We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 150789-2022

23/03/2022    S58

Finland-Jyväskylä: Construction work

2022/S 058-150789

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mustankorkea Oy
National registration number: 1108572-4
Postal address: Kivääritehtaankatu 6 C
Town: Jyväskylä
NUTS code: FI193 Keski-Suomi
Postal code: 40100
Country: Finland
Contact person: Jorma Palmu
E-mail: jorma.palmu@mustankorkea.fi
Telephone: +358 504416914
Internet address(es):
Main address: http://www.mustankorkea.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/mustankorkea?id=391693&tpk=f19bf0f0-b98e-4039-9f39-055132deed80
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/mustankorkea?id=391693&tpk=f19bf0f0-b98e-4039-9f39-055132deed80
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kuntien omistama jäteyhtiö
I.5)Main activity
Other activity: Jätehuolto

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mustankorkea Oy:n kaasunkeräysjärjestelmän rakennustyöt

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Urakka käsittää urakkaohjelman (Liite 1) ja työselosteen (Liite 2) mukaisesti kaasunkeräysjärjestelmän rakentamisen Mustankorkean jätekeskuksen loppusijoitusalueelle siirtoputkistoineen täysin valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90720000 Environmental protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI193 Keski-Suomi
Main site or place of performance:

Mustankorkea Oy, Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

II.2.4)Description of the procurement:

Urakka käsittää suunnitelmien mukaisesti kaasunkeräysjärjestelmän rakentamisen siirtoputkistoineen täysin valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon.

Rakennustöiden tulee valmistua vuoden 2022 aikana. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

Kaasunkeräysputkisto koostuu pystysuorista kaasukaivoista (7 kpl) sekä kaasuputkista (7 kpl), joilla kaasu imetään jokaisesta pystykaivosta omalla imuputkella pumppaamolle. Kaasuputket liitetään nykyiseen kaasulinjaan säätöaseman vieressä olevaan vedenerotuskaivoon.

Tarjoajan on tutustuttava paikanpäällä urakkaan viikolla 14, 4.4.2022-8.4.2022. Tutustumiskäynnistä on sovittava etukäteen

sähköpostilla.

Yhteystiedot:

Jorma Palmu, sähköposti: jorma.palmu@mustankorkea.fi

Suunnitteluasiakirjat ovat tarjouspyynnön liitteissä (Liitteet 1-6).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/05/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen tarjouksen jättämistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin.

Tarjoaja noudattaa työehtosopimusta tai muita keskeisiä työehtoja, mikäli tarjoajalla on työsuhteista henkilöstöä.

Tarjoajalla pitää olla RALA ry:n myöntämä voimassaoleva pätevyystodistus tai urakoitsijan on todennettava todistukset työnantajan asemastaan ja elinkeinotoiminnastaan aiheutuvien yhteiskunnallisten velvollisuuksien täyttämisestä. Todistuksien tarkastus ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Viitataan ESPD -lomakkeeseen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Verot, sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset maksut on suoritettu tai maksusuunnitelma maksujen suorittamisesta on tehty maksujen saajan kanssa.

Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen tulee olla

voimassa 3 kuukautta yli sovitun rakennusajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes tilaajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty tilaajalle.

Hyväksytyn vastaanoton jälkeen rakennusaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi.

Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja sen on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään Suomessa toimiluvan omaavan pankin antama, rakennuttajan hyväksymä tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus.

Tarjoajalla on häiriöttömät luottotiedot.

Viitataan ESPD-lomakkeeseen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Urakoitsijalla tulee olla ammatillinen pätevyys kaasunkeräysjärjestelmän rakentamiseen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet ja Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat InfraRYL 2006.

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje.

Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa.

Tämän työselostuksen lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita ja määräyksiä:

Ympäristöviranomaisen asettamat lupaehdot ja määräykset

Työsuojeluviranomaisten määräykset

Maakaasukäsikirja 2014, Suomen Kaasuyhdistys

RIL 77 - 2013, Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet SFS 7033

RIL 263 - 2014, Rakennuskaivanto-ohje

RIL 121 - 2004, Pohjarakennusohjeet

RIL 261 - 2013, Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet

Rakennustyön järjestysohjeet selityksineen

VTT: 1105 "Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka, osa 2, Kunnallistekniikka ja maa- ja vesirakentaminen

Vaara vaanii kaivannossa -opas

Materiaalitoimittajien antamat materiaalia, varastointia ja asennustöitä koskevat ohjeet sekä määräykset

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Urakassa noudatetaan alla mainitussa pätevyysjärjestyksessä seuraavia asiakirjoja:

a) urakkasopimus liitteineen

b) mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja

c) urakoitsijan urakkatarjous

d) tarjouspyyntö liitteineen

e) rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 Yleiset sopimusehdot

Urakassa tulee noudattaa tätä urakkaa varten laadittujen asiakirjojen lisäksi kaikkia Suomessa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisiä työohjeita, -

selostuksia ja standardeja. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin että työ, joka ilmenee jossakin niistä, sisältyy urakkaan. Tarjoajan tulee

sitoutua noudattamaan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998 Yleiset sopimusehdot), mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä.

Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta niiltä osin kuin se koskee tätä urakkaa.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 13:00
Place:

Mustankorkea Oy:n jätekeskus, Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022