Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 151547-2022

23/03/2022    S58

Lithuania-Kaunas: Instruments for checking physical characteristics

2022/S 058-151547

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Kauno technologijos universitetas
National registration number: 111950581
Postal address: K. Donelaičio g. 73
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 44249
Country: Lithuania
Contact person: Aušra Pagodinienė
E-mail: ausra.pagodiniene@ktu.lt
Telephone: +370 37300686
Fax: +370 37321334
Internet address(es):
Main address: https://ktu.edu
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6709
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=622467
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=622467&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Įvairi laboratorinė įranga nekontaktinei žmogaus sveikatos stebėsenai

Reference number: 587676
II.1.2)Main CPV code
38400000 Instruments for checking physical characteristics
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Laboratorinė įranga nekontaktinei žmogaus sveikatos stebėsenai

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Speciali kompiuterinė įranga

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Studentų g. 63A (M-Lab laboratorijų centras), Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Speciali kompiuterinė įranga (3 komplektai). Įranga turi būti pristatyta per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002)

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nekontaktinės stebėsenos įranga

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38400000 Instruments for checking physical characteristics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Studentų g. 63A (M-Lab laboratorijų centras), Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Nekontaktinės stebėsenos įranga (2 komplektai). Įranga turi būti pristatyta per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002).

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Realaus laiko apdorojimą palaikanti vaizdo kamera su priedais ir programine įranga

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Studentų g. 63A (M-Lab laboratorijų centras), Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Realaus laiko apdorojimą palaikanti vaizdo kamera su priedais ir programine įranga (2 komplektai). Įranga turi būti pristatyta per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002).

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Elektroencefalografijos signalų skaitytuvas ir 3D vaizdo kamera

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38400000 Instruments for checking physical characteristics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Studentų g. 63A (M-Lab laboratorijų centras), Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Elektroencefalografijos signalų skaitytuvas ir 3D vaizdo kamera (1 komplektas). Įranga turi būti pristatyta per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002).

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Holografinis kompiuteris ir hiperspektrinė kamera

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38400000 Instruments for checking physical characteristics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Studentų g. 63A (M-Lab laboratorijų centras), Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Holografinis kompiuteris ir hiperspektrinė kamera (1 komplektas) . Įranga turi būti pristatyta per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7,kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3 p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Civiliniame Kodekse numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – netesybomis ir delspinigiais. Pardavėjas, pažeidęs Prekių pateikimo terminą, moka Pirkėjui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną nuo laiku nepateiktų Prekių vertės su PVM. Pardavėjui uždelsus pristatyti Prekes ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ar atsisakius pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę pareikalauti Pardavėjo sumokėti 10 % nepristatytų Prekių kainos su PVM kompensaciją, bei atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, kurių nepadengia ši kompensacija. Pirkėjas apmoka PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kokybiškų bei faktiškai pristatytų pilnos komplektacijos Prekių bei dokumentų perdavimo, Akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 10:45
Place:

KTU Teisės ir pirkimų skyrius, K. Donelaičio g. 73-325, Kaunas

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai vokų atplėšimo procedūroje nedalyvauja

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A.Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022