Építési beruházás - 150222-2016

Normál nézet megjelenítése

30/04/2016    S85

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2016/S 085-150222

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód–Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Magyarország, Somogy megye.

NUTS-kód HU232 Somogy

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód–Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként.
A beszerzés mennyisége vagy értéke:
Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód – Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként:
— hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 54 084 vm,
— hézagnélküli vágány építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Balatonszemes-Balatonlelle felső állomásközben létesítendő második vágány létesítése keretében: 1 718 vm,
— a vágány átépítésen belül minimum 31 vkm hosszban az alépítmény átépítése vasúti nagygépes alépítményjavító géppel,
— a vágány átépítésen belül minimum 44 vkm hosszban a felépítmény átépítése vasúti nagygépes technológiával,
— Balatonföldvár és Balatonlelle megállóhelyen perontető építési munkái: 854 m²,
— Szántód-Kőröshegy állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— Balatonszárszó állomás átépítése során 2 csoport új B60-800 rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— Balatonszemes állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— Balatonlelle-felső állomás átépítése és a csatlakozó második vágány kiépítéséhez kapcsolódóan 2 csoport új B60-1800, 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— Balatonboglár állomás átépítése során 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— Fonyód állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI, 4 csoport új B54-XI, 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XIV, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— Balatonfenyves állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— Balatonmáriafürdő állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
— egy, vagy kettő vágányt keresztező, szintbeli vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró építése, illetve átépítése: 26,
— szintbeli keresztezések útépítései 60–300 m hosszakban: 26 út,
— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali felsővezeték hálózat átalakítása részleges oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével: 23 km,
— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú állomási felsővezeték hálózat kiépítése az új 2. vágányok villamosítása érdekében: 1 800 m,
— 22,15 m nyílású alsópályás gerinclemezes acélhíd építése: 1 db,
— 1,00–9,00 m ny. vb. lemezhíd építése vagy felújítása: 10 db,
— különféle nyílású kerethídépítés: 18 db,

— zajárnyékoló fal építése: 43 836 m2,

— hullámtörő kiépítése: 737 m,
— a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Szántód-Kőröshegy állomáson 6 csoport kitérőt, Balatonszárszó állomáson 2 csoport kitérőt, Balatonszemes állomáson 7 csoportkitérőt, Balatonlelle-felső állomáson 5 csoport kitérőt, Balatonboglár állomáson 9 csoport kitérőt, Fonyód állomáson 16 csoport kitérőt, Balatonfenyves állomáson 8 csoport kitérőt, Balatonmáriafürdő állomáson 6 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés,
— távközlő rendszer átalakítása 8 állomáson,
— villamos váltófűtés kiépítése, illetve áthelyezése: 31 csoport kitérőben,
— 22 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése,
— pályaépítési fázisok követését szolgáló biztosítóberendezés, távközlés, kábelkiváltás elő- és kiviteli terveinek elkészítése, pályaépítési fázisokhoz tervek elkészítése és engedélyeztetése,
— a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó vasúti pálya,vasúti műtárgy, vasúti biztosítóberendezési, vasúti perontetők magasépítészeti, villamos munkák (térvilágítási,energiaellátási, peronvilágítási, aluljáró világítási), villamos váltófűtési, távközlési, közmű keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási elő- és kiviteli terveinek készítése és az elő- és kiviteli tervek engedélyeztetése,valamint a kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése,
— a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódó szükséges vízjogi engedélyek megszerzése és vízrendezési feladatok elvégzése a kivitelezés során,
— a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódóan a kivitelezési technológiához és a forgalom biztonság biztosításához szükséges provizórikus létesítmények kiviteli tervezése, a provizórikus létesítmények kiviteli terveinek az engedélyeztetése és a provizórikus létesítmények kivitelezése.
A vállalkozó által elkészítendő terveket a hatályos TSI alapján kell elkészíteni. Az EU átjárhatósági előírásoknak történő megfelelés (Commission Regulation (EU) 1299/2014 of 18 November 2014) tanúsítása külön szerződéskeretében történik meg, viszont a tanúsító szervezet módosító javaslatait a terveken át kell vezetni azok üzemeltetői jóváhagyása előtt.
A Fonyód–Kaposvár vonalszakasz elővárosi célú felújítása:
— új LM alj beépítése földmunkás technológia során: 880 db,
— szórványos aljcsere használt LM/LX-re: 5 000 db,
— fabetét csere műanyagbetétre: 55 820 db alj,
— sínvéglevágás: 8 428 db,
— használt 24–120 mh síncsere: 36 000 sm,
— sínhegesztés ET: 4 514 db,
— sínhegesztés AT (kitérő, záró): 149 db,
— rostálás: 49 424 vm,
— felsőágyazat készítése: 52 446 m³,
— SZK1 kiegészítő réteg beépítése: 3 312 m³,
— használt B54-XI kitérő beépítése: 12 csop,
— folyóvágány építése: 733 vm,
— „L” peronszegély építés: 4 007 m,
— peronburkolat építése kiselemes burkolattal: 6 009 m²,
— útátjáró burkolat építés (beton elemes): 70 mező,
— útátjáró burkolat építés (strail): 32 mező,
— útátjáró burkolat építés (pedestrail): 34 mező,
— kerethíd építése: 12 db,
— boltozat komplex rehabilitációja: 1 db,
— teknőhíd szigetelés felújítás: 1 db.
4 helyszínen P+R parkoló és B+R tároló építése:
— esőbeálló építése megállóhelyen: 6 db,
— zajvédőfal építése 971 m hosszban,
— biztosítóberendezés átalakítása 3 állomáson,
— a használt sín, vasbeton alj, kitérő, útátjáró elem a Szántód-Kőröshegy – Balatonszentgyörgy vonalszakaszról kerül elbontásra.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234100 Vasútépítés, 45234116 Pályaépítés, 45213321 Vasútállomás építése, 45234115 Vasúti jelzések szerelése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 45231400 Erősáramú vezeték építése, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 72 388 303 968 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
V030.13
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 211-382077 30.10.2015

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 230-417339 27.11.2015

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 232-421046 2.12.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.)–Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód–Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
23.3.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Déli Part 2016 Konzorcium
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 55 500 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 72 388 303 968 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: IKOP program része.
VI.2)További információk:
1. A nyertes konzorcium Kkv. törvény szerinti minősítése:
— Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) nem tartozik a Kkv. törvény hatálya alá,
— R-KORD Építőipari Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221.) középvállalkozásnak minősül,
— V-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) nem tartozik a kkv. törvény hatálya alá.
2. Ajánlattevő neve:
2.1. Déli Part 2016 Konzorcium:
— Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.),
— R-Kord Építőipari Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221.),
— V-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.);
2.2. ST-DB2 Konzorcium:
— Strabag Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark D épület),
— TRSZ Kft. (2730 Albertirsa, Szent István út 37.);
2.3. SDD Konzorcium:
— Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2 hrsz.),
— Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.),
— Pannon-Doprastav Kft. (9025 Győr, Kálvária utca 1–3., 2. em.).
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a alapján.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
25.4.2016