We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 150248-2022

22/03/2022    S57

Slovakia-Ružomberok: Refuse and waste related services

2022/S 057-150248

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 036-093110)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Ružomberok
National registration number: 00315737
Postal address: Nám. A. Hlinku 1
Town: Ružomberok
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 03401
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.ruzomberok.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4991

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Ružomberok

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, zneškodnenia odpadov a prevádzkovanie zberných dvorov pre Mesto Ružomberok. Služby je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o odpadoch) a súvisiacich právnych predpisov a to vrátane opcie.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 036-093110

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 21/03/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 21/04/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 21/03/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 21/04/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: