Árubeszerzések - 152179-2017

22/04/2017    S79

Magyarország-Budapest: Kép

2017/S 079-152179

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: soltesz.adrienn@me.gov.hu
Telefon: +36 7954664
Fax: +36 17950362

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Miniszterelnök munkaszerve

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Ybl Villában található műtárgyak és berendezési tárgyak tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára.

II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Ybl Villában található műtárgyak és berendezési tárgyak tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 254 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Festmények, szobrok, szőnyegek, bútorok és egyéb tárgyak a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás: a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező, Ybl Villában található műtárgyak és berendezési tárgyak az ajánlattételre felkért Ybl-Villa Rendezvényház Kft. tulajdonában vannak,így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet. A verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti műtárgyak és berendezési tárgyak – nyilatkozat alapján -Ybl-Villa Rendezvényház Kft. kizárólagos tulajdonában vannak, azok kizárólag az Ybl-Villa Rendezvényház Kft.-től vásárolhatóak meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Az Ybl Villában található műtárgyak és berendezési tárgyak tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: YBL-Villa Rendezvényház Kft.
Postai cím: Andrássy út 112.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 280 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 254 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: Ybl-Villa Rendezvényház Kft.

Székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 112.

Adószáma: 10826025-2-42.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2017