Supplies - 15079-2022

12/01/2022    S8

Belgium-Aalst: Hospital beds

2022/S 008-015079

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: A.S.Z. Autonome Verzorgingsinstelling
National registration number: 0729.523.736
Postal address: Merestraat 80
Town: Aalst
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Postal code: 9300
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Chantal Huys
E-mail: chantal.huys@asz.be
Telephone: +32 53766823
Fax: +32 53766809
Internet address(es):
Main address: http://www.asz.be/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/219/J3/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden

Reference number: EC2021/041/219 "RO ziekenhuisbedden"
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Main site or place of performance:

A.V. A.S.Z Campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren, Merestraat 80 te 9300 Aalst

II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een document uitgaande van een erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van de Z scoren (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval van private onderneming:

0,717 x werkkapitaal / totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten / totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en intrest / totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen / boekwaarde van de schulden +

0,998 omzet / totale bezittingen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van referenties in vergelijkbare projecten qua financiële omvang en complexiteit, liefst in Belgische of Europese ziekenhuizen. Hierbij moet verplicht een contactpersoon + coördinaten van deze referenties opgegeven. Op basis van de contactname en ervaring kan de aanbestedende overheid beslissen een indiener te weerhouden al dan niet ifv het vertrouwen dat hierdoor blijkt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Er dienen minimaal 2 referenties gegeven te worden van een organisatie van de omvang van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid zal deze referenties mogen navragen. Indien deze negatief blijken mogen bijkomende eisen enkel aan deze indiener worden opgelegd

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/02/2022
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/01/2022