Services - 1544-2017

04/01/2017    S2

Luxembourg-Luxembourg: Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk

2017/S 002-001544

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: plateau de Kirchberg (bureau T/3186)
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: FreelanceDA@curia.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.curia.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/da/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79530000 Oversættelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter 7 delaftaler (jf. punkt II.2). Der er tale om løbende udbud for alle delaftaler, så nye anmodninger om deltagelse kan indgives på ethvert tidspunkt under gennemførelsen af udbuddet. Rammeaftalerne tildeles pr. delaftale. Rammeaftalerne løber 1 år og forlænges automatisk, i givet fald for 3 yderligere 1-årige perioder. Det maksimale antal rammeaftaler, som kan indgås for hver delaftale, er angivet. Der vil blive udarbejdet en liste over indplaceringen af kontrahenterne på grundlag af tildelingskriterierne. Listen bestemmer, i hvilken rækkefølge kontrahenterne, under hensyntagen til deres produktionskapacitet og eventuelle specialeområder, som udgangspunkt vil blive kontaktet med henblik på tildeling af opgaver. Indplaceringen vil løbende blive taget op til revision, således at den afspejler den faktiske kvalitet af de udførte ydelser. I løbet af kontraktens løbetid kan indplaceringen ændres som følge af indgåelsen af nye rammeaftaler eller opsigelsen af eksisterende rammeaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

EN

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra engelsk til dansk. Der vil højst blive indgået 50 rammeaftaler vedrørende denne delaftale. Der er adgang til løbende at indgive nye anmodninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 50
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den gennemsnitlige pris i 2015 for denne delaftale var 49,47 EUR (samlet pris pr. standardside på 1 500 tegn uden mellemrum på kildesproget inkl. alle omkostninger). Domstolen forbeholder sig ret til at afvise bud, der er uforholdsmæssigt høje.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra fransk til dansk. Der vil højst blive indgået 50 rammeaftaler vedrørende denne delaftale. Der er adgang til løbende at indgive nye anmodninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 50
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den gennemsnitlige pris i 2015 for denne delaftale var 53,72 EUR (samlet pris pr. standardside på 1 500 tegn uden mellemrum på kildesproget inkl. alle omkostninger). Domstolen forbeholder sig ret til at afvise bud, der er uforholdsmæssigt høje.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DE

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra tysk til dansk. Der vil højst blive indgået 50 rammeaftaler vedrørende denne delaftale. Der er adgang til løbende at indgive nye anmodninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 50
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den gennemsnitlige pris i 2015 for denne delaftale var 57,14 EUR (samlet pris pr. standardside på 1 500 tegn uden mellemrum på kildesproget inkl. alle omkostninger). Domstolen forbeholder sig ret til at afvise bud, der er uforholdsmæssigt høje.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

IT

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra italiensk til dansk. Der vil højst blive indgået 50 rammeaftaler vedrørende denne delaftale. Der er adgang til løbende at indgive nye anmodninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 50
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den gennemsnitlige pris i 2015 for denne delaftale var 53,10 EUR (samlet pris pr. standardside på 1 500 tegn uden mellemrum på kildesproget inkl. alle omkostninger). Domstolen forbeholder sig ret til at afvise bud, der er uforholdsmæssigt høje.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

ES

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra spansk til dansk. Der vil højst blive indgået 50 rammeaftaler vedrørende denne delaftale. Der er adgang til løbende at indgive nye anmodninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 50
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den gennemsnitlige pris i 2015 for denne delaftale var 54,81 EUR (samlet pris pr. standardside på 1 500 tegn uden mellemrum på kildesproget inkl. alle omkostninger). Domstolen forbeholder sig ret til at afvise bud, der er uforholdsmæssigt høje.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

NL

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra nederlandsk til dansk. Der vil højst blive indgået 10 rammeaftaler vedrørende denne delaftale. Der er adgang til løbende at indgive nye anmodninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 10
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den gennemsnitlige pris i 2015 for denne delaftale var 69,91 EUR (samlet pris pr. standardside på 1 500 tegn uden mellemrum på kildesproget inkl. alle omkostninger). Domstolen forbeholder sig ret til at afvise bud, der er uforholdsmæssigt høje.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

PL

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra polsk til dansk. Der vil højst blive indgået 50 rammeaftaler vedrørende denne delaftale. Der er adgang til løbende at indgive nye anmodninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 50
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Domstolen forbeholder sig ret til at afvise bud, der er uforholdsmæssigt høje.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Deltagelsen i denne udbudsprocedure er åben, på samme betingelser, for alle fysiske og juridiske personer, der er omfattet af traktaterne om oprettelse af Den Europæiske Union, og for alle fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i et tredjeland, som med Den Europæiske Union har indgået en særlig aftale vedrørende offentlige kontrakter, på de betingelser, der er fastsat i denne aftale. Ansøgerne skal angive den stat, hvori de er hjemmehørende, og fremlægge de nødvendige beviser herfor i henhold til denne stats lovgivning.

Ansøgerne skal derfor underskrive en tro og love-erklæring (der forefindes på den internetadresse, som er angivet i punkt I.3) vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterierne, om, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i artikel 106 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Når ansøgeren ikke er en fysisk person, finder disse udelukkelseskriterier anvendelse på ansøgeren og alle de tjenesteydere, som er beskæftiget af ansøgeren.

Følgende dokumentation skal ligeledes fremlægges:

* Når ansøgeren ikke er en fysisk person:

— angivelse af og dokumentation for etableringssted

— angivelse af og dokumentation for retlig status, f.eks. optagelse i handelsregisteret, optagelse i momsregistret, kopi af stiftelsesdokumenterne for selskabet i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i den stat, hvor ansøgeren er etableret

— identiteten af de personer, der har beføjelse til at repræsentere, træffe beslutninger om eller kontrollere den pågældende ansøger.

* Når ansøgeren er en fysisk person:

— erklæring om uafhængighed i forhold til udførelsen af de pågældende tjenesteydelser

— erklæring om momsregistrering.

Anmodningerne skal udformes således, at der så hurtigt som muligt kan foretages en fuldstændig og nøjagtig vurdering heraf med henblik på at udvælge de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive bud. Ansøgere, som har fremlagt mangelfulde oplysninger ved udfyldelsen af den obligatoriske formular, som er tilgængelig via den internetadresse, der er præciseret ovenfor i punkt I.3), og ved indsendelse af de anførte dokumenter og beviser, kan få afslag på anmodningen om deltagelse.

Antallet af kopier af anmodningen skal svare til antallet af delaftaler, som den vedrører, og de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme ansøgerens formåen i forhold til de pågældende delaftaler, skal vedlægges.

Ansøgere, for hvilke rammeaftalen for samme delaftale er blevet opsagt af Domstolen som følge af manglende kvalitet, kan ligeledes udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren for den pågældende rammeaftale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal besidde den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet for at kunne opfylde aftalen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

De oplysninger, der afgives af juridiske personer, skal være tilstrækkelige til, at Domstolen kan vurdere deres finansielle situation og navnlig beviset for, at de råder over de nødvendige ressourcer og økonomiske midler til at sikre levering af en kontinuerlig og tilfredsstillende ydelse under hele aftalens varighed. Derfor skal ansøgere, der er juridiske personer (er der tale om en fælles anmodning om deltagelse, den samlede kapacitet hos medlemmerne af konsortiet), fremlægge følgende dokumentation:

— kopi af regnskaber eller uddrag af regnskaber for de seneste 3 regnskabsår, herunder kopi af bestyrelsens og revisors beretning vedrørende disse regnskabsår, hvis disse foreligger.

Såfremt ansøgeren af en særlig grund, som den ordregivende myndighed finder berettiget, ikke er i stand til at fremlægge et af de ovennævnte dokumenter, kan ansøgeren godtgøre sin økonomiske og finansielle kapacitet ved ethvert andet dokument, som den ordregivende myndighed finder passende. Den ordregivende myndighed skal under alle omstændigheder underrettes om den særlige grund og begrundelsen herfor i anmodningen om deltagelse. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om ethvert andet dokument, som giver den mulighed for at kontrollere ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I. Specifikke krav for de enkelte delaftaler:

a) engelsk, fransk og tysk:

Enhver ansøger, der er en fysisk person, og enhver fysisk person, som er involveret i udførelsen af de omhandlede tjenesteydelser, skal mindst opfylde følgende faglige krav:

— uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur., eller

— en videregående sproglig uddannelse af minimum 3 års varighed, og

— 2 års erfaring med oversættelse af juridiske tekster, eller

— 4 års erfaring med oversættelse af ikke-juridiske tekster.

b) italiensk, spansk, nederlandsk og polsk:

Enhver ansøger, der er en fysisk person, og enhver fysisk person, som er involveret i udførelsen af de omhandlede tjenesteydelser, skal mindst opfylde følgende faglige krav:

— uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur., eller

— en videregående sproglig uddannelse af minimum 3 års varighed, og

— 1 års erfaring med oversættelse af juridiske tekster, eller

— 2 års erfaring med oversættelse af ikke-juridiske tekster.

II. Fælles betingelser og krav om dokumentation

For alle delaftaler skal følgende krav ligeledes være opfyldt:

— godt kendskab til kildesproget (for hver delaftale), der skal dokumenteres ved fremlæggelse af relevant dokumentation.

Enhver erfaring med oversættelse af juridiske og/eller ikke-juridiske tekster, som er behørigt dokumenteret (f.eks. ved fremlæggelse af en liste over udførte opgaver med tilhørende fakturaer, erklæringer fra modtagerne af ydelser mv.), vil blive taget i betragtning.

Kopier af relevante eksamensbeviser samt et detaljeret curriculum vitae vedlægges ansøgningen.

Der lægges vægt på fuldstændig beherskelse af det danske sprog og dansk juridisk terminologi.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

De udførte ydelser skal være af en sådan kvalitet, at teksten umiddelbart kan anvendes, enten med henblik på offentliggørelse eller på anden vis. Kontraktparten skal derfor sikre:

— overensstemmelse med de konkrete instruktioner, Domstolen har givet

— en korrekt, konsekvent og præcis anvendelse af målsproget

— en konsekvent anvendelse af juridisk sprogbrug og en dækkende juridisk terminologi på målsproget

— en korrekt gengivelse af den juridiske terminologi, som er anvendt i referencedokumenterne (kildesprog og målsprog)

— en konsekvent gengivelse af relevante lovtekster og/eller relevant retspraksis

— anvendelse af de nødvendige juridiske databaser (EU-retlige og nationale)

— overholdelse af Domstolens vademecum (hvor relevant)

— overholdelse af den frist, som er aftalt og specificeret på ordresedlen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 310
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Der kan løbende indgives anmodninger om deltagelse. Offentliggørelsen af en ny udbudsbekendtgørelse forventes at ske senest 42 måneder efter, at de første rammeaftaler er trådt i kraft.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

De underskrevne anmodninger om deltagelse fremsendes til Domstolen pr. e-mail (underskrevet og scannet ansøgningsskema vedhæftes) eller pr. brev (underskrevet ansøgningsskema). Link til en online-lagring af dokumenter accepteres ikke.

De ansøgere, som på grundlag af en vurdering af deres formåen findes bedst egnede, vil blive opfordret til at afgive et bud (minimum 5 ansøgere pr. delaftale under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt antal ansøgere, som opfylder udvælgelseskriterierne). Ved bedømmelsen af ansøgernes egnethed i forhold til udvælgelseskriterierne tages der i første omgang hensyn til ansøgernes uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur.

Da der for alle delaftaler løbende kan indgives anmodninger, vil nye anmodninger, som er modtaget efter fristens udløb, regelmæssigt blive vurderet i kontraktens løbetid, under forudsætning af, at det maksimale antal kontrahenter for delaftalen ikke er opnået. Deltagelsen i udbuddet er gratis og tillægger som følge heraf ikke ansøgeren/den bydende ret til nogen form for økonomisk godtgørelse af de afholdte udgifter.

De udvalgte ansøgere vil af administrative grunde blive opfordret til at afgive bud pr. e-mail affattet på engelsk eller fransk.

De tekster, der skal oversættes, vedrører retsområder, der er omfattet af de sager, som indgives til Domstolen. Teksternes længde såvel som den frist, inden for hvilken teksterne skal oversættes, varierer. Eksempler på de tekster, som skal oversættes, forefindes på Domstolens websted: http://www.curia.europa.eu

Medkontrahenter kan blive bedt om at arbejde med tekster, der forinden er blevet behandlet i et system, der er indrettet til at hjælpe med oversættelsen. De valgte bydende bedes erklære, at de er rede til at sætte sig ind i dette system, hvis det viser sig at være nødvendigt. Er de ikke rede til dette, giver de afkald på deres mulighed, uanset deres placering på listen, for at modtage oversættelsesopgaver, for hvilke kendskab til dette system er påkrævet.

Passager, der tidligere er blevet oversat helt eller delvist, og som leveres til kontrahenten særskilt eller i det dokument, der skal oversættes, vil kunne fratrækkes sideopgørelsen i overensstemmelse med anvisningerne i rammeaftalen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frist på 2 måneder fra offentliggørelsen af retsakten, dennes meddelelse til klageren eller i mangel heraf fra det tidspunkt, hvor klageren fik kendskab til den, i overensstemmelse med artikel 263 i TEUF.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2016