We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 146967-2022

21/03/2022    S56

Poland-Ostrów Wielkopolski: Refuse transport services

2022/S 056-146967

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
National registration number: 30201714200000
Postal address: ul. Staroprzygodzka 121
Town: Ostrów Wielkopolski
NUTS code: PL416 Kaliski
Postal code: 63-400
Country: Poland
Contact person: Krystian Bury
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Telephone: +48 625033700
Fax: +48 627375826
Internet address(es):
Main address: www.rzzo.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://rzzo.com.pl/zamowienia-publiczne-aktualne/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12

Reference number: RZZO/DA/2022/08
II.1.2)Main CPV code
90512000 Refuse transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 400 Mg

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie sprasowanej kostki, wymiary beli wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 350-500 kg. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie 400 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 mogą znajdować się wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 150 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 400 Mg

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie sprasowanej kostki, wymiary beli wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 350-500 kg. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie 400 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 mogą znajdować się wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 150 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.06.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 400 Mg

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie sprasowanej kostki, wymiary beli wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 350-500 kg. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie 400 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 mogą znajdować się wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 150 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.07.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 400 Mg

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie sprasowanej kostki, wymiary beli wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 350-500 kg. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie 400 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 mogą znajdować się wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 150 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.08.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 400 Mg

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie sprasowanej kostki, wymiary beli wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 350-500 kg. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie 400 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 mogą znajdować się wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 150 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.09.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 1000 Mg

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie luźnej. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, wyniesie maksymalnie 1 000 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 250 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

- Gęstość nasypowa odpadów na dzień 09.02.2021 roku wynosi:234 kg/m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 1000 Mg

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie luźnej. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, wyniesie maksymalnie 1 000 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 250 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

- Gęstość nasypowa odpadów na dzień 09.02.2021 roku wynosi:234 kg/m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.06.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 1000 Mg

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie luźnej. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, wyniesie maksymalnie 1 000 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 250 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

- Gęstość nasypowa odpadów na dzień 09.02.2021 roku wynosi:234 kg/m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.07.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 1000 Mg

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie luźnej. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, wyniesie maksymalnie 1 000 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 250 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

- Gęstość nasypowa odpadów na dzień 09.02.2021 roku wynosi:234 kg/m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.08.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów w ilości maksymalnie 1000 Mg

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie luźnej. Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, wyniesie maksymalnie 1 000 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela wykonawcy. Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość odpadów gotowych do przekazania to ok 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 250 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy. Zamawiający nie posiada aktualnych badań laboratoryjnych w/w odpadu.

- Gęstość nasypowa odpadów na dzień 09.02.2021 roku wynosi:234 kg/m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 19.09.2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” potwierdzający nadanie numeru w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z art. 50 pkt 5b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

b) wpis do rejestru „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” potwierdzający nadanie numeru, w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z art. 50 pkt 5b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie

19 12 12, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na wytwarzanie odpadów, uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12,

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym musi on zrealizować usługi będące przedmiotem zamówienia, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Na podstawie art. 139 ust. 1 i 2 Pzp:

1) zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”;

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), nie składa każdy wykonawca. Do jego złożenia zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

2. Przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług łącznie do 200 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszwa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp,

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022