TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 150421-2019

02/04/2019    S65

Hungary-Debrecen: Construction work for water and sewage pipelines

2019/S 065-150421

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_70582176
Postal address: Piac utca 20.
Town: Debrecen
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4024
Country: Hungary
Contact person: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Telephone: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internet address(es):
Main address: http://www.debrecen.hu
Address of the buyer profile: http://www.debrecen.hu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

Reference number: EKR000020022019
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 22 299 943 763.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45247110 Canal construction
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.

A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

II.2.4)Description of the procurement:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése (földmunkák) és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése az alábbiak szerint:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 554 921 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel (talajjavító réteg, védőréteg), 1 962 078 m2 talajstabilizáció (talajstabilizációs réteg), 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése.

1. ütem:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése csőátereszekkel, 879 797 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2 talajstabilizáció, 1 309 608 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése és kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

2. ütem:

24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés, kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/ / Weighting: 5
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1–3. szempont: pontozás, 4. szempont esetén: egyenes arányosítás 5. ár szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.

A II.1.5) és II.2.6) pont csak a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 010-017868
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_96419052
Postal address: Bojtár utca 53.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1037
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telephone: +36 12792727
Fax: +36 17002054
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 22 299 943 763.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Humuszleszedés,nagytömegű földmunkák(bevágás-töltésépítés),SZK1 és SZK2 rétegek készítése,talajstabilizáció készítése,drén rendszer fektetése,nyílt csapadékvíz elvezető rendszer építése,zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése,csőáteresz építése,tervezés,minősítés,geodézia,monitoring kutak készítése

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

További ajánlattevők:

A-Híd Építő Zrt. 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. (24857538-2-44)

1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / 5

4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/:36

5. Ajánlati ár (nettó HUF):24 599 931 110-

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. (10683833-2-41)

1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / 5

4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/: 36

5. Ajánlati ár (nettó HUF): 23 898 979 888 HUF

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (11426628-4-03)

1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / 5

4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/: 36

5. Ajánlati ár (nettó HUF): 23 228 743 284 HUF

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/03/2019