Építési beruházás - 147643-2021

24/03/2021    S58

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 058-147643

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dankovics Erika
E-mail: dankovics.erika@mav.hu
Telefon: +36 303108642
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Épületekkel kapcsolatos zavarhibák elhárítása III.

Hivatkozási szám: EKR000217792020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése a MÁV Zrt. részére (III.). A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentáció

Tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 5 398 947 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest (Nyugat), Szombathely és Pécs PTIG

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
50700000 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50800000 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
45300000 Épületszerelési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

A MÁV Budapest (Nyugat), Szombathely és Pécs Pályavasúti Területi Igazgatóságának területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási,üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt.közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése 2 583 980 000 HUF keretösszegig, mely keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal Ajánlatkérő kötelezettséget.

MÁV épület: 3 895 db (3 591 537 lm3)

MÁV építmény: 7 455 db

NET lakás: 5 237 db

Munkanemek és megoszlásuk:

Ideiglenes segédszerkezetek (zsaluzás, állványozás) – 0,05 %

Alépítményi munkák (irtás, földmunka, síkalapozás) – 0,50 %

Építőmesteri munkák (betonozás, falazás, vakolás, egyéb kőműves munkák) – 14,00 %

Ács, bádogos, tetőfedő munkák – 16,20 %

Burkoló munkák (aljzat, hideg- és melegburkolás) – 7,00 %

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) – 13,00 %

Épületasztalos, lakatos, üveges munkák – 3,00 %

Szigetelő munkák (csapadékvíz, talajnedvesség és talajvíz, üzemi víz) – 13,00 %

Elektromos (épületvillamossági) munkák – 7,00 %

Épületgépészeti munkák (víz-, gáz-, fűtésszerelés) – 13,00 %

Közlekedési építmények munkái (út, járda) – 0,25 %

Víz-csatorna hálózat műtárgyai, berendezései szerelési munkái – 13,00 %

Adott esetben a tárgyi munkálatokat műemlékvédelem alatt álló építményeken szükséges elvégezni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. b) pontban előírt szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli össz-többlettapasztalat időtartama(min.0 hó; max.60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. c) pontban előírt szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli össz-többlettapasztalat időtartama(min.0 hó; max.60 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontok pont folytatása:

Ár kritérium értékelési szempontok:

— Ajánlati ár nettó rezsióradíj (nettó HUF/óra) – Rezsióradíj a TERC VIP összevont költségvetés készítő programmeghatározott munkanemeiben szereplő tételcsoportok tételeire – Súlyszám:50

— Anyagár kedvezmény (%) – Anyagár kedvezmény a meghatározott TERC VIP összevont költségvetéskészítő program munkanemeiben szereplő tételcsoportok tételeire – Súlyszám:10

— Ajánlati ár (nettó HUF/légköbméter) – Épületek, építmények romba döntéses módszerrel történő bontásának ajánlati egységára – Súlyszám: 10

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PTI Budapest (Kelet) – PTI Szeged

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
50700000 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50800000 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

MÁV Budapest (Kelet) és Szeged Pályavasúti Területi Igazgatóságának területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos - jellemzően előre nem tervezhető - karbantartási,üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt.közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése 2 814 967 000 HUF keretösszegig, mely keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal Ajánlatkérő kötelezettséget.

MÁV épület: 4 322 db (6 547 994 lm3)

MÁV építmény: 6 024 db

NET lakás:13 676 db

Munkanemek és megoszlásuk:

Ideiglenes segédszerkezetek (zsaluzás, állványozás) – 0,05 %

Alépítményi munkák (irtás, földmunka, síkalapozás) – 0,50 %

Építőmesteri munkák (betonozás, falazás, vakolás, egyéb kőműves munkák) – 14,00 %

Ács, bádogos, tetőfedő munkák – 16,20 %

Burkoló munkák (aljzat, hideg- és melegburkolás) – 7,00 %

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) – 13,00 %

Épületasztalos, lakatos, üveges munkák – 3,00 %

Szigetelő munkák (csapadékvíz, talajnedvesség és talajvíz, üzemi víz) – 13,00 %

Elektromos (épületvillamossági) munkák – 7,00 %

Épületgépészeti munkák (víz-, gáz-, fűtésszerelés) – 13,00 %

Közlekedési építmények munkái (út, járda) – 0,25 %

Víz-csatorna hálózat műtárgyai, berendezései szerelési munkái – 13,00 %

Adott esetben a tárgyi munkálatokat műemlékvédelem alatt álló építményeken szükséges elvégezni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. b) pontban előírt szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli össz-többlettapasztalat időtartama(min.0 hó; max.60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2. c) pontban előírt szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli össz-többlettapasztalat időtartama(min.0 hó; max.60 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontok pont folytatása:

Ár kritérium értékelési szempontok:

— Ajánlati ár nettó rezsióradíj (nettó HUF/óra) – Rezsióradíj a TERC VIP összevont költségvetés készítő programmeghatározott munkanemeiben szereplő tételcsoportok tételeire – Súlyszám:50

— Anyagár kedvezmény (%) – Anyagár kedvezmény a meghatározott TERC VIP összevont költségvetéskészítő program munkanemeiben szereplő tételcsoportok tételeire – Súlyszám:10

— Ajánlati ár (nettó HUF/légköbméter) – Épületek, építmények romba döntéses módszerrel történő bontásának ajánlati egységára – Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 109-265453
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Budapest (Nyugat), Szombathely és Pécs PTIG

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65504657
Postai cím: Máriássy utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: barbara.nemeth@neopropertyservices.hu
Telefon: +36 12992150
Fax: +36 12100095
Internetcím: http://www.neopropertyservices.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 583 980 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 583 980 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

PTI Budapest (Kelet) – PTI Szeged

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65504657
Postai cím: Máriássy utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: barbara.nemeth@neopropertyservices.hu
Telefon: +36 12992150
Fax: +36 12100095
Internetcím: http://www.neopropertyservices.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 814 967 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 814 967 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma részenkénti bontásban:

1. rész (Budapest (Nyugat), Szombathely és Pécs PTI) tekintetében ajánlattevők:

— A-Híd Építő Zrt., címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., adószáma: 24857538244

— Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft., címe: 1047 Budapest, Attila utca 34., adószáma: 11066901244

— NEO Property Services Zrt., címe: 1095 Budapest, Máriássy utca 7., adószáma: 13357371244

2. rész (PTI Budapest (Kelet) – PTI Szeged) tekintetében ajánlattevők:

— A-Híd Építő Zrt., címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., adószáma: 24857538244

— Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft., címe: 1047 Budapest, Attila utca 34., adószáma: 11066901244

— NEO Property Services Zrt., címe: 1095 Budapest, Máriássy utca 7., adószáma: 13357371244

— Euro Campus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., címe: 3300 Eger, Árpád út 64., adószáma: 13646925210

— Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft., címe: 1205 Budapest, Mártírok útja 75., adószáma: 12913095243

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2021