Services - 147938-2017

This notice has been cancelled by: 435110-2017
19/04/2017    S76    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Alytus: Engineering design services

2017/S 076-147938

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
For the attention of: Vidai Šerkšnienei
LT-62504 Alytus
Lithuania
Telephone: +370 31555127
E-mail: vida.serksniene@alytus.lt
Fax: +370 31555192

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.alytus.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Ypatingų statinių kategorijos techninių, supaprastintų projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Rotušės a. 4, Alytuje.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 5

Duration of the framework agreement

Duration in months: 36
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Ypatingų statinių kategorijos techninių, supaprastintų projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Ypatingų statinių kategorijos pastatų (gyvenamųjų, negyvenamųjų) techninių, supaprastintų projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
1)Short description
Ypatingų statinių kategorijos pastatų (gyvenamųjų, negyvenamųjų) techninių, supaprastintų projektų parengimas ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
1. Planuojama rekonstravimo ir remonto SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017 – 2019 m., [EUR]:
Gyvenamieji pastatai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 120 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 120 000
Negyvenamieji pastatai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 80 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 1 600 000
3. daugiau kaip 1 450 000 EUR – 4 800 000
Projekto vykdymo priežiūra
1. iki 145 000 EUR – 200 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 1 720 000
3. daugiau kaip 1 450 000 EUR – 4 800 000
2. Planuojama naujos statybos SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017 – 2019 m., [EUR]:
Gyvenamieji pastatai, iš jų:
1. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 240 000
Negyvenamieji pastatai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 80 000
2. daugiau kaip 1 450 000 EUR – 1 600 000
Projekto vykdymo priežiūra
1. iki 145 000 EUR – 80 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 240 000
3. daugiau kaip 1 450 000 EUR – 1 600 000
3. Supaprastintų projektų, kuriems nereikia ekspertizių ir statybą leidžiančių dokumentų, SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017-2019 m., [EUR]:
Gyvenamieji pastatai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 80 000
Negyvenamieji pastatai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 80 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 560 000.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Ypatingų statinių kategorijos susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų techninių, supaprastintų projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
1)Short description
Ypatingų statinių kategorijos susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų techninių, supaprastintų projektų parengimas ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
1. Planuojama rekonstravimo ir remonto SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017 – 2019 m., [EUR]:
Susisiekimo komunikacijos, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 50 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 2 700 000
3. daugiau kaip 1 450 000 EUR – 2 450 000
Inžineriniai tinklai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 75 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 200 000
Projekto vykdymo priežiūra
1. iki 145 000 EUR – 125 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 2 900 000
3. daugiau kaip 1 450 000 EUR – 2 450 000
2. Planuojama naujos statybos SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017 – 2019 m., [EUR]:
Susisiekimo komunikacijos, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 250 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 500 000
Inžineriniai tinklai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 20 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 70 000
Projekto vykdymo priežiūra
1. iki 145 000 EUR – 270 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 570 000
3. Supaprastintų projektų, kuriems nereikia ekspertizių ir statybą leidžiančių dokumentų, SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017-2019 m., [EUR]:
Susisiekimo komunikacijos, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 210 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 250 000
Inžineriniai tinklai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 12 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 40 000.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Ypatingų statinių kategorijos hidrotechnikos statinių, kitų inžinerinių statinių techninių, supaprastintų projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
1)Short description
Ypatingų statinių kategorijos hidrotechnikos statinių, kitų inžinerinių statinių techninių, supaprastintų projektų parengimas ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
1. Planuojama rekonstravimo ir remonto SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017 – 2019 m., [EUR]:
Hidrotechnikos statiniai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 40 000
Kiti inžineriniai statiniai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 40 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 200 000
