We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 147201-2022

21/03/2022    S56

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 056-147201

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246246-0
Postiosoite: PL 450
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00056
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jari Markkanen
Sähköpostiosoite: jari.markkanen@kela.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kela.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kansaneläkelaitos - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - IT-palvelupäällikkö

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kansaneläkelaitos (myöhemmin myös Kela) pyysi tarjousta IT-palvelupäällikköresurssista sen IT-palvelujen tulosyksikön IT-tuotantoyksikköön. Asiantuntijapalvelun kilpailutus koski sopimuskautta, joka oli jaettu vuodelle 2022 ajoittuvaan varsinaiseen sopimuskauteen ja mahdolliseen vuoden mittaiseen optiokauteen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 227 700.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kansaneläkelaitos (myöhemmin myös Kela) pyysi tarjousta IT-palvelupäällikköresurssista sen IT-palvelujen tulosyksikön IT-tuotantoyksikköön.

Asiantuntijapalvelun kilpailutus koski sopimuskautta, joka oli jaettu vuodelle 2022 ajoittuvaan varsinaiseen sopimuskauteen ja mahdolliseen vuoden mittaiseen optiokauteen.

Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset oli kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Alustava arvio hankittavasta työmäärästä oli 220-440 henkilötyöpäivää (htp), josta varsinaiselle sopimuskaudelle kohdentuisi arviolta 220 htp ja mahdolliselle optiokaudelle vastaava määrä. Arvion todettiin olevan suuntaa-antava.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijan kokemus ja osaaminen / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy ajallinen optio.

Optiokauden sopimuskausi ajoittuu välille 1.1.-31.12.2023.

Kela varaa mahdollisuuden optiokauden käyttöön ottoon ja ilmoittaa siitä toimittajalle ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintasopimuksen mukaisesti.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 7/443/2022
Nimi:

Kansaneläkelaitos - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - IT-palvelupäällikkö

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28/02/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Consultor Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1923859-6
Postiosoite: Vanha talvitie 19 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 227 700.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/03/2022