TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 151660-2022

23/03/2022    S58

Romania-Râmnicu Vâlcea: Autoclaves

2022/S 058-151660

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL VALCEA
National registration number: 2540929
Postal address: Strada: Praporgescu, general, nr. 1, Sector: -, Judet: Valcea
Town: Ramnicu Valcea
NUTS code: RO415 Vâlcea
Postal code: 240595
Country: Romania
Contact person: Gabriel Tufeanu
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 0250732901/173
Fax: +40 0250735617
Internet address(es):
Main address: www.cjvalcea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziţia publică de autoclav în cadrul proiectului ”Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Reference number: 2540929_2021_PAAPD1320873
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Produsele solicitate sunt următoare: Autoclav 1 Buc.

Notă: 1. Echipamentele medicale vor fi noi; Nu se acceptă second hand sau refurbished.

2. Data de livrare specificată în tabel, respectiv maxim 30 zile, înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul / echipamentul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de autoritatea contractantă (prin procese-verbale de recepție și punere în funcțiune).

3. Durata de livrare de maxim 30 de zile include și perioada de acceptare a autorității contractante, respectiv realizarea recepțiilor cantitativă, calitativă, punere în funcțiune și recepția serviciilor de instruire.

4. Având în vedere că durata de livrare este factor de evaluare, durata asumată și declarată de ofertanți prin propunerea tehnică va fi respectată.

5. Să existe posibilitatea achiziționării de pe piață a pieselor de schimb și a consumabilelor originale, necesare funcționării echipamentului medical pe întreaga durată de viață a acestuia.

6. Ofertanții vor include în oferta de preț valoarea consumabilelor care vor fi asigurate pentru efectuarea testelor/ probelor la punerea în funcțiune a echipamentelor și la instruirea personalului, acolo unde este cazul.

Produsul trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin perioada solicitată, respectiv minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune a echipamentului.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.1) din fișa de date, respectiv 21 zile.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 21 359.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
Main site or place of performance:

Spitalul de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu” Mihăești din comuna Mihăești, Strada Nuferilor nr. 7, județul Vâlcea

II.2.4)Description of the procurement:

Autoclav 1 Buc.

Termenul de livrare și punere în funcțiune este maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

Durata de maxim 30 de zile include și perioada de acceptare a autorității contractante, respectiv realizarea recepției cantitative, recepției calitative, punere în funcțiune și recepției serviciilor de instruire.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este recepționat de Autoritatea contractantă (recepție cantitativă, calitativă, punere în funcțiune și instruire personal).

Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă. Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Lista cu personalul de specialitate din cadrul spitalului care va fi instruit se va pune la dispoziția contractantului înainte de punerea în funcțiune a echipamentului.

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului anual - în perioada de garanție. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt, cel puțin: calibrare, upgrade soft, diagnoză, precum și orice alte operații prevăzute de producător in documentația tehnică a produsului.

Operatorii economici pot solicita vizitarea locațiilor de amplasare a echipamentelor din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu din comuna Mihăești, Strada Nuferilor nr. 7, județul Vâlcea, încă din faza de elaborare a ofertelor. Se va stabili o dată de vizitare a amplasamentului împreună cu Autoritatea contractantă.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata de livrare / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Derularea contractului se va realiza în cadrul Contractului de finanțare nr. 424 din 04.12.2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM, care are ca obiectiv implementarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu” Mihăești de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 001-000282
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 5081 / 649
Title:

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AUTOCLAV în cadrul proiectului ”Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dyomedica CND
National registration number: ro 22112765
Postal address: Strada Bld Bucuresti, Nr. 264
Town: Ploiesti
NUTS code: RO316 Prahova
Country: Romania
E-mail: office@dyomedicacnd.ro
Telephone: +40 344802355
Fax: +40 344802356
Internet address: www.dyomedicacnd.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 21 359.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VÂLCEA
Postal address: Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea
Town: Ramnicu Valcea
Postal code: 240595
Country: Romania
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 0250732901
Fax: +40 250735617
Internet address: www.cjvalcea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022