Projekto vykdymo priežiūra
1. iki 145 000 EUR – 80 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 200 000
2. Planuojama naujos statybos SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017 – 2019 m., [EUR]:
Hidrotechnikos statiniai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 20 000
Kiti inžineriniai statiniai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 20 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 40 000
Projekto vykdymo priežiūra
1. iki 145 000 EUR – 40 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 40 000
3. Supaprastintų projektų, kuriems nereikia ekspertizių ir statybą leidžiančių dokumentų, SMD ir įrengimų vertė EUR (be PVM) 2017-2019 m., [EUR]:
Hidrotechnikos statiniai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 4 000
Kiti inžineriniai statiniai, iš jų:
1. iki 145 000 EUR – 40 000
2. nuo 145 000 iki 1 450 000 EUR – 40 000.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Preliminarios sutarties užtikrinimui paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikia neatšaukiamą banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 2 proc. nuo pasiūlyme nurodytos kainos (taikoma kiekvienai pirkimo daliai).
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Užsakovas apmoka paslaugų (-os) kainos sumą projektuotojui per 30 dienų nuo suteiktų paslaugų (-os) akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nenumatyta.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamojo teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiami išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra 1 punkte nurodytų pažeidimų1. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuoti dokumentai elektronine forma.
1 Duomenys apie tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte; apie tiekėjo (juridinio asmens) vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte; duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
2. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
2.1. Teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, nurodant dalyvius, turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
2.2. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, kurį tiekėjui (juridiniam asmeniui) pateikė jo dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, liudijantis, kad teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (jei jis yra fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą2.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuoti dokumentai elektronine forma.
2 Duomenys apie tiekėjo dalyvį (fizinį asmenį), turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte.
3. Teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), arba dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus VPĮ 33 str. 1 dalyje išvardytas veikas.
Pateikiama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis3, arba šalies, kurioje yra registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuoti dokumentai elektronine forma.
3Duomenys apie tiekėją (fizinį asmenį) dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punkte.
4. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus
Pateikiama:
4.1. Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti (išskyrus Tiekėjo deklaraciją). Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti dokumentų šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti (išskyrus Tiekėjo deklaraciją). Perkančioji organizacija duomenis tikrina Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos fizinių asmenų bankroto duomenų bazėje.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuoti dokumentai elektronine forma.
4.2. Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.
5. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
5.1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos.
5.2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuoti dokumentai elektronine forma.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas).
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims (I, II, III pirkimo dalims): 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi tenkinti kiekvienas grupės narys atskirai ir pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.
Pastaba. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti 1-6 punktų reikalavimus ir pateikti šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nenumatyta.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nenumatyta.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1.1. I-ai pirkimo daliai:
Teikėjo per pastaruosius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas (parengtas pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą) elektronine forma, nurodant įvykdytas sutartis, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos gyvenamųjų ir/ar negyvenamųjų pastatų techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos.
Sąraše nurodomas sutarčių objektas (pavadinimas, trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinant projektuoto statinio kategoriją, statinio rūšį pagal naudojimo paskirtį, parengtus dokumentus), įvykdytos sutarties tiksli galiojimo data (metai, mėnuo, diena), nurodytos užsakovo identifikavimo duomenys, įvykdytos sutarties per nurodytą* laikotarpį suteiktų paslaugų vertė. Sąraše turi būti nurodyta viena ar kelios sutartys.
1.2.1. II-ai pirkimo daliai:
