Supplies - 153754-2018

10/04/2018    S69    - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure 

Hungary-Paks: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

2018/S 069-153754

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf .: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Szél István csoportvezető
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233

Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu
Additional information can be obtained from another address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Sárközi Fruzsina – logisztikai szakértő
Telephone: +36 75508592
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233

Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Szél István – csoportvezető
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233

Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

HEK-3 generátor megszakító alkatrészek beszerzése

II.1.2)Main CPV code
31000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

HEK-3 generátor megszakító alkatrészek beszerzése.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
31212000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU233
Main site or place of performance:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17).

II.2.4)Description of the procurement:

1. A szállítandó SF6 oltóközegű középfeszültségű megszakító alkatrészek:

Megszakító típusa: ABB HEK-3.

Névleges áram: 11 kA.

Névleges feszültség: 24 kV.

Össztömeg: 2200 kg.

SF6 gáz üzemi nyomás: 620 kPa.

Hajtás sűrített levegő üzemi nyomás: 0,96 MPa.

Működtető feszültség: 220 V DC.

Névleges frekvencia: 50 Hz.

Megszakító képesség: 100 kA.

Termikus határáram: 100 kA.

Dinamikus határáram: 300 kA.

Termikus időhatár: 1 sec.

Tétel Megnevezés Kód Rajzszám Mennyiség (db).

1. Komplett ívoltó kamra szakaszoló nélkül HASB440220M0101 10002 2

2. Ház szakaszoló nélkül (belső részek nélkül) HATM001189M0021 12001 1

3. Csatlakozó cső HATM408081P0001 12029 3

4. Ház szakaszolóval (belső részek nélkül) HATM001189V0023_01 12000 2

5. Pneumatikus hajtás HATM302871M0002 10760 1

6. Motor váltakozó áramú földelő kapcsolóhoz HATM303065K0003 M81/82 1

7. Szakaszoló aljzat (kivéve szakaszoló rúd) HATM001033M0001 kép szerint 3

8. Komplett hajtás 1HC0074464M0002 10692 1

9. Szakaszoló ház HATM00942M0002 kép szerint 3

10. Kondenzátor HATM304115R0005 12595 3

11. Sűrűségmérő HAGG100550M001 10110 1

12. 25m tömítés HIME450517P0010 10727 1

13. Segédrelé NF22E 100-250V AC+DC 1SBH137001R1322 k2/k3 3

14. Relé MG22EG 220V DC HASV400599P0023 k2/k3 1

15. Tekercs 340 Ohm 220V DC HAGT442791P0024 10540 1

16. Nyomásmérő MPA ABS HATM304094R0001 10716 1

17. SF6 nyomásmérő HATM304080R0051 10731 1

2. Átvétel

Gyártóművi átvétel a gyártó telephelyén.

3. Dokumentációk

A szállítással egyidejűleg átadásra kerülnek az alábbi dokumentációk:

— alkatrészek típusának pontos megnevezése, műszaki paraméterei,

— minőségtanúsítvány,

— gyári szám (amely alkatrész rendelkezik),

— darabvizsgálati jegyzőkönyvek (amely alkatrész rendelkezik),

— gyártói megfelelőségi bizonylat.

A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: HEK-3 generátor megszakító alkatrészeire vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 12 hónap – maximum 60 hónap) / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
Maximum number: 99
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell beírni értéket az adott pontba.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

— A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: formanyomtatvány, ESPD) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani,

— Az ESPD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot,

— Ha (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében az ESPD-ben. [Kbt. 67. § (3) bekezdése],

— Azon alvállalkozó vonatkozásában, amely nem vesz részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése].

Kizáró okok utólagos igazolása:

— A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a Rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a Rendelet 6. §-ára,

— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a Rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a Rendelet 6. §-ára.

A Rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a Rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a Rendelet 1-16.§-ára.

A Rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Rendelet 1. § (1) és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.

Amennyiben a részvételre jelentkező igazolást nyújt be már a részvételi jelentkezéssel együtt, akkor annak az értékelését az ajánlatkérő csak az utólagos igazolási kötelezettség keretében benyújtott dokumentumokkal együtt végzi el.

A Rendelet 19. § (2) bekezdés esetében az SF6 oltóközegű középfeszültségű megszakítók és/vagy középfeszültségű megszakítók alkatrészeinek szállításából származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

A részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.

A Rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

A részvételre jelentkező az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania.

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján a gazdasági szereplőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:

A (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.

Ha az eredménykimutatás a céginformációs szolgálat http://www.e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, ajánlatkérő a 19. § (1) bekezdés b) pont szerint jár el.

Amennyiben a Rendelet 19. § (3) bekezdés szerinti eset áll fenn, és az ajánlatkérő a részvételi szakasz során kiegészítő tájékoztatásban megadta az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett elfogadott alkalmasság igazolási módját, akkor a gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő által megadott nyilatkozattal vagy dokumentummal kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A Rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt SF6 oltóközegű középfeszültségű megszakítók és/vagy középfeszültségű megszakítók alkatrészeinek szállításából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 20 000 000 HUF értéket.

Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági feltételeknek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Rendelet 1. § (1) és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

A (közös) részvételre jelentkező az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésre is.

Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD-t is be kell nyújtania.

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:

M.1 A Rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás vagy a gazdasági szereplő nyilatkozata (amennyiben a részvételi szakaszhoz képest változik) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban történt szállításairól.

Ha a szerződést kötő másik fél:

A) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

B) az A) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A referencianyilatkozatnak/igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a szerződés tárgya, a szállítás leírása a közbeszerzési dokumentum I. Fejezet 4.2 pontja szerint

b) a szerződés szerinti szállítás értéke,

c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hó és nap) figyelemmel a Rendelet 21. § (1a) b) pontjára is,

d) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, megjelölve a szervezet fenti A) vagy B) pont szerinti besorolását,

e) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,

M.2 az ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvány másolata, vagy ezzel egyenértékű egyéb irat másolata, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban nem szállított legalább annyi SF6 oltóközegű középfeszültségű megszakítót és/vagy középfeszültségű megszakítóhoz kapcsolódó alkatrészt, amelyeknek nettó értéke elérte legalább az 50 000 000 Ft-ot vagy azzal egyenértékű összeget, továbbá, ha ezeknek a szállításoknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M.2 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

A kötbér típusa és mértéke:

a) Késedelmi kötbér:

Késedelem esetén beleértve a hibás teljesítés esetén a javításra rendelkezésre álló határidő be nem tartásának esetét minden késedelemmel érintett megkezdett naptári nap után a késedelmesen szállított tétel(ek) szerződéses nettó összegének 0,5 %-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.

A késedelmi kötbér a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.

b) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett szállítási tétel(ek) szerződéses nettó összegének 10 %-a,

c) Nem teljesítési kötbér: a nemteljesítéssel érintett szállítási tétel(ek) szerződéses nettó összegének 20 %-a.

Jótállási kötelezettség: A teljesítés időpontjától számított 12 hónap (illetve az ajánlatban vállalt időtartam).

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott végszámlát az ajánlatkérő a teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szerződéskötési feltétel:

A szerződés tárgya szerinti alkatrészek beszerzése, beépítése és felhasználása nem sértheti a HEK-3 típusú generátor megszakítót és alkatrészeiket eredetileg tervező és gyártó cég, az ABB Asea Brown Boveri Ltd. szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Fentiek igazolására az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés részeként a részvételi jelentkezőtől nyilatkozatot kér. A nyilatkozatban foglaltak be nem tartása a közbeszerzési eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, amely a közbeszerzési szerződés megkötésére képtelenné teszi az ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt.131.§ (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.

Szerződéses feltétel:

A teljesítés ideje alatt a részt vevő gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/05/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 12/06/2018
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A közbeszerzési dokumentum ajánlatkérőtől történő átvétele a (közös) részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.

További információ (faxszám, e-mail-cím) a részvételi felhívás „I.3. Kommunikáció” pont alatt kérhető.

2. Rendelkezések:

a. kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

b. verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.

c. üzleti titok: Kbt. 44. §

d. dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.

e. tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek

f. hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

g. Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek.

h. Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

i. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.

3. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.

4. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőknek a Rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a (közös) részvételre jelentkező nem tesz jognyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlata nem fogja sérteni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben működő HEK-3 típusú generátor megszakító és ezek alkatrészei gyártmányterveinek szellemi tulajdonjogait, valamint a HEK-3 típusú generátor megszakító és alkatrészei gyártása során, és az ezzel összefüggésben létrejött és felhasznált szerzői jogi tárgyú szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni és felhasználói jogokat (lásd Közbeszerzési dokumentum I. Fejezet 11. Dokumentációkkal kapcsolatos kizárólagos jogok).

6. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

Időpontja: 2018.05.14. 14:00 óra.

Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, hrsz.: 8803/17, 357. számú épület, 12. sz. helyiség.

7. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.

8. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont, súlyszám:

1. nettó ajánlati ár Ft-ban (ÁFA nélkül), súlyszám: 95, fordított arányosítás, (1-10 pont)

2. a HEK-3 generátor megszakító alkatrészeire vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 12 hónap – maximum 60 hónap), súlyszám: 5, hasznossági függvény, (1-10 pont)

A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

10. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (1) bekezdésére vonatkozóan.

12. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2018.06.11.

13. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2018.06.12.

14. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018.11.30.

15. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

16. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Czakói-Zakar Bernadett 01002

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2018