Építési beruházás - 153714-2017

25/04/2017    S80

Magyarország-Budapest: Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek

2017/S 080-153714

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK23817
Postai cím: Úri utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemerey Gabriella
E-mail: titkarsag@padabudapest.hu
Telefon: +36 17930640
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.padabudapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található, 14357. helyrajzi számon, 16025. műemléki törzsszámon nyilvántartott villaépület művészeti galéria és étterem létesítmény kialakítását szolgáló teljes k.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található, 14357. helyrajzi számon, 16025. műemléki törzsszámon nyilvántartott villaépület művészeti galéria és étterem létesítmény kialakítását szolgáló teljes körű befejező kivitelezési munkálatainak II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 494 160 125.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Budapest I. Csónak u. 1., 14357. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az elvégzendő kivitelezési munkák főbb munkanemei a következők:

— helyszíni beton- és vasbeton munkák,

— vakolás és rabicolás,

— szárazépítés,

— aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése,

— fa- és műanyag szerkezet elhelyezése,

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése,

— üvegezés,

— felületképzés,

— szigetelés,

— mobíliák elhelyezése,

— felvonó beépítése,

— épületgépészeti berendezések és szerelvények szerelése,

— beépített szállító- és emelő-berendezések szerelése,

— erős- és gyengeáramú munkák,

— víz-csatorna, fűtés-hűtés és légtechnikai munkák,

— belsőépítészeti munkák,

— színpadtechnikai rendszer kiépítése.

Az elvégzendő tervezési munkák főbb munkanemei a következők:

— kiviteli tervdokumentáció befejezése, egységes szerkezetben történő kidolgozása,

— a tűzjelző hálózat,

— a strukturált hálózat,

— az audio-vizuális rendszerek,

— az IT rendszerek,

— a biztonságtechnikai rendszerek,

— a konyhatechnológiai munkák,

— az épületautomatikai rendszerek,

— hő- és füstelvezető rendszerek,

— tervezői művezetés.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan új funkciója szerinti üzemeltetéshez, használatbavételhez szükséges engedélyek megszerzését célzó hatósági eljárásokban a személyes részvétel a Megrendelő mellett.

Az elvégzendő feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki dokumentáció tartalmazzák.

Ingatlan címe Helyrajzi szám Területe Projekt elemek.

Csónak utca 1. 14357 2 444 m² Villa és TAAA terasz.

Az épület alapadatai.

Épület nevesített funkciója: galéria kiállítótér, étterem.

Beépítettség térszín felett: 654 m² (26,75 %).

Beépítettség térszín alatt: 1 475 m² (60,37 %).

Nettó szintterület:

· -2 szint: 283 m² + 76 m² hűtőgépház,

· -1 szint: 440 m² + 22 m² hűtőgépház,

· 0 szint (Csónak u.): 1 019 m² + 81 m² külső kerengő,

· +1 szint (Király lépcső): 467 m² + 635 m² terasz, zöldtető,

· +2 szint: 287 m² + 42 m² erkély,

· +3 szint (Hunyadi J. út): 287 m² + 12 m² erkély,

· tetőtér: 142 m²,

· összesen: 2 925 m² + 868 m² külső tér.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kiemelt kockázatok kezelésének terve / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Organizációs terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Megvalósítási ütemterv / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 253-465550
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 494 160 125.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Alvállalkozó bevonása: tervezési munkák részmunkák, „É” jogosultságú építész tervező feladatai, „G” jogosultságú épületgépész tervező feladatai, „V” jogosultságú épületvillamossági tervező feladatai; bontási munkák részmunkák, vasbeton szerkezetépítési munkák, acélszerkezeti munkák, építőmesteri részmunkák, kőműves részmunkák, szakipari részmunkák, hideg padló és falburkolatok részmunkái, meleg padlóburkolatok részmunkák;szigetelési munkák, belsőépítészeti munkák, ács szerkezeti és állványozási munkák, homlokzati nyílászárók, belső nyílászárók, lakatos munkák, asztalos munkák, bádogozási munkák, felületképzési munkák: festés, mázolás, tapétázás részmunkái, liftek szerelése, beüzemelése, tetőfedési munkák részmunkák, szerelőipari részmunkák, szellőző és légkondicionáló szerelési részmunkák, vízvezeték- és központi fűtés szerelési részmunkák, erősáramú villanyszerelési részmunkák, gyengeáramú villamos részmunkák, épületfelügyeleti rendszer részmunkák, információs rendszer, gázkészülékek, kazánok üzembe helyezése, építési hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, restaurátori munkák, régészeti munkák, színpadtechnikai munkák, kertészeti munkák részmunkák, őrzés-védelem biztosítása, építési munkagépek kezelése.

Nyertes ajánlattevő: Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.). Adószám: 10759358-2-44

Ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg Millenium köz 1.). Adószám: 10738885-2-20.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/04/2017