Teikėjo per pastaruosius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų sutarčių, sąrašas (parengtas pagal šių konkurso sąlygų 4 priedą) elektronine forma, nurodant sutartis, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos susisiekimo komunikacijų: kelių ir/ar gatvių, ir/ar kitų transporto statinių techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos.
Sąraše nurodomas sutarčių objektas (pavadinimas, trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinant projektuoto statinio kategoriją, statinio rūšį pagal naudojimo paskirtį, parengtus dokumentus), įvykdytos sutarties galiojimo datos (metai, mėnuo, diena), nurodytos užsakovo identifikavimo duomenys, įvykdytos sutarties per nurodytą laikotarpį suteiktų paslaugų vertė.
Sąraše turi būti nurodyta viena ar kelios sutartys.
1.2.2 II-ai pirkimo daliai:
Teikėjo per pastaruosius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų sutarčių, sąrašas (parengtas pagal šių konkurso sąlygų 4 priedą) elektronine forma, nurodant sutartis, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos inžinerinių tinklų techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos.
Sąraše nurodomas sutarčių objektas (trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinant projektuoto statinio kategoriją, statinio rūšį pagal naudojimo paskirtį, parengtus dokumentus), įvykdytos sutarties galiojimo datos (metai, mėnuo, diena), nurodytos užsakovo identifikavimo duomenys, įvykdytos sutarties per nurodytą laikotarpį suteiktų paslaugų vertė.
Sąraše turi būti nurodyta viena ar kelios sutartys.
1.3.1. III-iai pirkimo daliai:
Teikėjo per pastaruosius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų sutarčių, sąrašas (parengtas pagal šių konkurso sąlygų 5 priedą) elektronine forma, nurodant sutartis, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos hidrotechnikos statinių techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos.
Sąraše nurodomas sutarčių objektas (pavadinimas, trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinant projektuoto statinio kategoriją, statinio rūšį pagal naudojimo paskirtį, parengtus dokumentus), įvykdytos sutarties galiojimo datos (metai, mėnuo, diena), nurodytos užsakovo identifikavimo duomenys, įvykdytos sutarties per nurodytą laikotarpį suteiktų paslaugų vertė.
Sąraše turi būti nurodyta viena ar kelios sutartys.
1.3.2. III-iai pirkimo daliai:
Teikėjo per pastaruosius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų sutarčių, sąrašas (parengtas pagal šių konkurso sąlygų 5 priedą) elektronine forma, nurodant sutartis, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos kitų inžinerinių statinių: sporto paskirties inžinerinių statinių ir/ar kitos paskirties inžinerinių statinių techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos.
Sąraše nurodomas sutarčių objektas (pavadinimas, trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinant projektuoto statinio kategoriją, statinio rūšį pagal naudojimo paskirtį, parengtus dokumentus), įvykdytos sutarties galiojimo datos (metai, mėnuo, diena), nurodytos užsakovo identifikavimo duomenys, įvykdytos sutarties per nurodytą laikotarpį suteiktų paslaugų vertė.
Sąraše turi būti nurodyta viena ar kelios sutartys.
1.4. Įrodymui apie sėkmingą paslaugų suteikimą I, II ir III pirkimo dalims pateikiami:
1.4.1. įvykdytų sutarčių sąraše nurodytų sutarčių užsakovų atsiliepimai (pažymos) apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai.
1.4.2. bendrosios projekto (ų) ekspertizės aktas (ai) su išvada projektą tvirtinti.
Atsiliepimuose turi būti nurodytas sutarčių objektas (projekto pavadinimas, trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinta projektuoto statinio kategorija, statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį), įvykdytos sutarties pradžios ir atliktų paslaugų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo datos (metai, mėnuo, diena), įvykdytos techninio projekto parengimo sutarties per nurodytą laikotarpį suteiktų paslaugų vertė.
Pateikiamas skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Pateikiama:
1) Vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas (kiekvienai pirkimo daliai atskirai užpildytas pagal konkurso sąlygų 6, 7, 8 priedą), pateiktas elektronine forma, nurodant pavardes, išsilavinimą, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą ir išdavimo datą, dabartinę darbovietę. Sąraše turi būti nurodyta, koks konkretus specialistas, kurį 2.1, 2.2 ar 2.3 punkte nurodytą reikalavimą tenkina.
Pateikti:
dėl 2.1.1-2.1.6, 2.2.1-2.2.5 ir 2.3.1-2.3.7 punktuose nurodytų specialistų – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar Lietuvos Architektų rūmų ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus atestatus. Jei dalyvauja kitos šalies teikėjai – jie turi pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą, teisės eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ar ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas, pripažinimo pažymą arba atitinkamus atestatus, patvirtinančius, kad pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus specialistams (kitos valstybės statybos inžinieriams) suteikta teisė atlikti pirkimo sąlygose nurodytas pareigas. Šiuos dokumentus kitos šalies tiekėjas gauna vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.
2) Taip pat pateikiamas specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne teikėjo ar subteikėjo įmonėje) ir teikėjo ar subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
3) Pateikiami patirtį įrodantys dokumentai: parengto projekto (ar projekto dalies) titulinis lapas, projekto sudėties sąrašas ir suvestiniai kainos skaičiavimai.
Pateikiamas skenuoti dokumentai elektronine forma.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomas visoms pirkimo dalims (I, II, III pirkimo dalims): 1. 1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi pateikti bent vienas grupės narys;
2. 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi pateikti bent vienas grupės narys arba visi grupės nariai kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.
Pastaba. Pasitelkiami subteikėjai turi pateikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Teikėjas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo registravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) kiekvienai pirkimo daliai turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną ar kelias sutartis:
1.1. I-a pirkimo dalis:
viena ar kelios sutartys, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos gyvenamųjų ir/ar negyvenamųjų pastatų techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos. Bendra sutarčių vertė ne mažiau kaip 150 000 EUR su PVM;
1.2. II-a pirkimo dalis:
1.2.1. viena ar kelios sutartys, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos susisiekimo komunikacijų: kelių ir/ar gatvių ir/ar kitų transporto statinių techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos. Bendra sutarčių vertė ne mažiau kaip 130 000 EUR su PVM;
1.2.2. viena ar kelios sutartys, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos inžinerinių tinklų techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos. Bendra sutarčių vertė ne mažiau kaip 5 000 EUR su PVM;
1.3. III pirkimo dalis:
1.3.1. viena ar kelios sutartys, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos hidrotechnikos statinių techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos. Bendra sutarčių vertė ne mažiau kaip 1 000 EUR su PVM;
1.3.2. viena ar kelios sutartys, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos kitų inžinerinių statinių: sporto paskirties inžinerinių statinių ir/ar kitos paskirties inžinerinių statinių techninių projektų rengimo (projektavimo) paslaugos. Bendra sutarčių vertė ne mažiau kaip 9 000 EUR su PVM.
2. Teikėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija.
Teikėjas privalo paskirti:
2.1. I pirkimo dalis:
2.1.1. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai; gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai; kultūros paskirties pastatai; mokslo (švietimo) paskirties pastatai; gydymo paskirties pastatai; sporto paskirties pastatai; gamybos ir pramonės paskirties pastatai; sandėliavimo paskirties pastatai.
2.1.1.1. Patirtis vadovaujant bent vieno statinio (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai) techninio projekto parengimui, kurio SMD vertė ne mažiau kaip 1 000 000 EUR su PVM.
2.1.2. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai; gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai; kultūros paskirties pastatai; mokslo (švietimo) paskirties pastatai; gydymo paskirties pastatai; sporto paskirties pastatai; gamybos ir pramonės paskirties pastatai; sandėliavimo paskirties pastatai.
2.1.2.1. Patirtis vykdant bent vieno statinio (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai) projekto vykdymo priežiūrą, kurio SMD vertė ne mažiau kaip 1 000 000 EUR su PVM.
2.1.3. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: konstrukcijų.
2.1.3.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai) techninio projekto projekto konstrukcijų dalį.
2.1.4. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: architektūros.
2.1.4.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai) techninio projekto architektūros dalį.
2.1.5. ne mažiu kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigos.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.
2.1.5.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai) techninio projekto šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį.
2.1.6. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
2.1.6.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai) techninio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį.
Pastaba. Teikėjas gali siūlyti vieną specialistą kelioms pozicijoms, jei šis specialistas atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus, bet taip pat jis gali siūlyti specialistą kiekvienai atskirai pozicijai, jei šis specialistas atitinka tik atskirai pozicijai keliamą reikalavimą.
2.2. II pirkimo dalis:
2.2.1. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatvės, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai; nuotekų šalinimo tinklai.
2.2.1.1. Patirtis vadovaujant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės ir/ar kiti transporto statiniai, ir/ar inžineriniai tinklai) techninio projekto parengimui, kurio SMD vertė ne mažiau kaip 1 500 000,00 EUR su PVM.
2.2.2. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatvės, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio; nuotekų šalinimo tinklai.
2.2.2.1. Patirtis vykdant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės ir/ar kiti transporto statiniai, ir/ar inžineriniai tinklai) projekto vykdymo priežiūrą, kurio SMD vertė ne mažiau kaip 1 500 000 ,00 EUR su PVM.
2.2.3. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kurim yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigos.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatvės, kiti transporto statiniai.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
2.2.3.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos) techninio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį.
2.2.4. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatvės, kiti transporto statiniai.
Projekto dalis: konstrukcijų.
2.2.4.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos) techninio projekto konstrukcijų dalį.
2.2.5. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatvės, kiti transporto statiniai.
Projekto dalis: susisiekimo.
2.2.5.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos) techninio projekto susisiekimo dalį.
PASTABA. Teikėjas gali siūlyti vieną specialistą kelioms pozicijoms, jei šis specialistas atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus, bet taip pat jis gali siūlyti specialistą kiekvienai atskirai pozicijai, jei šis specialistas atitinka tik atskirai pozicijai keliamą reikalavimą.
2.3. III pirkimo dalis:
2.3.1. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: hidrotechnikos statiniai: vandens pralaidos, užtvankos, kanalai, prieplaukos.
2.3.1.1. Patirtis vadovaujant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: hidrotechnikos statiniai: vandens pralaidos ir/ar užtvankos, ir/ar kanalai, ir/ar prieplaukos) techninio projekto parengimui.
2.3.2. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: hidrotechnikos statiniai: vandens pralaidos, užtvankos, kanalai, prieplaukos.
2.3.2.1. Patirtis vykdant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: hidrotechnikos statiniai: vandens pralaidos ir/ar užtvankos, ir/ar kanalai, ir/ar prieplaukos) projekto vykdymo priežiūrą.
2.3.3. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.
2.3.3.1. Patirtis vadovaujant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai ir/ar kitos paskirties inžineriniai statiniai) techninio projekto parengimui.
2.3.4. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.
2.3.4.1. Patirtis vykdant bent vieno (statinio inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai ir/ar kitos paskirties inžineriniai statiniai) projekto vykdymo priežiūrą.
2.3.5. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: hidrotechnikos statiniai: vandens pralaidos, užtvankos, kanalai, prieplaukos.
Projekto dalis: konstrukcijų.
2.3.5.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: hidrotechnikos: vandens pralaidos ir/ar užtvankos, ir/ar kanalai, ir/ar prieplaukos) techninio projekto konstrukcijų dalį.
2.3.6. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigos.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Projekto dalis: konstrukcijų.
2.3.6.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai ir/ar kitos paskirties inžineriniai statiniai) techninio projekto konstrukcijų dalį.
2.3.7. ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statinio projekto dalies vadovą, kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigos.
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinių grupės: inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Projekto dalis: sklypo plano.
2.3.7.1. Patirtis rengiant bent vieno statinio (inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai ir/ar kitos paskirties inžineriniai statiniai) techninio projekto sklypo plano dalį.
PASTABA. Teikėjas gali siūlyti vieną specialistą kelioms pozicijoms, jei šis specialistas atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus, bet taip pat jis gali siūlyti specialistą kiekvienai atskirai pozicijai, jei šis specialistas atitinka tik atskirai pozicijai keliamą reikalavimą.
PASTABA. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomas visoms pirkimo dalims (I, II, III pirkimo dalims): 1. 1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas grupės narys;
2. 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas grupės narys arba visi grupės nariai kartu, atsižvelgiant į prisiimtus įsipareigojimus.
PASTABA. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.5.2017 - 11:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.6.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 24.8.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 1.6.2017 - 9:45

Place:

Rotušės a. 4, 403 kab., Alytuje.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Teikėjai arba jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

1. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti teikėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus teikėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

2. Atskiri techniniai, supaprastinti proektai gali būti finansuojami iš ES struktūrinių fondų.
3. Paslaugų, pagal pagrindines sutartis, suteikimo terminai visoms pirkimo grupėms priklauso nuo statinio skaičiuojamosios kainos:
3.1. kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 145 000 EUR – paslaugų suteikimo terminas 4 mėn.;
3.2. kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 145 000 iki 1 450 000 EUR – paslaugų suteikimo terminas 6 mėn., paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas šalių susitarimu ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.;
3.3. kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1 450 000 EUR – paslaugų suteikimo terminas 8 mėn., paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas šalių susitarimu ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgiau kaip 2 mėn.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14.4.2017