Árubeszerzések - 152336-2017

22/04/2017    S79

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)

2017/S 079-152336

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK15557
Postai cím: Budafoki út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klucsnik Péter
E-mail: gazdasag@bah.b-m.hu
Telefon: +36 14639271
Fax: +36 14639275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bevandorlas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bevandorlas.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: idegenrendészet, menekültügy, állampolgárság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbusz bérlése a menekültügyi eljárásokhoz kapcsolódó szállítási feladatok ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbusz bérlése a menekültügyi eljárásokhoz kapcsolódó szállítási feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Kiindulási helyszínek lehetnek elsősorban, de nem kizárólagosan:

Röszke tranzitzóna.

Tompa tranzitzóna.

Szeged, Londoni krt. 15. (vagy a későbbiekben Boros József utca 5.).

Kiskunhalas, Szegedi út 75.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a menekültügyi eljárásokhoz kapcsolódóan a menedékjogot kérelmezőket befogadó állomásra, illetve más befogadó intézménybe szállítja hivatali dolgozói, vagy rendőrségi kísérettel. A kísérők kiindulási helyszínre történő visszaszállítását is biztosítani kell.

Feladatok:

19-50 fő szállítására alkalmas autóbuszokkal naponta (hétvégén és munkaszüneti napokon is) igény szerint szállítási feladatok végzése az alábbi helyiségek között.

Kiindulási helyszínek lehetnek elsősorban, de nem kizárólagosan:

Röszke tranzitzóna.

Tompa tranzitzóna.

Szeged, Londoni krt. 15. (vagy a későbbiekben Boros József utca 5.).

Kiskunhalas, Szegedi út 75.

Célállomások lehetnek elsősorban, azonban a migráció függvényében a célállomások száma bővülhet, a helyszínek változhatnak:

Bicske Csabdi út 20. (befogadó állomás).

Vámosszabadi, Szúnyogház u. 3. (befogadó állomás).

Körmend Alkotmány utca 5. (befogadó állomás).

Balassagyarmat, Kossuth u. 43. (közösségi szállás).

Fót, Vörösmarty tér 2. (Gyermekotthon).

A szállítási feladatokat mindig a szállítandó külföldiek száma határozza meg, az nagyban függ a migrációs trendektől, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint meglehetősen ingadozó, előre nem kiszámítható, ezért a Hivatal keret-megállapodást köt a nyertes ajánlattevőkkel, és mindig az aktuális létszám függvényében rendeli meg a szállító járműveket. (várhatóan naponta 4-5 járatot is biztosítani kell)

A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció III. fejezetében található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Részben uniós forrás: MMIA 1.1.10 program A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő, támogató szolgáltatások biztosítása a tranzit zónákban.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 227-413210
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Postai cím: Fuvar utca 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@dakk.hu
Telefon: +36 205694301
Fax: +36 166523502
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét Fuvar utca 1.

Ajánlattevő adószáma:24200338-2-03.

Ajánlattevő neve: Tanás Busz Kft.

Ajánlattevő címe:9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 15.

Ajánlattevő adószáma:12800687-2-08.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2017