Services - 147520-2019

29/03/2019    S63

Lithuania-Vilnius: Architectural design services

2019/S 063-147520

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710061
Postal address: Konstitucijos pr. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09601
Country: Lithuania
Contact person: Laura Griniuvienė
E-mail: laura.griniuviene@vilnius.lt
Telephone: +370 52112846
Internet address(es):
Main address: http://www.vilnius.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5247
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=449316
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=449316&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mokslo paskirties pastato (gimnazijos), Tolminkiemio g., Vilniuje, architektūrinės idėjos projektinis pasiūlymas

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.4)Description of the procurement:

Konkurso tikslas – nustatyti projekto konkurso laimėtojus, kurie pasiūlys tinkamiausius gimnazijos projekto sprendinius, atitinkančius urbanistinius, architektūrinius, funkcinius ir estetinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardytus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose. Šio konkurso I vietos laimėtojas sudarys pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija dėl savo pasiūlyto projekto idėjos įgyvendinimo. Įgyvendinimas apima laimėjusio konkursą projekto idėjos statybos techninio projekto parengimo paslaugas bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

— K1 – Urbanistinis integralumas – 20 proc.,

— K2 – Originali ir vientisa architektūrinė idėja ir gimnazijos pastato funkcionalumas – 50 proc.,

— K3 – Inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui – 20 proc.,

— K4 – projekto idėjos įgyvendinimo paslaugų kaina – 10 proc.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 28/05/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Lithuanian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

— I vietos laimėtojui – 12 000 EUR,

— II vietos laimėtojui – 10 000 EUR,

— III vietos laimėtojui – 8 000 EUR.

IV.3.2)Details of payments to all participants:
IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Projektas turi būti pateiktas perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis 1 ir 2 vokuose, o vokas (paketas) su 59–66 punktuose nurodyta medžiaga šiuo adresu: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius, Lietuva, iki skelbime apie konkursą nurodyto termino pabaigos, Lietuvos laiku.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
Fax: +370 52688037
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/03/2019