Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 151949-2017

22/04/2017    S79

Magyarország-Budapest: Ipari épületek kivitelezése

2017/S 079-151949

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 043-078012)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pozderka Gábor
E-mail: iroda@pozderka.hu
Telefon: +361 7849913
Fax: +361 7840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45213250 Ipari épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 043-078012

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület engedélyezési és kivitelei tervének elkészítése és az épületek kivitelezése a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező alábbi építési munkák tervezésére és kivitelezésére köteles:

Kiszolgáló épület:

Funkciója: A tesztpálya egyik központi épületeként szolgál, amely magában foglalja az objektum főbejáratát, valamint tartalmazza többek között a publikus rendezvényekhez szükséges termeket és tereket. Itt helyezkednek el a tesztpálya objektum egyes irodái is.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 544 m², plusz 728 m² külső nyitott terasz, a beépített alapterület kb. 1 620 m².

Technikai épület:

Funkciója: A tesztpálya felhasználói számára kínál munkateret, amely a tesztelési tevékenységek során bázisként szolgál, speciális kialakítással. Tartalmaz különböző irodai és műhelyi részeket, különféle kialakításban.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 966 m², a beépített alapterület összesen kb. 2 280 m².

A kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

Helyesen:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület engedélyezési és kivitelei tervének elkészítése és az épületek kivitelezése a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező alábbi építési munkák tervezésére és kivitelezésére köteles:

Kiszolgáló épület:

Funkciója: A tesztpálya egyik központi épületeként szolgál, amely magában foglalja az objektum főbejáratát, valamint tartalmazza többek között a publikus rendezvényekhez szükséges termeket és tereket. Itt helyezkednek el a tesztpálya objektum egyes irodái is.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 907 m², plusz 185 m² külső nyitott terasz, a beépített alapterület kb. 1 528 m².

Technikai épület:

Funkciója: A tesztpálya felhasználói számára kínál munkateret, amely a tesztelési tevékenységek során bázisként szolgál, speciális kialakítással. Tartalmaz különböző irodai és műhelyi részeket, különféle kialakításban.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 998 m², a beépített alapterület összesen kb. 2 333 m².

A kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
A következő helyett:

Munkanapokban kifejezett időtartam: 250

A szerződés meghosszabbítható: nem

Helyesen:

Munkanapokban kifejezett időtartam: 240

A szerződés meghosszabbítható: nem

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 28/04/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 03/05/2017
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 27/06/2017
Helyesen:
Dátum: 03/07/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 18/04/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 03/05/2017
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

2017. április 21. napján egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek.