Supplies - 15386-2018

13/01/2018    S9    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Finland-Laukaa: District heating

2018/S 009-015386

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Laukaan kunta
0176478-2
Laukaantie 14, PL 6
Laukaa
41341
Finland
Contact person: Birgitta Lampela
Telephone: +358 405719431
E-mail: birgitta.lampela@laukaa.fi
NUTS code: FI193

Internet address(es):

Main address: http://www.laukaa.fi

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/laukaa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/laukaa?id=148316&tpk=332ecce5-e570-48a7-b997-b03771c5aaa8
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lämmöntuotannon kokonaishankinnat, Kuhankoski ja Vihtavuori

Reference number: 13/02.08.00/2018
II.1.2)Main CPV code
09323000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pyydämme tarjoustanne Kuhankosken alueen lämpölaitoksen ja Vihtavuoren alueen lämpölaitoksen uusimisesta sekä alueilla olevien Laukaan kunnan omistamien rakennusten lämmityksestä.

Kohteiden lämmitys muutetaan uusiutuvalla energialla tuotetuksi ja nykyistä lämmityksen tuotantotapaa edullisemmaksi. Uusiutuvaksi polttoaineeksi katsotaan puuperäiset polttoaineet, maatalouden sivutuotteet ja biokaasu, mutta turve ei ole uusiutuva polttoaine (IPCC:n määrittely).

Tarjouksen tulee sisältää kokonaisvastuullinen kiinteistöjen lämmitys. Tarjoaja voi tuottaa lämmön myös omalta alueeltaan muualla ja tuoda putkilinjat kiinteistöille. Tällöin kunta pyrkii osoittamaan sopivan paikan tarpeellisen lämmönjakoverkon tarpeisiin. Lämmön toimittaja voi myös myydä lämpöä alueiden muille mahdollisille asiakkaille sopimuskumppanin niin halutessaan.

Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä.

Kohteiden kokonaishinnan perusteella valitaan yksi (1) lämmön toimittaja.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
09323000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI193
Main site or place of performance:

Kuhankoski, Kantolantie 442, FI-41340 Laukaa

Vihtavuori, Koulutie 2-4, FI-41330 Vihtavuori

II.2.4)Description of the procurement:

Vihtavuoressa arvioitu vuotuinen lämmön kulutus on Laukaan kunnan kiinteistöjen osalta 2 500 MWh/a, jossa on huomioitu arvio uuden koulun kulutuksesta. Uuden koulun lämmityksen mitoitus on laskettu 1 800 kW:n huipputeholle ja 1 400 kW:n lämpökeskukselle. Lämmön toimitus on aloitettava elo-syyskuuhun 2019 mennessä.

Kuhankosken alueen vuotuinen lämmön kulutus on n. 850-900 MWh/a. Alueelle suunnitellaan lisärakentamista, jolloin kulutus tullee olemaan n. 1 100 MWh/a. Lämmön toimitus on aloitettava elo-syyskuuhun 2019 mennessä. Kunta osoittaa lämmöntuotantolaitteen sijoituspaikan. Sijoituspaikan lopullinen soveltuvuus ratkeaa rakennuslupavaiheessa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Yrityksellä ei saa olla valmisteilla olevia tai käynnissä olevia lämmön toimituksiin liittyviä riitoja missään oikeusasteessa tilaajaorganisaation kanssa.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Hankintasopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 Tavarat sopimusehtoja tarjouspyynnössä esitetyin poikkeuksin.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/02/2018
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/05/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/02/2018
Local time: 12:05
Place:

Laukaan kunta, tekniset palvelut Laukaantie 14, FI-41430 Laukaa

Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Hankinnassa noudatetaan 1.1.2017 voimaan astunutta hankintalakia 1397/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018