Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 14655-2020

13/01/2020    S8

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások

2020/S 008-014655

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Felföldi Aliz
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Telefon: +36 14554262
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fcsm.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Szennyvíz elhelyezés- és kezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Számlázás, ügyfélszolgálat, követelésvásárlás

Hivatkozási szám: EKR001276172019
II.1.2)Fő CPV-kód
79999200 Számlázási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása, továbbá követelésvásárlási szerződés keretében követelésvásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 510 802 920.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Számlázás, ügyfélszolgálat, nyomda

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79999200 Számlázási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest és Budaörs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megbízási szerződés keretében csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása, ennek keretében:

1. Törzs- és számlázási adatok nyilvántartása, karbantartása

2. Mellékvízmérők leolvasási értéke, illetve megállapított részérték alapján a csatornahasználati díj elszámolásához szükséges adat előkészítése

3. Elkülönített vízhasználók (mellékvízmérős ügyfelek) részére a szennyvízelvezetés szolgáltatás díjának számlázása

4. Díjszámlák elkészítése átadott számlarekordok alapján

5. Számlabemutatás a számlakötelezett felhasználók részére

6. Mellékszolgáltatási szerződések teljes körű kezelése (nyomdai előállítása, megszemélyesítése, postázása, érkeztetése, adatfeldolgozás, szerződések nyilvántartása, karbantartása, irattározás, adatszolgáltatás)

7. Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása

8. Adatszolgáltatás Megbízó részére

Az I. rész tekintetében Budapest területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő - ügyfél kategóriánként - az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős - elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 133 100, Felhasználási helyek száma 134 650, Mérő darab szám 153 250

2. Ügyfél kategória: Mellékvízmérővel rendelkező bekötési vízmérős felhasználó: Felhasználók száma 33 100, Felhasználási helyek száma 35 300, Mérő darab szám 43 600

3. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 505 500, Felhasználási helyek száma 505 500, Mérő darab szám 998 100

Összesen: Felhasználók száma 671 700, Felhasználási helyek száma 675 450, Mérő darab szám 1 194 950

A mellékvízmérők darabszáma 2020. évben várhatóan meghaladja az 1 000 000 db-ot.

Az I. rész tekintetében Budaörs területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő - ügyfél kategóriánként - az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős - elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 5 300, Felhasználási helyek száma 5 400, Mérő darab szám 5 750

2. Ügyfél kategória: Mellékvízmérővel rendelkező bekötési vízmérős felhasználó: Felhasználók száma 340, Felhasználási helyek száma 370, Mérő darab szám 380

3. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 3 900, Felhasználási helyek száma 3 900, Mérő darab szám 8 800

Összesen: Felhasználók száma 9 540, Felhasználási helyek száma 9 670, Mérő darab szám 14 930

A szerződés időtartama alatt az eltérés mértéke + 20 % lehet a fent megadott ügyfélkör tekintetében.

A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az MEKH engedélye esetén a szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Budaörs szolgáltatási területre a szerződés hatálya 9.4.2020 napját követően akkor terjed ki, ha Budaörs szolgáltatási területen továbbra is Ajánlatkérő látja el a víziközmű szolgáltatást. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

A szerződés időtartama alatt az eltérés mértéke + 20 % lehet a megadott ügyfélkör tekintetében.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Követelésvásárlás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest és Budaörs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Követelés vásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére. Ennek keretében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. havonta visszavásárlási kötelezettség nélkül eladja Vevőnek a meghatározott felhasználói kör egy részére számlázott követeléseit. Vevő havonta a megajánlásnak megfelelő százalékos értékű vételárat köteles eladónak megfizetni, amely vételárnak az alapja az átruházásra kerülő kiszámlázott követelésállomány bruttó számlaértéke. Vevő a megvásárolt követeléseket saját kockázatára szedi be.

A meghatározott fogyasztói kör (jellemzően lakossági és mellékvízmérős) részére kiszámlázott követelések rendszeres értékesítése évente hozzávetőlegesen bruttó 22 milliárd HUF értékben történik. Az értékesített összeg az elfogyasztott vízmennyiség (közcsatornába bocsátott szennyvízmennyiség), a csatornahasználati díj és az ÁFA változásával összhangban változhat.

A II. rész tekintetében Budapest területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős - elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 133 100, Felhasználási helyek száma 134 650, Mérő darab szám 153 250

2. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 505 500, Felhasználási helyek száma 505 500, Mérő darab szám 998 100

A II. rész tekintetében Budaörs területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős - elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 5 300, Felhasználási helyek száma 5 400, Mérő darab szám 5 750

2. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 3 900, Felhasználási helyek száma 3 900, Mérő darab szám 8 800

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Budaörs szolgáltatási területre a szerződés hatálya 9.4.2020 napját követően akkor terjed ki, ha Budaörs szolgáltatási területen továbbra is Ajánlatkérő látja el a víziközmű szolgáltatást. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 199-483689
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Számlázás, ügyfélszolgálat, nyomda

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16165227
Postai cím: Budafoki út 107–109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 309649262
Fax: +36 12040102
Internetcím: http://www.dbrt.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 165 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 165 747 920.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Informatikai rendszerek rendelkezésre bocsátása, nyomdai feladatok ellátása, elektronikus számlabemutatás végzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Követelésvásárlás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_78669837
Postai cím: Budafoki út 107–109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 13714677
Internetcím: http://www.dbfaktor.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16165227
Postai cím: Budafoki út 107–109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 309649262
Fax: +36 12040102
Internetcím: http://www.dbrt.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 360 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 345 055 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Informatikai rendszer rendelkezésre bocsátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A Díjbeszedő Holding Zrt. és a Díjbeszedő Faktorház Zrt. ajánlattevők nem minősülnek kis- és középvállalkozásnak.

2. Az eljárás első és második részében is egy érvényes ajánlat érkezett, érvénytelen ajánlat nem volt.

3. Az eljárás első részében tett ajánlat a következő: Megbízási díj (nettó HUF): 582 873 960

4. Az eljárás második részében a közös ajánlattevők által tett ajánlat a következő: Díjkövetelések ellenértéke engedményezett követelés összegének %-ában: 96,1.

5. Díjbeszedő Holding Zrt. adószáma: 10805246-2-43

6. Díjbeszedő Faktorház Zrt. adószáma: 11780823-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/01/2020