Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 154608-2016

06/05/2016    S88

Magyarország-Fertőd: Épületátalakítási munka

2016/S 088-154608

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Nemzeti azonosító szám: AK20700
Postai cím: Joseph Haydn út 2.
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Brunecker Éva
E-mail: brunecker.eva@eszterhaza.hu
Telefon: +36 204009316
Fax: +36 99537642
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.eszterhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restaurálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező művezetési feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45262700 Épületátalakítási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Esterházy-kincstár és képgyűjtemény az Esterházy-kastély nyugati szárnyába kerül, kibővítve egy nagyívű időszakos kiállítást befogadó térsorral. Ezáltal az Esterházy-kastély olyan új rendeltetéssel gazdagszik, mely korábban sohasem volt itt. Az együttes a hercegi lakosztályt bemutató középrizalit mellett a kor kultúrájának hasonlóan fontos lenyomatát fogja közvetíteni. A kivitelezendő terület a kastély nyugati szárnyának képtár és patkószárny része, kiegészítve a többszintes kastélyszárny északi, fogadótérhez kapcsolódó tereivel.

A feladat építész és szükséges szakági kivitelezési tervek elkészítése, kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint illetve kivitelezés.

Tervezői művezetés.

Tervezési és kivitelezési feladat:

A) Patkószárny;

B) Képtár;

C) Többszintes kastélyszárny.

Tervezési feladat:

C) Többszintes kastélyszárny:

— Földszint – Időszaki kiállítás,

— 1. emelet – Kincstár,

— 2. emelet – Raktárak, személyzeti területek.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 014 918 959.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262700 Épületátalakítási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Esterházy-kincstár és képgyűjtemény az Esterházy-kastély nyugati szárnyába kerül, kibővítve egy nagyívű időszakos kiállítást befogadó térsorral. Ezáltal az Esterházy-kastély olyan új rendeltetéssel gazdagszik, mely korábban sohasem volt itt. Az együttes a hercegi lakosztályt bemutató középrizalit mellett a kor kultúrájának hasonlóan fontos lenyomatát fogja közvetíteni. A kivitelezendő terület a kastély nyugati szárnyának képtár és patkószárny része, kiegészítve a többszintes kastélyszárny északi, fogadótérhez kapcsolódó tereivel.

A feladat építész és szükséges szakági kivitelezési tervek elkészítése, kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint illetve kivitelezés.

Tervezői művezetés.

Tervezési és kivitelezési feladat:

A) Patkószárny;

B) Képtár;

C) Többszintes kastélyszárny.

Tervezési feladat:

C) Többszintes kastélyszárny:

— Földszint – Időszaki kiállítás,

— 1. emelet – Kincstár,

— 2. emelet – Raktárak, személyzeti területek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

További CPV kódok: 45111100-9, 45000000-7, 45350000-5, 45310000-3, 92522200-8, 71500000-3, 71245000-7, 71322000-1.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 204-369742
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 23532730
Fax: +36 23532739
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: zaev@zaev.hu
Telefon: +36 92504100
Fax: +36 92504188
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 019 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 014 918 959.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Nyertes ajánlattevő: W-Z Fertőd Konzorcium (West Hungária Bau Kft.,2051 Budapest, Vendel Park, Huber utca 1., 11469830-2-44; ZÁÉV Építőipari Zrt.,8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., 10738885-2-20).

2. Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben.

3. Ajánlattevők:

— LAKI Épületszobrász Zrt.,1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59., 12764073-2-41,

— W-Z Fertőd Konzorcium (West Hungária Bau Kft., 2051 Budapest, Vendel Park, Huber utca 1., 11469830-2-44; ZÁÉV Építőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., 10738885-2-20),

— LATEREX Építő Zrt.,1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12., 25098367-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2016