Építési beruházás - 153579-2021

29/03/2021    S61

Magyarország-Budapest: Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül

2021/S 061-153579

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 309621665
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Zene Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44117575
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 309621665
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zenehaza.com
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Magyar Zene Háza állandó kiállítás kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001055072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kiállítás kivitelezési munkáit még a használatbavételi engedéllyel nem rendelkező házban kell végezni, a generálkivitelezési munkákkal párhuzamosan. A Magyar Zene Háza állandó kiállítása az épület –2 pinceszintjén valósul meg, mintegy 1000 m2-en. A kiállítótér határoló szerkezetei vasbeton szerkezetek, ezekre épül a kiállítás. A kiállítás szerkezetének főbb elemei: álpadló, válaszfalak, függesztett elemek. Az építőmesteri és szakipari munkákon túl egyedi installációk gyártása, audiovizuális technika kialakítása, speciális hangrendszer megvalósítása, film- és videótartalmak gyártása, valamint további szakági munkák (épületautomatika, biztonságtechnika, erősáram, tűzjelző, világítástechnika, vízellátás-csatornázás, szellőzés-légtechnika, sprinkler) tartoznak a kivitelezés feladataihoz.

A kiállítótér adottságai:

Elhelyezkedés az épületben: –2. szint

Alapterület (kiállítótér): 1002,86 m2

Alapterület (hangszersimogató): 126,37 m2

Padlószint pozíciója: –8,40m (földszinti padlószinthez képest)

Hasznos belmagasságok: 7,20m, ill. 5,90m (130cm-es leugrás)

Álpadló bruttó mérete: 70cm álmennyezet br. mérete: 35, ill. 165cm

Szerkezeti belmagasság: 70+720+35=825cm

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 110 661 533.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Zene Háza 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3–5.; Budapest Városliget hrsz. 29732/11.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kiállítás kivitelezési munkáit még a használatbavételi engedéllyel nem rendelkező házban kell végezni, a generálkivitelezési munkákkal párhuzamosan.

A Magyar Zene Háza állandó kiállítása az épület –2 pinceszintjén valósul meg, mintegy 1000 m2-en. A kiállítótér határoló szerkezetei vasbeton szerkezetek, ezekre épül a kiállítás. A kiállítás szerkezetének főbb elemei: álpadló, válaszfalak, függesztett elemek. Az építőmesteri és szakipari munkákon túl egyedi installációk gyártása, audiovizuális technika kialakítása, speciális hangrendszer megvalósítása, film- és videótartalmak gyártása, valamint további szakági munkák (épületautomatika, biztonságtechnika, erősáram, tűzjelző, világítástechnika, vízellátás-csatornázás, szellőzés-légtechnika, sprinkler) tartoznak a kivitelezés feladataihoz.

A kiállítótér adottságai: elhelyezkedés az épületben:

— 2. szint alapterület (kiállítótér): 1002,86 m2

Alapterület (hangszersimogató): 126,37 m2

Padlószint pozíciója: –8,40m (földszinti padlószinthez képest)

Hasznos belmagasságok: 7,20m, ill. 5,90m (130cm-es leugrás)

Álpadló bruttó mérete: 70cm álmennyezet br. mérete: 35, ill. 165cm szerkezeti

Belmagasság: 70+720+35=825cm

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz:

— a használatbavételi engedélyhez szükséges kivitelezési munkákat be kell fejezni és adatot kell szolgáltatni, arra vonatkozó megvalósulási tervet át kell adni 2021. szeptember 10.-ig

— ezen kívüli munkák befejezési határideje a szerződéskötéstől számított 11 hónap

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Zene Háza kiállításához szükséges tervek az épület kiviteli terveivel összhangban kell, hogy elkészüljenek. A kiviteli tervekkel összehangolt kiállítási tervek elkészültek. Az épület kivitelezésének véghatárideje 2021. december, ezen időpontig a kiállítás kivitelezésének is el kell készülnie. Ennek érdekében gyorsított tárgyalásos eljárás lefolytatása szükséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 222-542135
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Magyar Zene Háza állandó kiállítás kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 110 661 533.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10759358-2-44

A ajánlattevők 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szeirinti adatai:

I.

Név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.

Adószám: 10759358-2-44

II.

Név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13.

Adószám: 11121426-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/03/2021