Services - 152633-2019

02/04/2019    S65    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Rajoitettu menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2019/S 065-152633

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
0201256-6
Sörnäistenkatu 1
Helsinki
00580
Suomi
Yhteyshenkilö: Anne Suonpää
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://junatie.com
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://junatie.com
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi - Ilmoittautumiskutsukilpailu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71240000
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Junatien suunnittelukilpailulla haetaan ideoita kantakaupungin keskellä sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Tarkoitus on tutkia, kuinka ajojärjestelyjä selkeyttämällä sekä alueen jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä parantamalla saadaan luotua laadukasta kaupunkitilaa alueen katuverkon välityskykyä heikentämättä. Samalla halutaan selvittää Junatien ympäristön täydennysrakentamispotentiaalia.

Kilpailun avulla haetaan uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Osallistujien valintaperusteet on kuvattu hankinta-asiakirjoissa (ks. kohta 1.3.).

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
enimmäismäärä: 5
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta arvotaan mukaan kutsukilpailuun viisi (5) työryhmää, jollei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä suunnitteluryhmiä ole ilmoittautunut vähemmän.

Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna.

Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin kaikille hankintailmoituksen kelpoisuusehdot täyttäville työryhmille. Työryhmässä tulee olla jäseninä ainakin liikennesuunnittelija, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Ryhmien toivotaan käyttävän hyväkseen myös maankäytön, katusuunnittelun ja silta- ja/tai taitorakennesuunnittelun osaajia esitetystä ratkaisusta riippuen.

Kilpailun osallistujat valitaan kahdella tavalla:

1) Kolme (3) kilpailijaa arvotaan sekä vähimmäisvaatimukset täyttävien, että ylemmän vaatimustason täyttävien työryhmien joukosta.

2) Lisäksi arvotaan kaksi (2) kilpailijaa kaikkien vähimmäisvaatimukset täyttävien työryhmien joukosta. Tässä kohdassa valituksi voi tulla kilpailijaehdokas, joka ei täytä ylemmän vaatimustason edellytyksiä, tai kilpailijaehdokas, joka ei tullut valituksi aiemman kohdan mukaisessa arvonnassa.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/05/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 20/05/2019
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja kilpailuohjelman mukaiset asiakirjat ohjelman mukaisesti tehneelle ja jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan 30 000 EUR (alv 0 %) Suomen Arkkitehtiliiton kautta.

IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: kyllä
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Helsinki
Radanrakentajantie 5
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/03/2019