właściwości:

— produkt polski, materiał chroniący przed czynnikami infekcyjnymi zgodnie z normą PN-EN 14126, właściwości elektrostatyczne, zamek błyskawiczny z klapą przykrywającą, szczelnie dopasowany kaptur elastyczny ściągacz w talii, mankietach, nogawkach i kapturze, ergonomiczny krój zapewniający doskonałe dopasowanie kombinezonu medycznego do ciała, odpowiednia przepuszczalność powietrza i pary wodnej, kombinezon oddychający, wytrzymałe szwy, zaobrębione od wewnątrz, w zestawie ochraniacze na obuwie, możliwe zastosowanie w przemyśle medycznym, farmaceutycznym, kolor biały.

Dostępne rozmiary:, M, L, XL, XXL wg systemu EURO/US.

Oznakowanie

— oznakowanie znakiem CE,

— nazwa typu, numer partii lub serii lub inna informacja umożliwiającą identyfikację kombinezonu ochronnego (w przypadku, gdy nie pozwala na to wielkość lub charakter produktu — wymagane informacje umieszczone są na opakowaniu lub w dokumencie dostawy),

— dane producenta, nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się skontaktować (jeżeli nie jest możliwe umieszczenie na kombinezonie — dane producenta umieszcza się na opakowaniu lub w dokumencie dostawy); szt. 77 200.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2. Półmaski filtrujące FFP2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

apteka szpitala, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Półmaska filtrująca FFP2 / wyrób medyczny klasy i właściwości

— filtracja ≥ 99,4 % potwierdzona badaniami cząstkami 60–160 nanometrów odpowiadającymi wielkości koronawirusa, półmaska aktywno-pasywna, czysta mikrobiologicznie giętka i elastyczna, nieutrudniająca oddychania, zapobiegająca parowaniu okularów.

Półmaska winna posiadać certyfikat badania typu UE na zgodność z normą EN 149:2001+A1:2009 Środek ochrony indywidualnej oraz stanowiący wyrób medyczny klasy I zgodny z dyrektywą 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych; szt. 25 600.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3. Półmaski filtrujące FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

apteka szpitala, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Półmaska filtrująca FFP3 / wyrób medyczny klasy i jednorazowego użytku, niejałowa.

Właściwości

Bardzo niskie parametry oporu oddychania, filtracja ≥ 99,9 % potwierdzona badaniami cząstkami 60–160 nanometrów odpowiadającymi wielkości koronawirusa, pięciowarstwowa, płaska, bez zaworu, z systemem doszczelnienia podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą, nieuczulająca, niepodrażniająca, czysta mikrobiologicznie, zapobiegającą parowaniu okularów. Przeznaczona na 8 godzin pracy.

Certyfikat zgodności z normą EN 149, spełniająca normę EN 14683 w zakresie typ IIR, pakowana jednostkowo.

Posiadająca certyfikat badania typu UE na zgodność z normą EN 149:2001+A1:2009 Środek ochrony indywidualnej oraz stanowiąca wyrób medyczny klasy I zgodny z dyrektywą 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych; szt. 78 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 Czepki typu beret

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

apteka szpitala, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Czepek typu beret, wykonany z włókniny polipropylenowej, dookoła głowy gumka nieuciskającą bezlateksowa, dostępny w dwóch rozmiarach M i L, rozmiar M – dł. gumki (stan nie rozciągnięty) 18,5 cm, rozmiar L – długość stan nie rozciągnięty 19,5 cm., pakowane w kartoniki maks. po 50 szt.; szt. 72 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 Maski chirurgiczne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

apteka szpitala, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin o gramaturze minimum 17g/m2 (jedna warstwa). Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. min. 40 cm. Barierowość bakteryjna maski 99,7 % (należy udokumentować filtrację bakteryjną maski). Spełniająca normę PN EN 14683.

Pakowana w kartoniki po maks. 50 szt., oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych; szt 116 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

— będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa wart.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

— wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

— jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

— jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4–10 ustawy Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji wyłącznie za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

Dokumenty dołączane do oferty:

— wypełniony i podpisany Szczegółowy formularz ofertowo-cenowy (całość stanowi wypełniony pakiet wraz z formularzem znajdującym się w ostatnim arkuszu pliku) – załącznik nr 1 do SWZ, (Zamawiający prosi o złożenie załącznika nr 1 w formie z podpisem elektronicznym – zalecany .pdf oraz w edytowalnym pliku Excel),

— oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego – załącznik nr 3 do SWZ;

— stosowne pełnomocnictwa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 123 ustawy Pzp, Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia punktu 9.7 SWZ stosuje się odpowiednio.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

— oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ stwierdzającego, że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym produkty (załącznik nr 1 do SWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce oraz spełniają normy wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia;

— na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tabelach formularza ofertowego stanowiącego załącznik SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia minimalnych parametrów określonych w szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.

W przypadku niezłożenia środków dowodowych lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z art. 119 ustawy Pzp, Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu i bada, czy nie podlega wykluczeniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r. stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (udostępniony na platformie przetargowej). Zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy również do pobrania w systemie w sposób określony w Instrukcji dostępnej w sekcji „Regulacje i procedury Procesu Zakupowego” na platformie. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

b) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji.

Jeżeli Wykonawcy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, mają obowiązek wykazać, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

— odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 Pzp, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej:

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarła układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczane wyroby będą odpowiedniej jakości, kompletne, zdatne do używania i wolne od wad.Zamówienia będą składane Wykonawcy e-mailem na adres e-mail podany w umowie. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia wyrobów. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, przy czym Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia w zakresie nie mniejszym aniżeli 60 % jego łącznej wartości. Zmiany umowy opisano w § 8 projektu umowy (część IV SWZ).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa na stronie internetowej Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia – musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

18.5. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentu wymaganego treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że wyżej wymieniony dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) uprzejmie informujemy że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. w Zabrzu, z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze, tel. +48 322776100;

— w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze lub pocztą elektroniczną na adres mail: iod@szpitalzabrze.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym. Szczegóły w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

— niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

— zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/03/2021