Supplies - 15537-2022

12/01/2022    S8

România-Craiova: Instalaţie de oxigenoterapie

2022/S 008-015537

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 220-577063)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova
Număr naţional de înregistrare: 4417060
Adresă: Strada: Calea Bucureşti, nr. 126
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200515
Țară: România
Persoană de contact: Cosmin Vasiluta
E-mail: cosminvasiluta@yahoo.com
Telefon: +40 0251461003
Fax: +40 0251461003
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.vbabes-cv.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract furnizare, instalare si punere in functiune aparatura si echipamente medicale-2

Număr de referinţă: 4417060/2021/71.01.03-2
II.1.2)Cod CPV principal
33157810 Instalaţie de oxigenoterapie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a aparaturii si echipamentelor necesare in cadrul spitalului.

Se pot solicita clarificari pana la 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/01/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 220-577063

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 20/04/2022
A se citi:
Data: 18/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 30
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 30
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 30
În loc de:
Data: 20/04/2022
A se citi:
Data: 18/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 21
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 21
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 21
În loc de:
Data: 20/04/2022
A se citi:
Data: 18/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 26
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 26
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 18/04/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 26
În loc de:
Data: 20/04/2022
A se citi:
Data: 18/07/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: