We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 147580-2022

21/03/2022    S56

Czechia-Náchod: Refuse and waste related services

2022/S 056-147580

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 036-093036)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
National registration number: 26000202
Postal address: Purkyňova 446
Town: Náchod
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 54701
Country: Czechia
Contact person: Bc. Kateřina Svobodová
E-mail: svobodova.katerina@nemocnicenachod.cz
Telephone: +420 601160192
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicenachod.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem zakázky je přistavení sběrových nádob (viz níže a příloha č. 2 a příloha č. 6) a jejich pravidelný odvoz speciálním zařízením odvozce a následné využití odpadu v zařízení ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z lokalit ONN a.s., vznikajícího při provádění zdravotnických činností. Jedná se o tato katalogová čísla dle § 14 ods. 1 vyhl. č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu, ve znění pozdějších předpisů uvedená ve vyhl. č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

Dále pak VZ zahrnuje zejména tyto činnosti: přistavení nádob na ukládání odpadů ve vlastnictví dodavatele a výměna těchto nádob v případě jejich poškození a sanitace nádob; naložení odpadů uložených v nádobách (vyprázdnění nebo výměna plných nádob za prázdné); odvoz odpadů k využití dopravními prostředky dodavatele; zvážení odpadů; vlastní využití odpadů; dodání potvrzení o provedeném využití odpad.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 036-093036

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:

24.03.2022 8:30

Read:

19.04.2022 8:30

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 24/03/2022
Local time: 08:30
Read:
Date: 19/04/2022
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: